Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 993 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 623 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 143 zł
Zaliczka na podatek 6 528 zł
Całość - kwota brutto 66 225 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 225,00 6 463,56 993,38 1 622,51 5 143,10 56 896,00 6 528,00 45 474,45
Luty 66 225,00 6 463,56 993,38 1 622,51 5 143,10 56 896,00 6 528,00 45 474,45
Marzec 66 225,00 6 463,56 993,38 1 622,51 5 143,10 56 896,00 16 665,00 35 337,45
Kwiecień 66 225,00 915,00 140,61 1 622,51 5 719,22 63 297,00 20 255,00 37 572,66
Maj 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Czerwiec 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Lipiec 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Sierpień 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Wrzesień 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Październik 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Listopad 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Grudzień 66 225,00 0,00 0,00 1 622,51 5 814,22 64 352,00 20 593,00 38 195,27
Rocznie 794 700,00 20 305,68 3 120,75 19 470,12 67 662,28 748 801,00 147 050,00 469 421,17
Wynagrodzenie pracownika 66 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 623 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 788 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 225,00 6 463,56 4 304,63 1 105,96 1 688,74 79 787,89 zł
Luty 66 225,00 6 463,56 4 304,63 1 105,96 1 688,74 79 787,89 zł
Marzec 66 225,00 6 463,56 4 304,63 1 105,96 1 688,74 79 787,89 zł
Kwiecień 66 225,00 915,00 609,36 1 105,96 1 688,74 70 544,06 zł
Maj 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Czerwiec 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Lipiec 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Sierpień 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Wrzesień 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Październik 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Listopad 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Grudzień 66 225,00 0,00 0,00 1 105,96 1 688,74 69 019,70 zł
Rocznie 794 700,00 20 305,68 13 523,25 13 271,52 20 264,88 862 065,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 225 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 474 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 474 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 788 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 929 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 947 zł
Zaliczka na podatek 5 277 zł
Całość - kwota brutto 61 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 940,00 6 045,34 929,10 0,00 4 946,90 43 972,00 5 277,00 44 742,02
Luty 61 940,00 6 045,34 929,10 0,00 4 946,90 43 972,00 5 277,00 44 742,02
Marzec 61 940,00 6 045,34 929,10 0,00 4 946,90 43 972,00 5 277,00 44 742,02
Kwiecień 61 940,00 2 169,66 333,45 0,00 5 349,32 47 550,00 5 706,00 48 381,57
Maj 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Czerwiec 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Lipiec 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Sierpień 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Wrzesień 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Październik 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Listopad 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Grudzień 61 940,00 0,00 0,00 0,00 5 574,60 49 552,00 5 946,00 50 419,16
Rocznie 743 280,00 20 305,68 3 120,75 0,00 64 786,82 575 882,00 4 323,00 585 960,91
Wynagrodzenie pracownika 61 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 026 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 518 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 591 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 940,00 6 045,34 4 026,10 0,00 1 579,47 73 590,91 zł
Luty 61 940,00 6 045,34 4 026,10 0,00 1 579,47 73 590,91 zł
Marzec 61 940,00 6 045,34 4 026,10 0,00 1 579,47 73 590,91 zł
Kwiecień 61 940,00 2 169,66 1 444,95 0,00 1 579,47 67 134,08 zł
Maj 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Czerwiec 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Lipiec 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Sierpień 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Wrzesień 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Październik 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Listopad 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Grudzień 61 940,00 0,00 0,00 0,00 1 579,47 63 519,47 zł
Rocznie 743 280,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 953,64 796 062,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 742 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 742 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 591 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 367 zł
Całość - kwota brutto 54 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Luty 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Marzec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Kwiecień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Maj 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Czerwiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Lipiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Sierpień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Wrzesień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Październik 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Listopad 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Grudzień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Rocznie 650 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 008,00 88 404,00 561 600,00
Wynagrodzenie pracownika 54 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Luty 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Marzec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Kwiecień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Maj 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Czerwiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Lipiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Sierpień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Wrzesień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Październik 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Listopad 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Grudzień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Rocznie 650 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 076 zł
Zaliczka na podatek 15 822 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 397,00 0,00 0,00 0,00 5 075,73 0,00 15 822,00 0,00 35 499,27
Luty 56 397,00 0,00 0,00 0,00 5 075,73 0,00 17 622,00 0,00 33 699,27
Marzec 56 397,00 0,00 0,00 0,00 5 075,73 0,00 17 622,00 0,00 33 699,27
Kwiecień 56 397,00 0,00 0,00 0,00 5 075,73 0,00 17 622,00 0,00 33 699,27
Maj 56 397,00 0,00 0,00 0,00 5 075,73 0,00 17 622,00 0,00 33 699,27
Czerwiec 56 397,00 0,00 0,00 0,00 5 075,73 0,00 17 622,00 0,00 33 699,27
Lipiec 56 397,00 176,27 72,24 0,00 5 075,73 15,08 17 538,00 0,00 33 519,68
Sierpień 56 397,00 176,27 72,24 0,00 5 075,73 15,08 17 538,00 0,00 33 519,68
Wrzesień 56 397,00 176,27 72,24 0,00 5 075,73 15,08 17 538,00 0,00 33 519,68
Październik 56 397,00 176,27 72,24 0,00 5 075,73 15,08 17 538,00 0,00 33 519,68
Listopad 56 397,00 176,27 72,24 0,00 5 075,73 15,08 17 538,00 0,00 33 519,68
Grudzień 56 397,00 176,27 72,24 0,00 5 075,73 15,08 17 538,00 0,00 33 519,68
Rocznie 676 764,00 1 057,62 433,44 0,00 60 908,76 0,00 209 160,00 0,00 405 113,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 499 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.