Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 993 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 622 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 142 zł
Zaliczka na podatek 4 104 zł
Całość - kwota brutto 66 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 217,00 6 462,78 993,26 1 622,32 5 142,48 56 889,00 4 104,00 47 892,16
Luty 66 217,00 6 462,78 993,26 1 622,32 5 142,48 56 889,00 4 104,00 47 892,16
Marzec 66 217,00 4 414,06 678,38 1 622,32 5 355,20 59 252,00 12 247,00 41 900,04
Kwiecień 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Maj 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Czerwiec 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Lipiec 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Sierpień 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Wrzesień 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Październik 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Listopad 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Grudzień 66 217,00 0,00 0,00 1 622,32 5 813,52 64 345,00 14 777,00 44 004,16
Rocznie 794 604,00 17 339,62 2 664,90 19 467,84 67 961,84 752 135,00 153 448,00 533 721,80
Wynagrodzenie pracownika 66 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 304 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 106 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 622 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 79 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 217,00 6 462,78 4 304,11 1 105,82 1 688,54 79 778,25 zł
Luty 66 217,00 6 462,78 4 304,11 1 105,82 1 688,54 79 778,25 zł
Marzec 66 217,00 4 414,06 2 939,68 1 105,82 1 688,54 76 365,10 zł
Kwiecień 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Maj 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Czerwiec 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Lipiec 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Sierpień 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Wrzesień 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Październik 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Listopad 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Grudzień 66 217,00 0,00 0,00 1 105,82 1 688,54 69 011,36 zł
Rocznie 794 604,00 17 339,62 11 547,90 13 269,84 20 262,48 857 023,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 892 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 929 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 947 zł
Zaliczka na podatek 3 215 zł
Całość - kwota brutto 61 936 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 936,00 6 044,95 929,04 0,00 4 946,58 43 970,00 3 215,00 46 800,43
Luty 61 936,00 6 044,95 929,04 0,00 4 946,58 43 970,00 3 215,00 46 800,43
Marzec 61 936,00 5 249,72 806,82 0,00 5 029,15 44 704,00 3 269,00 47 581,31
Kwiecień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Maj 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Czerwiec 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Lipiec 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Sierpień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Wrzesień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Październik 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Listopad 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Grudzień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 5 574,24 49 549,00 3 623,00 52 738,76
Rocznie 743 232,00 17 339,62 2 664,90 0,00 65 090,47 578 585,00 42 306,00 615 831,01
Wynagrodzenie pracownika 61 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 026 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 517 zł
FGŚP 62 zł
Cała kwota 73 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 936,00 6 044,95 4 025,84 0,00 1 579,37 73 586,16 zł
Luty 61 936,00 6 044,95 4 025,84 0,00 1 579,37 73 586,16 zł
Marzec 61 936,00 5 249,72 3 496,22 0,00 1 579,37 72 261,31 zł
Kwiecień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Maj 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Czerwiec 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Lipiec 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Sierpień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Wrzesień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Październik 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Listopad 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Grudzień 61 936,00 0,00 0,00 0,00 1 579,37 63 515,37 zł
Rocznie 743 232,00 17 339,62 11 547,90 0,00 18 952,44 791 071,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 936 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 367 zł
Całość - kwota brutto 54 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Luty 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Marzec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Kwiecień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Maj 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Czerwiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Lipiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Sierpień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Wrzesień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Październik 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Listopad 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Grudzień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 334,00 7 367,00 46 800,00
Rocznie 650 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 008,00 88 404,00 561 600,00
Wynagrodzenie pracownika 54 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Luty 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Marzec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Kwiecień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Maj 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Czerwiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Lipiec 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Sierpień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Wrzesień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Październik 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Listopad 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Grudzień 54 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 167,00 zł
Rocznie 650 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 40 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 822 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 822,00 0,00 40 575,00
Luty 56 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 622,00 0,00 38 775,00
Marzec 56 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 622,00 0,00 38 775,00
Kwiecień 56 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 622,00 0,00 38 775,00
Maj 56 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 622,00 0,00 38 775,00
Czerwiec 56 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 622,00 0,00 38 775,00
Lipiec 56 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 538,00 0,00 38 595,41
Sierpień 56 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 538,00 0,00 38 595,41
Wrzesień 56 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 538,00 0,00 38 595,41
Październik 56 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 538,00 0,00 38 595,41
Listopad 56 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 538,00 0,00 38 595,41
Grudzień 56 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 17 538,00 0,00 38 595,41
Rocznie 676 764,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 209 160,00 0,00 466 022,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 575 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.