Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 47300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 47 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 004 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 640 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 198 zł
Zaliczka na podatek 6 601 zł
Całość - kwota brutto 66 934 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 934,00 6 532,76 1 004,01 1 639,88 5 198,16 57 507,00 6 601,00 45 958,19
Luty 66 934,00 6 532,76 1 004,01 1 639,88 5 198,16 57 507,00 6 601,00 45 958,19
Marzec 66 934,00 6 532,76 1 004,01 1 639,88 5 198,16 57 507,00 17 105,00 35 454,19
Kwiecień 66 934,00 707,40 108,72 1 639,88 5 803,02 64 228,00 20 553,00 38 121,98
Maj 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Czerwiec 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Lipiec 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Sierpień 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Wrzesień 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Październik 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Listopad 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Grudzień 66 934,00 0,00 0,00 1 639,88 5 876,47 65 044,00 20 814,00 38 603,65
Rocznie 803 208,00 20 305,68 3 120,75 19 678,56 68 409,26 757 101,00 148 967,00 474 321,75
Wynagrodzenie pracownika 66 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 533 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 351 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 118 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 640 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 80 642 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 934,00 6 532,76 4 350,71 1 117,80 1 706,81 80 642,08 zł
Luty 66 934,00 6 532,76 4 350,71 1 117,80 1 706,81 80 642,08 zł
Marzec 66 934,00 6 532,76 4 350,71 1 117,80 1 706,81 80 642,08 zł
Kwiecień 66 934,00 707,40 471,12 1 117,80 1 706,81 70 937,13 zł
Maj 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Czerwiec 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Lipiec 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Sierpień 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Wrzesień 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Październik 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Listopad 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Grudzień 66 934,00 0,00 0,00 1 117,80 1 706,81 69 758,61 zł
Rocznie 803 208,00 20 305,68 13 523,25 13 413,60 20 481,72 870 932,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 66 934 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 958 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 958 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 642 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 47300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 47 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 939 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 000 zł
Zaliczka na podatek 5 333 zł
Całość - kwota brutto 62 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 62 602,00 6 109,96 939,03 0,00 4 999,77 44 442,00 5 333,00 45 220,20
Luty 62 602,00 6 109,96 939,03 0,00 4 999,77 44 442,00 5 333,00 45 220,20
Marzec 62 602,00 6 109,96 939,03 0,00 4 999,77 44 442,00 5 333,00 45 220,20
Kwiecień 62 602,00 1 975,80 303,66 0,00 5 429,03 48 258,00 5 791,00 49 102,55
Maj 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Czerwiec 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Lipiec 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Sierpień 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Wrzesień 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Październik 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Listopad 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Grudzień 62 602,00 0,00 0,00 0,00 5 634,18 50 082,00 6 010,00 50 957,98
Rocznie 751 224,00 20 305,68 3 120,75 0,00 65 501,78 582 240,00 4 369,00 592 426,99
Wynagrodzenie pracownika 62 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 110 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 069 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 534 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 74 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 62 602,00 6 109,96 4 069,13 0,00 1 596,35 74 377,44 zł
Luty 62 602,00 6 109,96 4 069,13 0,00 1 596,35 74 377,44 zł
Marzec 62 602,00 6 109,96 4 069,13 0,00 1 596,35 74 377,44 zł
Kwiecień 62 602,00 1 975,80 1 315,86 0,00 1 596,35 67 490,01 zł
Maj 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Czerwiec 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Lipiec 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Sierpień 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Wrzesień 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Październik 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Listopad 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Grudzień 62 602,00 0,00 0,00 0,00 1 596,35 64 198,35 zł
Rocznie 751 224,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 156,20 804 209,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 62 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 74 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 47300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 47 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 445 zł
Całość - kwota brutto 54 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Luty 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Marzec 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Kwiecień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Maj 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Czerwiec 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Lipiec 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Sierpień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Wrzesień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Październik 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Listopad 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Grudzień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 796,00 7 445,00 47 300,00
Rocznie 656 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 552,00 89 340,00 567 600,00
Wynagrodzenie pracownika 54 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 54 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Luty 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Marzec 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Kwiecień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Maj 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Czerwiec 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Lipiec 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Sierpień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Wrzesień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Październik 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Listopad 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Grudzień 54 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 745,00 zł
Rocznie 656 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 47300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 47 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 130 zł
Zaliczka na podatek 16 015 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 57 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 16 015,00 0,00 35 855,00
Luty 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Marzec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Kwiecień 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Maj 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Czerwiec 57 000,00 0,00 0,00 0,00 5 130,00 0,00 17 815,00 0,00 34 055,00
Lipiec 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Sierpień 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Wrzesień 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Październik 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Listopad 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Grudzień 57 000,00 176,27 72,24 0,00 5 130,00 15,08 17 731,00 0,00 33 875,41
Rocznie 684 000,00 1 057,62 433,44 0,00 61 560,00 0,00 211 476,00 0,00 409 382,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 855 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.