Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 983 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 605 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 088 zł
Zaliczka na podatek 6 454 zł
Całość - kwota brutto 65 516 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 516,00 6 394,36 982,74 1 605,14 5 088,04 56 284,00 6 454,00 44 991,72
Luty 65 516,00 6 394,36 982,74 1 605,14 5 088,04 56 284,00 6 454,00 44 991,72
Marzec 65 516,00 6 394,36 982,74 1 605,14 5 088,04 56 284,00 16 224,00 35 221,72
Kwiecień 65 516,00 1 122,60 172,53 1 605,14 5 635,42 62 366,00 19 957,00 37 023,31
Maj 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Czerwiec 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Lipiec 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Sierpień 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Wrzesień 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Październik 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Listopad 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Grudzień 65 516,00 0,00 0,00 1 605,14 5 751,98 63 661,00 20 372,00 37 786,88
Rocznie 786 192,00 20 305,68 3 120,75 19 261,68 66 915,38 740 506,00 145 150,00 464 523,51
Wynagrodzenie pracownika 65 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 094 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 605 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 934 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 516,00 6 394,36 4 258,54 1 094,12 1 670,66 78 933,68 zł
Luty 65 516,00 6 394,36 4 258,54 1 094,12 1 670,66 78 933,68 zł
Marzec 65 516,00 6 394,36 4 258,54 1 094,12 1 670,66 78 933,68 zł
Kwiecień 65 516,00 1 122,60 747,63 1 094,12 1 670,66 70 151,01 zł
Maj 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Czerwiec 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Lipiec 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Sierpień 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Wrzesień 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Październik 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Listopad 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Grudzień 65 516,00 0,00 0,00 1 094,12 1 670,66 68 280,78 zł
Rocznie 786 192,00 20 305,68 13 523,25 13 129,44 20 047,92 853 198,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 65 516 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 992 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 992 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 934 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 981 zł
Ubezpieczenie rentowe 919 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 894 zł
Zaliczka na podatek 5 220 zł
Całość - kwota brutto 61 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 61 278,00 5 980,73 919,17 0,00 4 894,03 43 502,00 5 220,00 44 263,83
Luty 61 278,00 5 980,73 919,17 0,00 4 894,03 43 502,00 5 220,00 44 263,83
Marzec 61 278,00 5 980,73 919,17 0,00 4 894,03 43 502,00 5 220,00 44 263,83
Kwiecień 61 278,00 2 363,49 363,24 0,00 5 269,61 46 841,00 5 621,00 47 660,74
Maj 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Czerwiec 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Lipiec 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Sierpień 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Wrzesień 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Październik 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Listopad 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Grudzień 61 278,00 0,00 0,00 0,00 5 515,02 49 022,00 5 883,00 49 880,34
Rocznie 735 336,00 20 305,68 3 120,75 0,00 64 071,86 569 523,00 4 273,00 579 494,95
Wynagrodzenie pracownika 61 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 981 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 983 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 501 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 72 804 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 61 278,00 5 980,73 3 983,07 0,00 1 562,59 72 804,39 zł
Luty 61 278,00 5 980,73 3 983,07 0,00 1 562,59 72 804,39 zł
Marzec 61 278,00 5 980,73 3 983,07 0,00 1 562,59 72 804,39 zł
Kwiecień 61 278,00 2 363,49 1 574,04 0,00 1 562,59 66 778,12 zł
Maj 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Czerwiec 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Lipiec 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Sierpień 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Wrzesień 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Październik 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Listopad 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Grudzień 61 278,00 0,00 0,00 0,00 1 562,59 62 840,59 zł
Rocznie 735 336,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 751,08 787 916,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 61 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 264 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 264 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 804 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 288 zł
Całość - kwota brutto 53 588 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Luty 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Marzec 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Kwiecień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Maj 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Czerwiec 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Lipiec 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Sierpień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Wrzesień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Październik 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Listopad 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Grudzień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 870,00 7 288,00 46 300,00
Rocznie 643 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 440,00 87 456,00 555 600,00
Wynagrodzenie pracownika 53 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 53 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Luty 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Marzec 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Kwiecień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Maj 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Czerwiec 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Lipiec 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Sierpień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Wrzesień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Październik 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Listopad 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Grudzień 53 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 588,00 zł
Rocznie 643 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 53 588 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 022 zł
Zaliczka na podatek 15 629 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 795,00 0,00 0,00 0,00 5 021,55 0,00 15 629,00 0,00 35 144,45
Luty 55 795,00 0,00 0,00 0,00 5 021,55 0,00 17 429,00 0,00 33 344,45
Marzec 55 795,00 0,00 0,00 0,00 5 021,55 0,00 17 429,00 0,00 33 344,45
Kwiecień 55 795,00 0,00 0,00 0,00 5 021,55 0,00 17 429,00 0,00 33 344,45
Maj 55 795,00 0,00 0,00 0,00 5 021,55 0,00 17 429,00 0,00 33 344,45
Czerwiec 55 795,00 0,00 0,00 0,00 5 021,55 0,00 17 429,00 0,00 33 344,45
Lipiec 55 795,00 176,27 72,24 0,00 5 021,55 15,08 17 345,00 0,00 33 164,86
Sierpień 55 795,00 176,27 72,24 0,00 5 021,55 15,08 17 345,00 0,00 33 164,86
Wrzesień 55 795,00 176,27 72,24 0,00 5 021,55 15,08 17 345,00 0,00 33 164,86
Październik 55 795,00 176,27 72,24 0,00 5 021,55 15,08 17 345,00 0,00 33 164,86
Listopad 55 795,00 176,27 72,24 0,00 5 021,55 15,08 17 345,00 0,00 33 164,86
Grudzień 55 795,00 176,27 72,24 0,00 5 021,55 15,08 17 345,00 0,00 33 164,86
Rocznie 669 540,00 1 057,62 433,44 0,00 60 258,60 0,00 206 844,00 0,00 400 855,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 144 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.