Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 45100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 45 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 957 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 563 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 956 zł
Zaliczka na podatek 6 278 zł
Całość - kwota brutto 63 815 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 815,00 6 228,34 957,23 1 563,47 4 955,94 54 816,00 6 278,00 43 832,02
Luty 63 815,00 6 228,34 957,23 1 563,47 4 955,94 54 816,00 6 278,00 43 832,02
Marzec 63 815,00 6 228,34 957,23 1 563,47 4 955,94 54 816,00 15 168,00 34 942,02
Kwiecień 63 815,00 1 620,66 249,06 1 563,47 5 434,36 60 132,00 19 242,00 35 705,45
Maj 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Czerwiec 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Lipiec 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Sierpień 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Wrzesień 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Październik 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Listopad 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Grudzień 63 815,00 0,00 0,00 1 563,47 5 602,64 62 002,00 19 841,00 36 807,89
Rocznie 765 780,00 20 305,68 3 120,75 18 761,64 65 123,30 720 596,00 140 568,00 452 774,63
Wynagrodzenie pracownika 63 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 148 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 066 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 563 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 815,00 6 228,34 4 147,98 1 065,71 1 627,29 76 884,32 zł
Luty 63 815,00 6 228,34 4 147,98 1 065,71 1 627,29 76 884,32 zł
Marzec 63 815,00 6 228,34 4 147,98 1 065,71 1 627,29 76 884,32 zł
Kwiecień 63 815,00 1 620,66 1 079,31 1 065,71 1 627,29 69 207,97 zł
Maj 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Czerwiec 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Lipiec 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Sierpień 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Wrzesień 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Październik 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Listopad 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Grudzień 63 815,00 0,00 0,00 1 065,71 1 627,29 66 508,00 zł
Rocznie 765 780,00 20 305,68 13 523,25 12 788,52 19 527,48 831 924,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 832 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 832 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 45100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 45 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 826 zł
Ubezpieczenie rentowe 895 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 767 zł
Zaliczka na podatek 5 085 zł
Całość - kwota brutto 59 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 690,00 5 825,74 895,35 0,00 4 767,20 42 375,00 5 085,00 43 116,71
Luty 59 690,00 5 825,74 895,35 0,00 4 767,20 42 375,00 5 085,00 43 116,71
Marzec 59 690,00 5 825,74 895,35 0,00 4 767,20 42 375,00 5 085,00 43 116,71
Kwiecień 59 690,00 2 828,46 434,70 0,00 5 078,42 45 141,00 5 417,00 45 931,50
Maj 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Czerwiec 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Lipiec 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Sierpień 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Wrzesień 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Październik 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Listopad 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Grudzień 59 690,00 0,00 0,00 0,00 5 372,10 47 752,00 5 730,00 48 587,66
Rocznie 716 280,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 356,82 554 282,00 4 157,00 563 982,91
Wynagrodzenie pracownika 59 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 826 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 880 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 462 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 70 918 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 690,00 5 825,74 3 879,85 0,00 1 522,10 70 917,69 zł
Luty 59 690,00 5 825,74 3 879,85 0,00 1 522,10 70 917,69 zł
Marzec 59 690,00 5 825,74 3 879,85 0,00 1 522,10 70 917,69 zł
Kwiecień 59 690,00 2 828,46 1 883,70 0,00 1 522,10 65 924,26 zł
Maj 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Czerwiec 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Lipiec 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Sierpień 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Wrzesień 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Październik 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Listopad 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Grudzień 59 690,00 0,00 0,00 0,00 1 522,10 61 212,10 zł
Rocznie 716 280,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 265,20 768 374,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 117 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 117 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 918 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 45100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 45 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 099 zł
Całość - kwota brutto 52 199 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Luty 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Marzec 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Kwiecień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Maj 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Czerwiec 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Lipiec 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Sierpień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Wrzesień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Październik 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Listopad 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Grudzień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 759,00 7 099,00 45 100,00
Rocznie 626 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 108,00 85 188,00 541 200,00
Wynagrodzenie pracownika 52 199 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 52 199 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Luty 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Marzec 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Kwiecień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Maj 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Czerwiec 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Lipiec 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Sierpień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Wrzesień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Październik 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Listopad 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Grudzień 52 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,00 zł
Rocznie 626 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 52 199 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 199 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 45100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 45 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 891 zł
Zaliczka na podatek 15 167 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 54 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 54 349,00 0,00 0,00 0,00 4 891,41 0,00 15 167,00 0,00 34 290,59
Luty 54 349,00 0,00 0,00 0,00 4 891,41 0,00 16 967,00 0,00 32 490,59
Marzec 54 349,00 0,00 0,00 0,00 4 891,41 0,00 16 967,00 0,00 32 490,59
Kwiecień 54 349,00 0,00 0,00 0,00 4 891,41 0,00 16 967,00 0,00 32 490,59
Maj 54 349,00 0,00 0,00 0,00 4 891,41 0,00 16 967,00 0,00 32 490,59
Czerwiec 54 349,00 0,00 0,00 0,00 4 891,41 0,00 16 967,00 0,00 32 490,59
Lipiec 54 349,00 176,27 72,24 0,00 4 891,41 15,08 16 882,00 0,00 32 312,00
Sierpień 54 349,00 176,27 72,24 0,00 4 891,41 15,08 16 882,00 0,00 32 312,00
Wrzesień 54 349,00 176,27 72,24 0,00 4 891,41 15,08 16 882,00 0,00 32 312,00
Październik 54 349,00 176,27 72,24 0,00 4 891,41 15,08 16 882,00 0,00 32 312,00
Listopad 54 349,00 176,27 72,24 0,00 4 891,41 15,08 16 882,00 0,00 32 312,00
Grudzień 54 349,00 176,27 72,24 0,00 4 891,41 15,08 16 882,00 0,00 32 312,00
Rocznie 652 188,00 1 057,62 433,44 0,00 58 696,92 0,00 201 294,00 0,00 390 615,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 291 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.