Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 45300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 45 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 961 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 570 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 977 zł
Zaliczka na podatek 3 957 zł
Całość - kwota brutto 64 091 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 091,00 6 255,28 961,37 1 570,23 4 977,37 55 054,00 3 957,00 46 369,75
Luty 64 091,00 6 255,28 961,37 1 570,23 4 977,37 55 054,00 3 957,00 46 369,75
Marzec 64 091,00 4 829,06 742,16 1 570,23 5 125,46 56 700,00 11 110,00 40 714,09
Kwiecień 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Maj 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Czerwiec 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Lipiec 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Sierpień 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Wrzesień 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Październik 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Listopad 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Grudzień 64 091,00 0,00 0,00 1 570,23 5 626,87 62 271,00 14 300,00 42 593,90
Rocznie 769 092,00 17 339,62 2 664,90 18 842,76 65 722,03 727 247,00 147 724,00 516 798,69
Wynagrodzenie pracownika 64 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 255 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 166 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 070 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 570 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 77 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 091,00 6 255,28 4 165,92 1 070,32 1 634,32 77 216,84 zł
Luty 64 091,00 6 255,28 4 165,92 1 070,32 1 634,32 77 216,84 zł
Marzec 64 091,00 4 829,06 3 216,06 1 070,32 1 634,32 74 840,76 zł
Kwiecień 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Maj 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Czerwiec 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Lipiec 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Sierpień 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Wrzesień 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Październik 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Listopad 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Grudzień 64 091,00 0,00 0,00 1 070,32 1 634,32 66 795,64 zł
Rocznie 769 092,00 17 339,62 11 547,90 12 843,84 19 611,84 830 435,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 64 091 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 77 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 45300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 45 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 851 zł
Ubezpieczenie rentowe 899 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 788 zł
Zaliczka na podatek 3 112 zł
Całość - kwota brutto 59 951 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 951,00 5 851,22 899,27 0,00 4 788,05 42 560,00 3 112,00 45 300,46
Luty 59 951,00 5 851,22 899,27 0,00 4 788,05 42 560,00 3 112,00 45 300,46
Marzec 59 951,00 5 637,18 866,36 0,00 4 810,27 42 758,00 3 127,00 45 510,19
Kwiecień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Maj 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Czerwiec 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Lipiec 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Sierpień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Wrzesień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Październik 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Listopad 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Grudzień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 5 395,59 47 961,00 3 507,00 51 048,41
Rocznie 719 412,00 17 339,62 2 664,90 0,00 62 946,68 559 527,00 40 914,00 595 546,80
Wynagrodzenie pracownika 59 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 851 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 897 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 469 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 951,00 5 851,22 3 896,82 0,00 1 528,75 71 227,79 zł
Luty 59 951,00 5 851,22 3 896,82 0,00 1 528,75 71 227,79 zł
Marzec 59 951,00 5 637,18 3 754,26 0,00 1 528,75 70 871,19 zł
Kwiecień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Maj 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Czerwiec 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Lipiec 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Sierpień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Wrzesień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Październik 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Listopad 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Grudzień 59 951,00 0,00 0,00 0,00 1 528,75 61 479,75 zł
Rocznie 719 412,00 17 339,62 11 547,90 0,00 18 345,00 766 644,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 71 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 45300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 45 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 131 zł
Całość - kwota brutto 52 431 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Luty 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Marzec 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Kwiecień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Maj 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Czerwiec 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Lipiec 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Sierpień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Wrzesień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Październik 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Listopad 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Grudzień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 945,00 7 131,00 45 300,00
Rocznie 629 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 340,00 85 572,00 543 600,00
Wynagrodzenie pracownika 52 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 52 431 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Luty 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Marzec 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Kwiecień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Maj 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Czerwiec 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Lipiec 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Sierpień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Wrzesień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Październik 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Listopad 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Grudzień 52 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 431,00 zł
Rocznie 629 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 52 431 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 431 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 45300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 45 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 346 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 15 244 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 54 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 54 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 244,00 0,00 39 346,00
Luty 54 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 044,00 0,00 37 546,00
Marzec 54 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 044,00 0,00 37 546,00
Kwiecień 54 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 044,00 0,00 37 546,00
Maj 54 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 044,00 0,00 37 546,00
Czerwiec 54 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 044,00 0,00 37 546,00
Lipiec 54 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 959,00 0,00 37 367,41
Sierpień 54 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 959,00 0,00 37 367,41
Wrzesień 54 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 959,00 0,00 37 367,41
Październik 54 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 959,00 0,00 37 367,41
Listopad 54 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 959,00 0,00 37 367,41
Grudzień 54 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 16 959,00 0,00 37 367,41
Rocznie 655 080,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 202 218,00 0,00 451 280,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 346 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.