Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 45500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 45 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 966 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 577 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 000 zł
Zaliczka na podatek 6 337 zł
Całość - kwota brutto 64 382 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 382,00 6 283,68 965,73 1 577,36 4 999,97 55 305,00 6 337,00 44 218,26
Luty 64 382,00 6 283,68 965,73 1 577,36 4 999,97 55 305,00 6 337,00 44 218,26
Marzec 64 382,00 6 283,68 965,73 1 577,36 4 999,97 55 305,00 15 520,00 35 035,26
Kwiecień 64 382,00 1 454,64 223,56 1 577,36 5 501,38 60 876,00 19 480,00 36 145,06
Maj 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Czerwiec 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Lipiec 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Sierpień 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Wrzesień 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Październik 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Listopad 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Grudzień 64 382,00 0,00 0,00 1 577,36 5 652,42 62 555,00 20 018,00 37 134,22
Rocznie 772 584,00 20 305,68 3 120,75 18 928,32 65 720,65 727 231,00 142 093,00 456 690,60
Wynagrodzenie pracownika 64 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 284 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 185 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 075 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 577 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 77 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 382,00 6 283,68 4 184,83 1 075,18 1 641,74 77 567,43 zł
Luty 64 382,00 6 283,68 4 184,83 1 075,18 1 641,74 77 567,43 zł
Marzec 64 382,00 6 283,68 4 184,83 1 075,18 1 641,74 77 567,43 zł
Kwiecień 64 382,00 1 454,64 968,76 1 075,18 1 641,74 69 522,32 zł
Maj 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Czerwiec 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Lipiec 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Sierpień 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Wrzesień 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Październik 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Listopad 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Grudzień 64 382,00 0,00 0,00 1 075,18 1 641,74 67 098,92 zł
Rocznie 772 584,00 20 305,68 13 523,25 12 902,16 19 700,88 839 015,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 64 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 218 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 218 zł netto poniesie łączny koszt równy 77 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 45500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 45 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 877 zł
Ubezpieczenie rentowe 903 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 809 zł
Zaliczka na podatek 5 130 zł
Całość - kwota brutto 60 219 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 219,00 5 877,37 903,29 0,00 4 809,45 42 751,00 5 130,00 43 498,77
Luty 60 219,00 5 877,37 903,29 0,00 4 809,45 42 751,00 5 130,00 43 498,77
Marzec 60 219,00 5 877,37 903,29 0,00 4 809,45 42 751,00 5 130,00 43 498,77
Kwiecień 60 219,00 2 673,57 410,88 0,00 5 142,11 45 708,00 5 485,00 46 507,48
Maj 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Czerwiec 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Lipiec 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Sierpień 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Wrzesień 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Październik 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Listopad 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Grudzień 60 219,00 0,00 0,00 0,00 5 419,71 48 175,00 5 781,00 49 018,29
Rocznie 722 628,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 928,14 559 361,00 4 194,00 569 150,11
Wynagrodzenie pracownika 60 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 877 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 914 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 475 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 219,00 5 877,37 3 914,24 0,00 1 535,59 71 546,20 zł
Luty 60 219,00 5 877,37 3 914,24 0,00 1 535,59 71 546,20 zł
Marzec 60 219,00 5 877,37 3 914,24 0,00 1 535,59 71 546,20 zł
Kwiecień 60 219,00 2 673,57 1 780,53 0,00 1 535,59 66 208,69 zł
Maj 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Czerwiec 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Lipiec 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Sierpień 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Wrzesień 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Październik 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Listopad 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Grudzień 60 219,00 0,00 0,00 0,00 1 535,59 61 754,59 zł
Rocznie 722 628,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 427,08 774 884,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 60 219 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 499 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 499 zł netto poniesie łączny koszt równy 71 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 45500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 45 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 162 zł
Całość - kwota brutto 52 662 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Luty 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Marzec 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Kwiecień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Maj 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Czerwiec 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Lipiec 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Sierpień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Wrzesień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Październik 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Listopad 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Grudzień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 130,00 7 162,00 45 500,00
Rocznie 631 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 560,00 85 944,00 546 000,00
Wynagrodzenie pracownika 52 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 52 662 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Luty 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Marzec 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Kwiecień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Maj 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Czerwiec 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Lipiec 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Sierpień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Wrzesień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Październik 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Listopad 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Grudzień 52 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 662,00 zł
Rocznie 631 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 52 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 662 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 45500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 45 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 935 zł
Zaliczka na podatek 15 321 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 54 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 54 831,00 0,00 0,00 0,00 4 934,79 0,00 15 321,00 0,00 34 575,21
Luty 54 831,00 0,00 0,00 0,00 4 934,79 0,00 17 121,00 0,00 32 775,21
Marzec 54 831,00 0,00 0,00 0,00 4 934,79 0,00 17 121,00 0,00 32 775,21
Kwiecień 54 831,00 0,00 0,00 0,00 4 934,79 0,00 17 121,00 0,00 32 775,21
Maj 54 831,00 0,00 0,00 0,00 4 934,79 0,00 17 121,00 0,00 32 775,21
Czerwiec 54 831,00 0,00 0,00 0,00 4 934,79 0,00 17 121,00 0,00 32 775,21
Lipiec 54 831,00 176,27 72,24 0,00 4 934,79 15,08 17 036,00 0,00 32 596,62
Sierpień 54 831,00 176,27 72,24 0,00 4 934,79 15,08 17 036,00 0,00 32 596,62
Wrzesień 54 831,00 176,27 72,24 0,00 4 934,79 15,08 17 036,00 0,00 32 596,62
Październik 54 831,00 176,27 72,24 0,00 4 934,79 15,08 17 036,00 0,00 32 596,62
Listopad 54 831,00 176,27 72,24 0,00 4 934,79 15,08 17 036,00 0,00 32 596,62
Grudzień 54 831,00 176,27 72,24 0,00 4 934,79 15,08 17 036,00 0,00 32 596,62
Rocznie 657 972,00 1 057,62 433,44 0,00 59 217,48 0,00 203 142,00 0,00 394 030,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 575 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.