Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 44800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 44 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 951 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 553 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 923 zł
Zaliczka na podatek 6 234 zł
Całość - kwota brutto 63 390 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 390,00 6 186,86 950,85 1 553,06 4 922,93 54 449,00 6 234,00 43 542,30
Luty 63 390,00 6 186,86 950,85 1 553,06 4 922,93 54 449,00 6 234,00 43 542,30
Marzec 63 390,00 6 186,86 950,85 1 553,06 4 922,93 54 449,00 14 903,00 34 873,30
Kwiecień 63 390,00 1 745,10 268,20 1 553,06 5 384,13 59 574,00 19 064,00 35 375,51
Maj 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Czerwiec 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Lipiec 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Sierpień 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Wrzesień 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Październik 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Listopad 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Grudzień 63 390,00 0,00 0,00 1 553,06 5 565,32 61 587,00 19 708,00 36 563,62
Rocznie 760 680,00 20 305,68 3 120,75 18 636,72 64 675,48 715 617,00 139 426,00 449 842,37
Wynagrodzenie pracownika 63 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 059 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 553 zł
FGŚP 63 zł
Cała kwota 76 372 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 390,00 6 186,86 4 120,35 1 058,61 1 616,45 76 372,27 zł
Luty 63 390,00 6 186,86 4 120,35 1 058,61 1 616,45 76 372,27 zł
Marzec 63 390,00 6 186,86 4 120,35 1 058,61 1 616,45 76 372,27 zł
Kwiecień 63 390,00 1 745,10 1 162,20 1 058,61 1 616,45 68 972,36 zł
Maj 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Czerwiec 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Lipiec 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Sierpień 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Wrzesień 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Październik 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Listopad 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Grudzień 63 390,00 0,00 0,00 1 058,61 1 616,45 66 065,06 zł
Rocznie 760 680,00 20 305,68 13 523,25 12 703,32 19 397,40 826 609,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 542 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 542 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 372 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 44800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 44 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 889 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 735 zł
Zaliczka na podatek 5 051 zł
Całość - kwota brutto 59 293 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 293,00 5 787,00 889,40 0,00 4 735,49 42 093,00 5 051,00 42 829,95
Luty 59 293,00 5 787,00 889,40 0,00 4 735,49 42 093,00 5 051,00 42 829,95
Marzec 59 293,00 5 787,00 889,40 0,00 4 735,49 42 093,00 5 051,00 42 829,95
Kwiecień 59 293,00 2 944,68 452,55 0,00 5 030,62 44 717,00 5 366,00 45 499,11
Maj 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Czerwiec 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Lipiec 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Sierpień 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Wrzesień 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Październik 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Listopad 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Grudzień 59 293,00 0,00 0,00 0,00 5 336,37 47 434,00 5 692,00 48 264,55
Rocznie 711 516,00 20 305,68 3 120,75 0,00 61 928,05 550 468,00 4 131,00 560 105,36
Wynagrodzenie pracownika 59 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 854 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 453 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 70 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 293,00 5 787,00 3 854,05 0,00 1 511,97 70 446,02 zł
Luty 59 293,00 5 787,00 3 854,05 0,00 1 511,97 70 446,02 zł
Marzec 59 293,00 5 787,00 3 854,05 0,00 1 511,97 70 446,02 zł
Kwiecień 59 293,00 2 944,68 1 961,10 0,00 1 511,97 65 710,75 zł
Maj 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Czerwiec 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Lipiec 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Sierpień 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Wrzesień 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Październik 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Listopad 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Grudzień 59 293,00 0,00 0,00 0,00 1 511,97 60 804,97 zł
Rocznie 711 516,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 143,64 763 488,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 44800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 44 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 052 zł
Całość - kwota brutto 51 852 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Luty 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Marzec 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Kwiecień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Maj 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Czerwiec 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Lipiec 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Sierpień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Wrzesień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Październik 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Listopad 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Grudzień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 482,00 7 052,00 44 800,00
Rocznie 622 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 784,00 84 624,00 537 600,00
Wynagrodzenie pracownika 51 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Luty 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Marzec 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Kwiecień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Maj 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Czerwiec 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Lipiec 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Sierpień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Wrzesień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Październik 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Listopad 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Grudzień 51 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 zł
Rocznie 622 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 852 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 44800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 44 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 859 zł
Zaliczka na podatek 15 051 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 53 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 53 988,00 0,00 0,00 0,00 4 858,92 0,00 15 051,00 0,00 34 078,08
Luty 53 988,00 0,00 0,00 0,00 4 858,92 0,00 16 851,00 0,00 32 278,08
Marzec 53 988,00 0,00 0,00 0,00 4 858,92 0,00 16 851,00 0,00 32 278,08
Kwiecień 53 988,00 0,00 0,00 0,00 4 858,92 0,00 16 851,00 0,00 32 278,08
Maj 53 988,00 0,00 0,00 0,00 4 858,92 0,00 16 851,00 0,00 32 278,08
Czerwiec 53 988,00 0,00 0,00 0,00 4 858,92 0,00 16 851,00 0,00 32 278,08
Lipiec 53 988,00 176,27 72,24 0,00 4 858,92 15,08 16 767,00 0,00 32 098,49
Sierpień 53 988,00 176,27 72,24 0,00 4 858,92 15,08 16 767,00 0,00 32 098,49
Wrzesień 53 988,00 176,27 72,24 0,00 4 858,92 15,08 16 767,00 0,00 32 098,49
Październik 53 988,00 176,27 72,24 0,00 4 858,92 15,08 16 767,00 0,00 32 098,49
Listopad 53 988,00 176,27 72,24 0,00 4 858,92 15,08 16 767,00 0,00 32 098,49
Grudzień 53 988,00 176,27 72,24 0,00 4 858,92 15,08 16 767,00 0,00 32 098,49
Rocznie 647 856,00 1 057,62 433,44 0,00 58 307,04 0,00 199 908,00 0,00 388 059,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 53 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 078 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.