Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 44900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 44 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 953 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 557 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 934 zł
Zaliczka na podatek 6 249 zł
Całość - kwota brutto 63 532 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 532,00 6 200,72 952,98 1 556,53 4 933,96 54 572,00 6 249,00 43 638,81
Luty 63 532,00 6 200,72 952,98 1 556,53 4 933,96 54 572,00 6 249,00 43 638,81
Marzec 63 532,00 6 200,72 952,98 1 556,53 4 933,96 54 572,00 14 992,00 34 895,81
Kwiecień 63 532,00 1 703,52 261,81 1 556,53 5 400,91 59 760,00 19 123,00 35 486,23
Maj 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Czerwiec 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Lipiec 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Sierpień 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Wrzesień 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Październik 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Listopad 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Grudzień 63 532,00 0,00 0,00 1 556,53 5 577,79 61 725,00 19 752,00 36 645,68
Rocznie 762 384,00 20 305,68 3 120,75 18 678,36 64 825,11 717 276,00 139 802,00 450 825,10
Wynagrodzenie pracownika 63 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 201 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 061 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 557 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 543 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 532,00 6 200,72 4 129,58 1 060,98 1 620,06 76 543,34 zł
Luty 63 532,00 6 200,72 4 129,58 1 060,98 1 620,06 76 543,34 zł
Marzec 63 532,00 6 200,72 4 129,58 1 060,98 1 620,06 76 543,34 zł
Kwiecień 63 532,00 1 703,52 1 134,51 1 060,98 1 620,06 69 051,07 zł
Maj 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Czerwiec 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Lipiec 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Sierpień 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Wrzesień 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Październik 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Listopad 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Grudzień 63 532,00 0,00 0,00 1 060,98 1 620,06 66 213,04 zł
Rocznie 762 384,00 20 305,68 13 523,25 12 731,76 19 440,72 828 385,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 639 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 639 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 543 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 44900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 44 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 891 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 746 zł
Zaliczka na podatek 5 062 zł
Całość - kwota brutto 59 425 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 425,00 5 799,88 891,38 0,00 4 746,04 42 187,00 5 062,00 42 925,26
Luty 59 425,00 5 799,88 891,38 0,00 4 746,04 42 187,00 5 062,00 42 925,26
Marzec 59 425,00 5 799,88 891,38 0,00 4 746,04 42 187,00 5 062,00 42 925,26
Kwiecień 59 425,00 2 906,04 446,61 0,00 5 046,51 44 858,00 5 383,00 45 642,88
Maj 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Czerwiec 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Lipiec 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Sierpień 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Wrzesień 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Październik 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Listopad 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Grudzień 59 425,00 0,00 0,00 0,00 5 348,25 47 540,00 5 705,00 48 371,95
Rocznie 713 100,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 070,63 551 739,00 4 140,00 561 394,26
Wynagrodzenie pracownika 59 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 863 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 456 zł
FGŚP 59 zł
Cała kwota 70 603 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 425,00 5 799,88 3 862,63 0,00 1 515,34 70 602,85 zł
Luty 59 425,00 5 799,88 3 862,63 0,00 1 515,34 70 602,85 zł
Marzec 59 425,00 5 799,88 3 862,63 0,00 1 515,34 70 602,85 zł
Kwiecień 59 425,00 2 906,04 1 935,36 0,00 1 515,34 65 781,74 zł
Maj 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Czerwiec 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Lipiec 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Sierpień 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Wrzesień 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Październik 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Listopad 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Grudzień 59 425,00 0,00 0,00 0,00 1 515,34 60 940,34 zł
Rocznie 713 100,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 184,08 765 113,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 425 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 925 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 925 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 603 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 44900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 44 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 068 zł
Całość - kwota brutto 51 968 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Luty 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Marzec 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Kwiecień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Maj 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Czerwiec 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Lipiec 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Sierpień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Wrzesień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Październik 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Listopad 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Grudzień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 574,00 7 068,00 44 900,00
Rocznie 623 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 888,00 84 816,00 538 800,00
Wynagrodzenie pracownika 51 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Luty 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Marzec 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Kwiecień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Maj 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Czerwiec 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Lipiec 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Sierpień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Wrzesień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Październik 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Listopad 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Grudzień 51 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 968,00 zł
Rocznie 623 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 44 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 44900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 44 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 870 zł
Zaliczka na podatek 15 090 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 54 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 54 108,00 0,00 0,00 0,00 4 869,72 0,00 15 090,00 0,00 34 148,28
Luty 54 108,00 0,00 0,00 0,00 4 869,72 0,00 16 890,00 0,00 32 348,28
Marzec 54 108,00 0,00 0,00 0,00 4 869,72 0,00 16 890,00 0,00 32 348,28
Kwiecień 54 108,00 0,00 0,00 0,00 4 869,72 0,00 16 890,00 0,00 32 348,28
Maj 54 108,00 0,00 0,00 0,00 4 869,72 0,00 16 890,00 0,00 32 348,28
Czerwiec 54 108,00 0,00 0,00 0,00 4 869,72 0,00 16 890,00 0,00 32 348,28
Lipiec 54 108,00 176,27 72,24 0,00 4 869,72 15,08 16 805,00 0,00 32 169,69
Sierpień 54 108,00 176,27 72,24 0,00 4 869,72 15,08 16 805,00 0,00 32 169,69
Wrzesień 54 108,00 176,27 72,24 0,00 4 869,72 15,08 16 805,00 0,00 32 169,69
Październik 54 108,00 176,27 72,24 0,00 4 869,72 15,08 16 805,00 0,00 32 169,69
Listopad 54 108,00 176,27 72,24 0,00 4 869,72 15,08 16 805,00 0,00 32 169,69
Grudzień 54 108,00 176,27 72,24 0,00 4 869,72 15,08 16 805,00 0,00 32 169,69
Rocznie 649 296,00 1 057,62 433,44 0,00 58 436,64 0,00 200 370,00 0,00 388 907,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 148 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.