Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 45000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 45 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 955 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 560 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 945 zł
Zaliczka na podatek 6 263 zł
Całość - kwota brutto 63 673 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 673,00 6 214,48 955,10 1 559,99 4 944,91 54 693,00 6 263,00 43 735,52
Luty 63 673,00 6 214,48 955,10 1 559,99 4 944,91 54 693,00 6 263,00 43 735,52
Marzec 63 673,00 6 214,48 955,10 1 559,99 4 944,91 54 693,00 15 079,00 34 919,52
Kwiecień 63 673,00 1 662,24 255,45 1 559,99 5 417,58 59 945,00 19 182,00 35 595,74
Maj 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Czerwiec 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Lipiec 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Sierpień 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Wrzesień 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Październik 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Listopad 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Grudzień 63 673,00 0,00 0,00 1 559,99 5 590,17 61 863,00 19 796,00 36 726,84
Rocznie 764 076,00 20 305,68 3 120,75 18 719,88 64 973,67 718 928,00 140 183,00 451 801,02
Wynagrodzenie pracownika 63 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 214 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 139 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 063 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 560 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 673,00 6 214,48 4 138,75 1 063,34 1 623,66 76 713,23 zł
Luty 63 673,00 6 214,48 4 138,75 1 063,34 1 623,66 76 713,23 zł
Marzec 63 673,00 6 214,48 4 138,75 1 063,34 1 623,66 76 713,23 zł
Kwiecień 63 673,00 1 662,24 1 107,00 1 063,34 1 623,66 69 129,24 zł
Maj 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Czerwiec 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Lipiec 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Sierpień 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Wrzesień 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Październik 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Listopad 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Grudzień 63 673,00 0,00 0,00 1 063,34 1 623,66 66 360,00 zł
Rocznie 764 076,00 20 305,68 13 523,25 12 760,08 19 483,92 830 148,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 63 673 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 736 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 736 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 45000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 45 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 893 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 757 zł
Zaliczka na podatek 5 074 zł
Całość - kwota brutto 59 558 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 558,00 5 812,86 893,37 0,00 4 756,66 42 281,00 5 074,00 43 021,39
Luty 59 558,00 5 812,86 893,37 0,00 4 756,66 42 281,00 5 074,00 43 021,39
Marzec 59 558,00 5 812,86 893,37 0,00 4 756,66 42 281,00 5 074,00 43 021,39
Kwiecień 59 558,00 2 867,10 440,64 0,00 5 062,52 45 000,00 5 400,00 45 787,74
Maj 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Czerwiec 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Lipiec 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Sierpień 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Wrzesień 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Październik 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Listopad 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Grudzień 59 558,00 0,00 0,00 0,00 5 360,22 47 646,00 5 718,00 48 480,26
Rocznie 714 696,00 20 305,68 3 120,75 0,00 62 214,26 553 011,00 4 144,00 562 693,99
Wynagrodzenie pracownika 59 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 871 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 459 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 70 761 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 558,00 5 812,86 3 871,27 0,00 1 518,73 70 760,86 zł
Luty 59 558,00 5 812,86 3 871,27 0,00 1 518,73 70 760,86 zł
Marzec 59 558,00 5 812,86 3 871,27 0,00 1 518,73 70 760,86 zł
Kwiecień 59 558,00 2 867,10 1 909,44 0,00 1 518,73 65 853,27 zł
Maj 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Czerwiec 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Lipiec 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Sierpień 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Wrzesień 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Październik 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Listopad 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Grudzień 59 558,00 0,00 0,00 0,00 1 518,73 61 076,73 zł
Rocznie 714 696,00 20 305,68 13 523,25 0,00 18 224,76 766 749,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 59 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 021 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 021 zł netto poniesie łączny koszt równy 70 761 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 45000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 45 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 45 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 083 zł
Całość - kwota brutto 52 083 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Luty 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Marzec 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Kwiecień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Maj 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Czerwiec 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Lipiec 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Sierpień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Wrzesień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Październik 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Listopad 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Grudzień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 666,00 7 083,00 45 000,00
Rocznie 624 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 992,00 84 996,00 540 000,00
Wynagrodzenie pracownika 52 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 52 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Luty 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Marzec 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Kwiecień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Maj 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Czerwiec 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Lipiec 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Sierpień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Wrzesień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Październik 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Listopad 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Grudzień 52 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 083,00 zł
Rocznie 624 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 52 083 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 45 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 45 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 45000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 45 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 881 zł
Zaliczka na podatek 15 128 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 54 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 54 229,00 0,00 0,00 0,00 4 880,61 0,00 15 128,00 0,00 34 220,39
Luty 54 229,00 0,00 0,00 0,00 4 880,61 0,00 16 928,00 0,00 32 420,39
Marzec 54 229,00 0,00 0,00 0,00 4 880,61 0,00 16 928,00 0,00 32 420,39
Kwiecień 54 229,00 0,00 0,00 0,00 4 880,61 0,00 16 928,00 0,00 32 420,39
Maj 54 229,00 0,00 0,00 0,00 4 880,61 0,00 16 928,00 0,00 32 420,39
Czerwiec 54 229,00 0,00 0,00 0,00 4 880,61 0,00 16 928,00 0,00 32 420,39
Lipiec 54 229,00 176,27 72,24 0,00 4 880,61 15,08 16 844,00 0,00 32 240,80
Sierpień 54 229,00 176,27 72,24 0,00 4 880,61 15,08 16 844,00 0,00 32 240,80
Wrzesień 54 229,00 176,27 72,24 0,00 4 880,61 15,08 16 844,00 0,00 32 240,80
Październik 54 229,00 176,27 72,24 0,00 4 880,61 15,08 16 844,00 0,00 32 240,80
Listopad 54 229,00 176,27 72,24 0,00 4 880,61 15,08 16 844,00 0,00 32 240,80
Grudzień 54 229,00 176,27 72,24 0,00 4 880,61 15,08 16 844,00 0,00 32 240,80
Rocznie 650 748,00 1 057,62 433,44 0,00 58 567,32 0,00 200 832,00 0,00 389 767,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 54 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 220 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.