Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 777 zł
Ubezpieczenie rentowe 581 zł
Ubezpieczenie chorobowe 948 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 005 zł
Zaliczka na podatek 5 209 zł
Całość - kwota brutto 38 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 700,00 3 777,12 580,50 948,15 3 005,48 33 144,00 5 209,00 25 179,75
Luty 38 700,00 3 777,12 580,50 948,15 3 005,48 33 144,00 5 209,00 25 179,75
Marzec 38 700,00 3 777,12 580,50 948,15 3 005,48 33 144,00 5 209,00 25 179,75
Kwiecień 38 700,00 3 777,12 580,50 948,15 3 005,48 33 144,00 7 096,00 23 292,75
Maj 38 700,00 2 231,14 342,90 948,15 3 166,00 34 928,00 11 177,00 20 834,81
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Lipiec 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Sierpień 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Wrzesień 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Październik 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Listopad 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Grudzień 38 700,00 0,00 0,00 948,15 3 397,67 37 502,00 12 001,00 22 353,18
Rocznie 464 400,00 17 339,62 2 664,90 11 377,80 38 971,61 430 018,00 78 934,00 276 139,07
Wynagrodzenie pracownika 38 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 777 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 646 zł
Fundusz Pracy (FP) 948 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 700,00 3 777,12 2 515,50 646,29 986,85 46 625,76 zł
Luty 38 700,00 3 777,12 2 515,50 646,29 986,85 46 625,76 zł
Marzec 38 700,00 3 777,12 2 515,50 646,29 986,85 46 625,76 zł
Kwiecień 38 700,00 3 777,12 2 515,50 646,29 986,85 46 625,76 zł
Maj 38 700,00 2 231,14 1 485,90 646,29 986,85 44 050,18 zł
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Lipiec 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Sierpień 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Wrzesień 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Październik 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Listopad 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Grudzień 38 700,00 0,00 0,00 646,29 986,85 40 333,14 zł
Rocznie 464 400,00 17 339,62 11 547,90 7 755,48 11 842,20 512 885,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 777 zł
Ubezpieczenie rentowe 581 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 091 zł
Zaliczka na podatek 4 671 zł
Całość - kwota brutto 38 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 700,00 3 777,12 580,50 0,00 3 090,81 27 474,00 4 671,00 26 580,99
Luty 38 700,00 3 777,12 580,50 0,00 3 090,81 27 474,00 4 671,00 26 580,99
Marzec 38 700,00 3 777,12 580,50 0,00 3 090,81 27 474,00 4 671,00 26 580,99
Kwiecień 38 700,00 3 777,12 580,50 0,00 3 090,81 27 474,00 4 671,00 26 580,99
Maj 38 700,00 2 231,14 342,90 0,00 3 251,34 28 901,00 4 913,00 27 961,45
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Lipiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Sierpień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Wrzesień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Październik 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Listopad 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Grudzień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 30 960,00 5 263,00 29 953,80
Rocznie 464 400,00 17 339,62 2 664,90 0,00 39 995,58 355 517,00 25 997,00 343 962,01
Wynagrodzenie pracownika 38 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 777 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 516 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 948 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 45 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 700,00 3 777,12 2 515,50 0,00 986,85 45 979,47 zł
Luty 38 700,00 3 777,12 2 515,50 0,00 986,85 45 979,47 zł
Marzec 38 700,00 3 777,12 2 515,50 0,00 986,85 45 979,47 zł
Kwiecień 38 700,00 3 777,12 2 515,50 0,00 986,85 45 979,47 zł
Maj 38 700,00 2 231,14 1 485,90 0,00 986,85 43 403,89 zł
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Lipiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Sierpień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Wrzesień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Październik 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Listopad 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Grudzień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 986,85 39 686,85 zł
Rocznie 464 400,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 842,20 505 129,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 581 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 263 zł
Całość - kwota brutto 38 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Luty 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Marzec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Kwiecień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Maj 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Lipiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Sierpień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Wrzesień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Październik 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Listopad 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Grudzień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 960,00 5 263,00 33 437,00
Rocznie 464 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 520,00 63 156,00 401 244,00
Wynagrodzenie pracownika 38 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Luty 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Marzec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Kwiecień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Maj 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Lipiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Sierpień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Wrzesień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Październik 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Listopad 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Grudzień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 700,00 zł
Rocznie 464 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 437 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 483 zł
Zaliczka na podatek 10 159 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 0,00 10 159,00 0,00 25 058,00
Luty 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 0,00 11 959,00 0,00 23 258,00
Marzec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 0,00 11 959,00 0,00 23 258,00
Kwiecień 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 0,00 11 959,00 0,00 23 258,00
Maj 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 0,00 11 959,00 0,00 23 258,00
Czerwiec 38 700,00 0,00 0,00 0,00 3 483,00 0,00 11 959,00 0,00 23 258,00
Lipiec 38 700,00 176,27 72,24 0,00 3 483,00 15,08 11 875,00 0,00 23 078,41
Sierpień 38 700,00 176,27 72,24 0,00 3 483,00 15,08 11 875,00 0,00 23 078,41
Wrzesień 38 700,00 176,27 72,24 0,00 3 483,00 15,08 11 875,00 0,00 23 078,41
Październik 38 700,00 176,27 72,24 0,00 3 483,00 15,08 11 875,00 0,00 23 078,41
Listopad 38 700,00 176,27 72,24 0,00 3 483,00 15,08 11 875,00 0,00 23 078,41
Grudzień 38 700,00 176,27 72,24 0,00 3 483,00 15,08 11 875,00 0,00 23 078,41
Rocznie 464 400,00 1 057,62 433,44 0,00 41 796,00 0,00 141 204,00 0,00 279 818,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 38 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 058 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.