Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 39000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 39 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 806 zł
Ubezpieczenie rentowe 585 zł
Ubezpieczenie chorobowe 956 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 029 zł
Zaliczka na podatek 3 708 zł
Całość - kwota brutto 39 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 000,00 3 806,40 585,00 955,50 3 028,78 33 403,00 3 708,00 26 916,32
Luty 39 000,00 3 806,40 585,00 955,50 3 028,78 33 403,00 3 708,00 26 916,32
Marzec 39 000,00 3 806,40 585,00 955,50 3 028,78 33 403,00 3 708,00 26 916,32
Kwiecień 39 000,00 3 806,40 585,00 955,50 3 028,78 33 403,00 6 431,00 24 193,32
Maj 39 000,00 3 806,40 585,00 955,50 3 028,78 33 403,00 10 689,00 19 935,32
Czerwiec 39 000,00 1 273,68 195,75 955,50 3 291,76 36 325,00 11 624,00 21 659,31
Lipiec 39 000,00 0,00 0,00 955,50 3 424,01 37 795,00 12 094,00 22 526,49
Sierpień 39 000,00 0,00 0,00 955,50 3 424,01 37 795,00 12 094,00 22 526,49
Wrzesień 39 000,00 0,00 0,00 955,50 3 424,01 37 795,00 12 094,00 22 526,49
Październik 39 000,00 0,00 0,00 955,50 3 424,01 37 795,00 12 094,00 22 526,49
Listopad 39 000,00 0,00 0,00 955,50 3 424,01 37 795,00 12 094,00 22 526,49
Grudzień 39 000,00 0,00 0,00 955,50 3 424,01 37 795,00 12 094,00 22 526,49
Rocznie 468 000,00 20 305,68 3 120,75 11 466,00 38 979,72 430 110,00 73 454,00 281 695,85
Wynagrodzenie pracownika 39 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 806 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 535 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 651 zł
Fundusz Pracy (FP) 956 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 000,00 3 806,40 2 535,00 651,30 994,50 46 987,20 zł
Luty 39 000,00 3 806,40 2 535,00 651,30 994,50 46 987,20 zł
Marzec 39 000,00 3 806,40 2 535,00 651,30 994,50 46 987,20 zł
Kwiecień 39 000,00 3 806,40 2 535,00 651,30 994,50 46 987,20 zł
Maj 39 000,00 3 806,40 2 535,00 651,30 994,50 46 987,20 zł
Czerwiec 39 000,00 1 273,68 848,25 651,30 994,50 42 767,73 zł
Lipiec 39 000,00 0,00 0,00 651,30 994,50 40 645,80 zł
Sierpień 39 000,00 0,00 0,00 651,30 994,50 40 645,80 zł
Wrzesień 39 000,00 0,00 0,00 651,30 994,50 40 645,80 zł
Październik 39 000,00 0,00 0,00 651,30 994,50 40 645,80 zł
Listopad 39 000,00 0,00 0,00 651,30 994,50 40 645,80 zł
Grudzień 39 000,00 0,00 0,00 651,30 994,50 40 645,80 zł
Rocznie 468 000,00 20 305,68 13 523,25 7 815,60 11 934,00 521 578,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 39 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 39000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 39 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 806 zł
Ubezpieczenie rentowe 585 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 115 zł
Zaliczka na podatek 3 322 zł
Całość - kwota brutto 39 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 000,00 3 806,40 585,00 0,00 3 114,77 27 687,00 3 322,00 28 171,39
Luty 39 000,00 3 806,40 585,00 0,00 3 114,77 27 687,00 3 322,00 28 171,39
Marzec 39 000,00 3 806,40 585,00 0,00 3 114,77 27 687,00 3 322,00 28 171,39
Kwiecień 39 000,00 3 806,40 585,00 0,00 3 114,77 27 687,00 3 322,00 28 171,39
Maj 39 000,00 3 806,40 585,00 0,00 3 114,77 27 687,00 3 322,00 28 171,39
Czerwiec 39 000,00 1 273,68 195,75 0,00 3 377,75 30 024,00 3 603,00 30 549,94
Lipiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 31 200,00 3 744,00 31 746,00
Sierpień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 31 200,00 3 744,00 31 746,00
Wrzesień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 31 200,00 3 744,00 31 746,00
Październik 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 31 200,00 3 744,00 31 746,00
Listopad 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 31 200,00 3 744,00 31 746,00
Grudzień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 31 200,00 3 744,00 31 746,00
Rocznie 468 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 40 011,60 355 659,00 2 669,00 361 882,89
Wynagrodzenie pracownika 39 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 806 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 535 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 956 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 000,00 3 806,40 2 535,00 0,00 994,50 46 335,90 zł
Luty 39 000,00 3 806,40 2 535,00 0,00 994,50 46 335,90 zł
Marzec 39 000,00 3 806,40 2 535,00 0,00 994,50 46 335,90 zł
Kwiecień 39 000,00 3 806,40 2 535,00 0,00 994,50 46 335,90 zł
Maj 39 000,00 3 806,40 2 535,00 0,00 994,50 46 335,90 zł
Czerwiec 39 000,00 1 273,68 848,25 0,00 994,50 42 116,43 zł
Lipiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 994,50 39 994,50 zł
Sierpień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 994,50 39 994,50 zł
Wrzesień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 994,50 39 994,50 zł
Październik 39 000,00 0,00 0,00 0,00 994,50 39 994,50 zł
Listopad 39 000,00 0,00 0,00 0,00 994,50 39 994,50 zł
Grudzień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 994,50 39 994,50 zł
Rocznie 468 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 934,00 513 762,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 39 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 171 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 39000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 39 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 304 zł
Całość - kwota brutto 39 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Luty 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Marzec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Kwiecień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Maj 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Czerwiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Lipiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Sierpień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Wrzesień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Październik 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Listopad 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Grudzień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 5 304,00 33 696,00
Rocznie 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 400,00 63 648,00 404 352,00
Wynagrodzenie pracownika 39 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Luty 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Marzec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Kwiecień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Maj 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Czerwiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Lipiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Sierpień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Wrzesień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Październik 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Listopad 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Grudzień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 zł
Rocznie 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 696 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 39 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 39000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 39 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 510 zł
Zaliczka na podatek 10 255 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 0,00 10 255,00 0,00 25 235,00
Luty 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 0,00 12 055,00 0,00 23 435,00
Marzec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 0,00 12 055,00 0,00 23 435,00
Kwiecień 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 0,00 12 055,00 0,00 23 435,00
Maj 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 0,00 12 055,00 0,00 23 435,00
Czerwiec 39 000,00 0,00 0,00 0,00 3 510,00 0,00 12 055,00 0,00 23 435,00
Lipiec 39 000,00 176,27 72,24 0,00 3 510,00 15,08 11 971,00 0,00 23 255,41
Sierpień 39 000,00 176,27 72,24 0,00 3 510,00 15,08 11 971,00 0,00 23 255,41
Wrzesień 39 000,00 176,27 72,24 0,00 3 510,00 15,08 11 971,00 0,00 23 255,41
Październik 39 000,00 176,27 72,24 0,00 3 510,00 15,08 11 971,00 0,00 23 255,41
Listopad 39 000,00 176,27 72,24 0,00 3 510,00 15,08 11 971,00 0,00 23 255,41
Grudzień 39 000,00 176,27 72,24 0,00 3 510,00 15,08 11 971,00 0,00 23 255,41
Rocznie 468 000,00 1 057,62 433,44 0,00 42 120,00 0,00 142 356,00 0,00 281 942,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 39 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 235 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.