Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 582 zł
Ubezpieczenie chorobowe 951 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 013 zł
Zaliczka na podatek 5 224 zł
Całość - kwota brutto 38 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 800,00 3 786,88 582,00 950,60 3 013,25 33 231,00 5 224,00 25 243,27
Luty 38 800,00 3 786,88 582,00 950,60 3 013,25 33 231,00 5 224,00 25 243,27
Marzec 38 800,00 3 786,88 582,00 950,60 3 013,25 33 231,00 5 224,00 25 243,27
Kwiecień 38 800,00 3 786,88 582,00 950,60 3 013,25 33 231,00 7 163,00 23 304,27
Maj 38 800,00 2 192,10 336,90 950,60 3 178,84 35 070,00 11 222,00 20 919,56
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Lipiec 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Sierpień 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Wrzesień 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Październik 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Listopad 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Grudzień 38 800,00 0,00 0,00 950,60 3 406,45 37 599,00 12 032,00 22 410,95
Rocznie 465 600,00 17 339,62 2 664,90 11 407,20 39 076,99 431 187,00 79 202,00 276 830,29
Wynagrodzenie pracownika 38 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 522 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 648 zł
Fundusz Pracy (FP) 951 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 800,00 3 786,88 2 522,00 647,96 989,40 46 746,24 zł
Luty 38 800,00 3 786,88 2 522,00 647,96 989,40 46 746,24 zł
Marzec 38 800,00 3 786,88 2 522,00 647,96 989,40 46 746,24 zł
Kwiecień 38 800,00 3 786,88 2 522,00 647,96 989,40 46 746,24 zł
Maj 38 800,00 2 192,10 1 459,90 647,96 989,40 44 089,36 zł
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Lipiec 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Sierpień 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Wrzesień 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Październik 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Listopad 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Grudzień 38 800,00 0,00 0,00 647,96 989,40 40 437,36 zł
Rocznie 465 600,00 17 339,62 11 547,90 7 775,52 11 872,80 514 135,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 243 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 582 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 099 zł
Zaliczka na podatek 4 683 zł
Całość - kwota brutto 38 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 800,00 3 786,88 582,00 0,00 3 098,80 27 545,00 4 683,00 26 649,67
Luty 38 800,00 3 786,88 582,00 0,00 3 098,80 27 545,00 4 683,00 26 649,67
Marzec 38 800,00 3 786,88 582,00 0,00 3 098,80 27 545,00 4 683,00 26 649,67
Kwiecień 38 800,00 3 786,88 582,00 0,00 3 098,80 27 545,00 4 683,00 26 649,67
Maj 38 800,00 2 192,10 336,90 0,00 3 264,39 29 017,00 4 933,00 28 073,72
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Lipiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Sierpień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Wrzesień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Październik 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Listopad 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Grudzień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 31 040,00 5 277,00 30 031,20
Rocznie 465 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 40 103,59 356 477,00 26 068,00 344 890,80
Wynagrodzenie pracownika 38 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 522 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 951 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 098 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 800,00 3 786,88 2 522,00 0,00 989,40 46 098,28 zł
Luty 38 800,00 3 786,88 2 522,00 0,00 989,40 46 098,28 zł
Marzec 38 800,00 3 786,88 2 522,00 0,00 989,40 46 098,28 zł
Kwiecień 38 800,00 3 786,88 2 522,00 0,00 989,40 46 098,28 zł
Maj 38 800,00 2 192,10 1 459,90 0,00 989,40 43 441,40 zł
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Lipiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Sierpień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Wrzesień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Październik 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Listopad 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Grudzień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 989,40 39 789,40 zł
Rocznie 465 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 872,80 506 360,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 098 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 277 zł
Całość - kwota brutto 38 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Luty 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Marzec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Kwiecień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Maj 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Lipiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Sierpień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Wrzesień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Październik 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Listopad 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Grudzień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 040,00 5 277,00 33 523,00
Rocznie 465 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 480,00 63 324,00 402 276,00
Wynagrodzenie pracownika 38 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Luty 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Marzec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Kwiecień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Maj 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Lipiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Sierpień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Wrzesień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Październik 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Listopad 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Grudzień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 800,00 zł
Rocznie 465 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 523 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 492 zł
Zaliczka na podatek 10 191 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 0,00 10 191,00 0,00 25 117,00
Luty 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 0,00 11 991,00 0,00 23 317,00
Marzec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 0,00 11 991,00 0,00 23 317,00
Kwiecień 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 0,00 11 991,00 0,00 23 317,00
Maj 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 0,00 11 991,00 0,00 23 317,00
Czerwiec 38 800,00 0,00 0,00 0,00 3 492,00 0,00 11 991,00 0,00 23 317,00
Lipiec 38 800,00 176,27 72,24 0,00 3 492,00 15,08 11 907,00 0,00 23 137,41
Sierpień 38 800,00 176,27 72,24 0,00 3 492,00 15,08 11 907,00 0,00 23 137,41
Wrzesień 38 800,00 176,27 72,24 0,00 3 492,00 15,08 11 907,00 0,00 23 137,41
Październik 38 800,00 176,27 72,24 0,00 3 492,00 15,08 11 907,00 0,00 23 137,41
Listopad 38 800,00 176,27 72,24 0,00 3 492,00 15,08 11 907,00 0,00 23 137,41
Grudzień 38 800,00 176,27 72,24 0,00 3 492,00 15,08 11 907,00 0,00 23 137,41
Rocznie 465 600,00 1 057,62 433,44 0,00 41 904,00 0,00 141 588,00 0,00 280 526,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 38 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 117 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.