Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 584 zł
Ubezpieczenie chorobowe 953 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 021 zł
Zaliczka na podatek 5 239 zł
Całość - kwota brutto 38 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 900,00 3 796,64 583,50 953,05 3 021,01 33 317,00 5 239,00 25 306,80
Luty 38 900,00 3 796,64 583,50 953,05 3 021,01 33 317,00 5 239,00 25 306,80
Marzec 38 900,00 3 796,64 583,50 953,05 3 021,01 33 317,00 5 239,00 25 306,80
Kwiecień 38 900,00 3 796,64 583,50 953,05 3 021,01 33 317,00 7 229,00 23 316,80
Maj 38 900,00 2 153,06 330,90 953,05 3 191,67 35 213,00 11 268,00 21 003,32
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Lipiec 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Sierpień 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Wrzesień 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Październik 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Listopad 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Grudzień 38 900,00 0,00 0,00 953,05 3 415,23 37 697,00 12 063,00 22 468,72
Rocznie 466 800,00 17 339,62 2 664,90 11 436,60 39 182,32 432 360,00 79 474,00 277 521,56
Wynagrodzenie pracownika 38 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 529 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 650 zł
Fundusz Pracy (FP) 953 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 900,00 3 796,64 2 528,50 649,63 991,95 46 866,72 zł
Luty 38 900,00 3 796,64 2 528,50 649,63 991,95 46 866,72 zł
Marzec 38 900,00 3 796,64 2 528,50 649,63 991,95 46 866,72 zł
Kwiecień 38 900,00 3 796,64 2 528,50 649,63 991,95 46 866,72 zł
Maj 38 900,00 2 153,06 1 433,90 649,63 991,95 44 128,54 zł
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Lipiec 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Sierpień 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Wrzesień 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Październik 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Listopad 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Grudzień 38 900,00 0,00 0,00 649,63 991,95 40 541,58 zł
Rocznie 466 800,00 17 339,62 11 547,90 7 795,56 11 903,40 515 386,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 584 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 107 zł
Zaliczka na podatek 4 695 zł
Całość - kwota brutto 38 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 900,00 3 796,64 583,50 0,00 3 106,79 27 616,00 4 695,00 26 718,35
Luty 38 900,00 3 796,64 583,50 0,00 3 106,79 27 616,00 4 695,00 26 718,35
Marzec 38 900,00 3 796,64 583,50 0,00 3 106,79 27 616,00 4 695,00 26 718,35
Kwiecień 38 900,00 3 796,64 583,50 0,00 3 106,79 27 616,00 4 695,00 26 718,35
Maj 38 900,00 2 153,06 330,90 0,00 3 277,44 29 133,00 4 953,00 28 185,99
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Lipiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Sierpień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Wrzesień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Październik 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Listopad 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Grudzień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 31 120,00 5 290,00 30 108,60
Rocznie 466 800,00 17 339,62 2 664,90 0,00 40 211,60 357 437,00 26 138,00 345 819,59
Wynagrodzenie pracownika 38 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 797 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 529 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 953 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 900,00 3 796,64 2 528,50 0,00 991,95 46 217,09 zł
Luty 38 900,00 3 796,64 2 528,50 0,00 991,95 46 217,09 zł
Marzec 38 900,00 3 796,64 2 528,50 0,00 991,95 46 217,09 zł
Kwiecień 38 900,00 3 796,64 2 528,50 0,00 991,95 46 217,09 zł
Maj 38 900,00 2 153,06 1 433,90 0,00 991,95 43 478,91 zł
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Lipiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Sierpień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Wrzesień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Październik 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Listopad 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Grudzień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 991,95 39 891,95 zł
Rocznie 466 800,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 903,40 507 590,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 718 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 290 zł
Całość - kwota brutto 38 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Luty 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Marzec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Kwiecień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Maj 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Lipiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Sierpień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Wrzesień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Październik 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Listopad 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Grudzień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 120,00 5 290,00 33 610,00
Rocznie 466 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 440,00 63 480,00 403 320,00
Wynagrodzenie pracownika 38 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Luty 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Marzec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Kwiecień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Maj 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Lipiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Sierpień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Wrzesień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Październik 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Listopad 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Grudzień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 900,00 zł
Rocznie 466 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 501 zł
Zaliczka na podatek 10 223 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 10 223,00 0,00 25 176,00
Luty 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 12 023,00 0,00 23 376,00
Marzec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 12 023,00 0,00 23 376,00
Kwiecień 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 12 023,00 0,00 23 376,00
Maj 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 12 023,00 0,00 23 376,00
Czerwiec 38 900,00 0,00 0,00 0,00 3 501,00 0,00 12 023,00 0,00 23 376,00
Lipiec 38 900,00 176,27 72,24 0,00 3 501,00 15,08 11 939,00 0,00 23 196,41
Sierpień 38 900,00 176,27 72,24 0,00 3 501,00 15,08 11 939,00 0,00 23 196,41
Wrzesień 38 900,00 176,27 72,24 0,00 3 501,00 15,08 11 939,00 0,00 23 196,41
Październik 38 900,00 176,27 72,24 0,00 3 501,00 15,08 11 939,00 0,00 23 196,41
Listopad 38 900,00 176,27 72,24 0,00 3 501,00 15,08 11 939,00 0,00 23 196,41
Grudzień 38 900,00 176,27 72,24 0,00 3 501,00 15,08 11 939,00 0,00 23 196,41
Rocznie 466 800,00 1 057,62 433,44 0,00 42 012,00 0,00 141 972,00 0,00 281 234,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 38 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 176 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.