Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 439 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 575 zł
Ubezpieczenie chorobowe 938 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 974 zł
Zaliczka na podatek 3 636 zł
Całość - kwota brutto 38 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 300,00 3 738,08 574,50 938,35 2 974,42 32 799,00 3 636,00 26 438,65
Luty 38 300,00 3 738,08 574,50 938,35 2 974,42 32 799,00 3 636,00 26 438,65
Marzec 38 300,00 3 738,08 574,50 938,35 2 974,42 32 799,00 3 636,00 26 438,65
Kwiecień 38 300,00 3 738,08 574,50 938,35 2 974,42 32 799,00 5 875,00 24 199,65
Maj 38 300,00 3 738,08 574,50 938,35 2 974,42 32 799,00 10 496,00 19 578,65
Czerwiec 38 300,00 1 615,28 248,25 938,35 3 194,83 35 248,00 11 279,00 21 024,29
Lipiec 38 300,00 0,00 0,00 938,35 3 362,55 37 112,00 11 876,00 22 123,10
Sierpień 38 300,00 0,00 0,00 938,35 3 362,55 37 112,00 11 876,00 22 123,10
Wrzesień 38 300,00 0,00 0,00 938,35 3 362,55 37 112,00 11 876,00 22 123,10
Październik 38 300,00 0,00 0,00 938,35 3 362,55 37 112,00 11 876,00 22 123,10
Listopad 38 300,00 0,00 0,00 938,35 3 362,55 37 112,00 11 876,00 22 123,10
Grudzień 38 300,00 0,00 0,00 938,35 3 362,55 37 112,00 11 876,00 22 123,10
Rocznie 459 600,00 20 305,68 3 120,75 11 260,20 38 242,23 421 915,00 71 568,00 276 857,14
Wynagrodzenie pracownika 38 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 490 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 640 zł
Fundusz Pracy (FP) 938 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 46 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 300,00 3 738,08 2 489,50 639,61 976,65 46 143,84 zł
Luty 38 300,00 3 738,08 2 489,50 639,61 976,65 46 143,84 zł
Marzec 38 300,00 3 738,08 2 489,50 639,61 976,65 46 143,84 zł
Kwiecień 38 300,00 3 738,08 2 489,50 639,61 976,65 46 143,84 zł
Maj 38 300,00 3 738,08 2 489,50 639,61 976,65 46 143,84 zł
Czerwiec 38 300,00 1 615,28 1 075,75 639,61 976,65 42 607,29 zł
Lipiec 38 300,00 0,00 0,00 639,61 976,65 39 916,26 zł
Sierpień 38 300,00 0,00 0,00 639,61 976,65 39 916,26 zł
Wrzesień 38 300,00 0,00 0,00 639,61 976,65 39 916,26 zł
Październik 38 300,00 0,00 0,00 639,61 976,65 39 916,26 zł
Listopad 38 300,00 0,00 0,00 639,61 976,65 39 916,26 zł
Grudzień 38 300,00 0,00 0,00 639,61 976,65 39 916,26 zł
Rocznie 459 600,00 20 305,68 13 523,25 7 675,32 11 719,80 512 824,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 439 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 575 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 059 zł
Zaliczka na podatek 3 263 zł
Całość - kwota brutto 38 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 300,00 3 738,08 574,50 0,00 3 058,87 27 190,00 3 263,00 27 665,75
Luty 38 300,00 3 738,08 574,50 0,00 3 058,87 27 190,00 3 263,00 27 665,75
Marzec 38 300,00 3 738,08 574,50 0,00 3 058,87 27 190,00 3 263,00 27 665,75
Kwiecień 38 300,00 3 738,08 574,50 0,00 3 058,87 27 190,00 3 263,00 27 665,75
Maj 38 300,00 3 738,08 574,50 0,00 3 058,87 27 190,00 3 263,00 27 665,75
Czerwiec 38 300,00 1 615,28 248,25 0,00 3 279,28 29 149,00 3 498,00 29 659,31
Lipiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 30 640,00 3 677,00 31 176,20
Sierpień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 30 640,00 3 677,00 31 176,20
Wrzesień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 30 640,00 3 677,00 31 176,20
Październik 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 30 640,00 3 677,00 31 176,20
Listopad 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 30 640,00 3 677,00 31 176,20
Grudzień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 30 640,00 3 677,00 31 176,20
Rocznie 459 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 39 255,63 348 939,00 2 619,00 355 045,26
Wynagrodzenie pracownika 38 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 490 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 938 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 504 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 300,00 3 738,08 2 489,50 0,00 976,65 45 504,23 zł
Luty 38 300,00 3 738,08 2 489,50 0,00 976,65 45 504,23 zł
Marzec 38 300,00 3 738,08 2 489,50 0,00 976,65 45 504,23 zł
Kwiecień 38 300,00 3 738,08 2 489,50 0,00 976,65 45 504,23 zł
Maj 38 300,00 3 738,08 2 489,50 0,00 976,65 45 504,23 zł
Czerwiec 38 300,00 1 615,28 1 075,75 0,00 976,65 41 967,68 zł
Lipiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 976,65 39 276,65 zł
Sierpień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 976,65 39 276,65 zł
Wrzesień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 976,65 39 276,65 zł
Październik 38 300,00 0,00 0,00 0,00 976,65 39 276,65 zł
Listopad 38 300,00 0,00 0,00 0,00 976,65 39 276,65 zł
Grudzień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 976,65 39 276,65 zł
Rocznie 459 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 719,80 505 148,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 666 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 504 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 209 zł
Całość - kwota brutto 38 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Luty 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Marzec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Kwiecień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Maj 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Czerwiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Lipiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Sierpień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Wrzesień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Październik 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Listopad 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Grudzień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 640,00 5 209,00 33 091,00
Rocznie 459 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 680,00 62 508,00 397 092,00
Wynagrodzenie pracownika 38 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Luty 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Marzec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Kwiecień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Maj 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Czerwiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Lipiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Sierpień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Wrzesień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Październik 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Listopad 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Grudzień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 300,00 zł
Rocznie 459 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 091 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 447 zł
Zaliczka na podatek 10 031 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 0,00 10 031,00 0,00 24 822,00
Luty 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 0,00 11 831,00 0,00 23 022,00
Marzec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 0,00 11 831,00 0,00 23 022,00
Kwiecień 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 0,00 11 831,00 0,00 23 022,00
Maj 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 0,00 11 831,00 0,00 23 022,00
Czerwiec 38 300,00 0,00 0,00 0,00 3 447,00 0,00 11 831,00 0,00 23 022,00
Lipiec 38 300,00 176,27 72,24 0,00 3 447,00 15,08 11 747,00 0,00 22 842,41
Sierpień 38 300,00 176,27 72,24 0,00 3 447,00 15,08 11 747,00 0,00 22 842,41
Wrzesień 38 300,00 176,27 72,24 0,00 3 447,00 15,08 11 747,00 0,00 22 842,41
Październik 38 300,00 176,27 72,24 0,00 3 447,00 15,08 11 747,00 0,00 22 842,41
Listopad 38 300,00 176,27 72,24 0,00 3 447,00 15,08 11 747,00 0,00 22 842,41
Grudzień 38 300,00 176,27 72,24 0,00 3 447,00 15,08 11 747,00 0,00 22 842,41
Rocznie 459 600,00 1 057,62 433,44 0,00 41 364,00 0,00 139 668,00 0,00 276 986,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 38 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 822 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.