Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 38600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 38 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie chorobowe 946 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 998 zł
Zaliczka na podatek 3 667 zł
Całość - kwota brutto 38 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 600,00 3 767,36 579,00 945,70 2 997,71 33 058,00 3 667,00 26 643,23
Luty 38 600,00 3 767,36 579,00 945,70 2 997,71 33 058,00 3 667,00 26 643,23
Marzec 38 600,00 3 767,36 579,00 945,70 2 997,71 33 058,00 3 667,00 26 643,23
Kwiecień 38 600,00 3 767,36 579,00 945,70 2 997,71 33 058,00 6 113,00 24 197,23
Maj 38 600,00 3 767,36 579,00 945,70 2 997,71 33 058,00 10 579,00 19 731,23
Czerwiec 38 600,00 1 468,88 225,75 945,70 3 236,37 35 710,00 11 427,00 21 296,30
Lipiec 38 600,00 0,00 0,00 945,70 3 388,89 37 404,00 11 969,00 22 296,41
Sierpień 38 600,00 0,00 0,00 945,70 3 388,89 37 404,00 11 969,00 22 296,41
Wrzesień 38 600,00 0,00 0,00 945,70 3 388,89 37 404,00 11 969,00 22 296,41
Październik 38 600,00 0,00 0,00 945,70 3 388,89 37 404,00 11 969,00 22 296,41
Listopad 38 600,00 0,00 0,00 945,70 3 388,89 37 404,00 11 969,00 22 296,41
Grudzień 38 600,00 0,00 0,00 945,70 3 388,89 37 404,00 11 969,00 22 296,41
Rocznie 463 200,00 20 305,68 3 120,75 11 348,40 38 558,26 425 424,00 72 375,00 278 932,91
Wynagrodzenie pracownika 38 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 509 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 645 zł
Fundusz Pracy (FP) 946 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 46 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 600,00 3 767,36 2 509,00 644,62 984,30 46 505,28 zł
Luty 38 600,00 3 767,36 2 509,00 644,62 984,30 46 505,28 zł
Marzec 38 600,00 3 767,36 2 509,00 644,62 984,30 46 505,28 zł
Kwiecień 38 600,00 3 767,36 2 509,00 644,62 984,30 46 505,28 zł
Maj 38 600,00 3 767,36 2 509,00 644,62 984,30 46 505,28 zł
Czerwiec 38 600,00 1 468,88 978,25 644,62 984,30 42 676,05 zł
Lipiec 38 600,00 0,00 0,00 644,62 984,30 40 228,92 zł
Sierpień 38 600,00 0,00 0,00 644,62 984,30 40 228,92 zł
Wrzesień 38 600,00 0,00 0,00 644,62 984,30 40 228,92 zł
Październik 38 600,00 0,00 0,00 644,62 984,30 40 228,92 zł
Listopad 38 600,00 0,00 0,00 644,62 984,30 40 228,92 zł
Grudzień 38 600,00 0,00 0,00 644,62 984,30 40 228,92 zł
Rocznie 463 200,00 20 305,68 13 523,25 7 735,44 11 811,60 516 575,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 643 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 38600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 38 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 579 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 083 zł
Zaliczka na podatek 3 288 zł
Całość - kwota brutto 38 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 600,00 3 767,36 579,00 0,00 3 082,83 27 403,00 3 288,00 27 882,45
Luty 38 600,00 3 767,36 579,00 0,00 3 082,83 27 403,00 3 288,00 27 882,45
Marzec 38 600,00 3 767,36 579,00 0,00 3 082,83 27 403,00 3 288,00 27 882,45
Kwiecień 38 600,00 3 767,36 579,00 0,00 3 082,83 27 403,00 3 288,00 27 882,45
Maj 38 600,00 3 767,36 579,00 0,00 3 082,83 27 403,00 3 288,00 27 882,45
Czerwiec 38 600,00 1 468,88 225,75 0,00 3 321,48 29 524,00 3 543,00 30 041,01
Lipiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 30 880,00 3 706,00 31 420,40
Sierpień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 30 880,00 3 706,00 31 420,40
Wrzesień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 30 880,00 3 706,00 31 420,40
Październik 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 30 880,00 3 706,00 31 420,40
Listopad 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 30 880,00 3 706,00 31 420,40
Grudzień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 30 880,00 3 706,00 31 420,40
Rocznie 463 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 39 579,63 351 819,00 2 643,00 357 975,66
Wynagrodzenie pracownika 38 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 767 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 509 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 946 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 45 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 600,00 3 767,36 2 509,00 0,00 984,30 45 860,66 zł
Luty 38 600,00 3 767,36 2 509,00 0,00 984,30 45 860,66 zł
Marzec 38 600,00 3 767,36 2 509,00 0,00 984,30 45 860,66 zł
Kwiecień 38 600,00 3 767,36 2 509,00 0,00 984,30 45 860,66 zł
Maj 38 600,00 3 767,36 2 509,00 0,00 984,30 45 860,66 zł
Czerwiec 38 600,00 1 468,88 978,25 0,00 984,30 42 031,43 zł
Lipiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 984,30 39 584,30 zł
Sierpień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 984,30 39 584,30 zł
Wrzesień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 984,30 39 584,30 zł
Październik 38 600,00 0,00 0,00 0,00 984,30 39 584,30 zł
Listopad 38 600,00 0,00 0,00 0,00 984,30 39 584,30 zł
Grudzień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 984,30 39 584,30 zł
Rocznie 463 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 811,60 508 840,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 882 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 38600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 38 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 250 zł
Całość - kwota brutto 38 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Luty 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Marzec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Kwiecień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Maj 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Czerwiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Lipiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Sierpień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Wrzesień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Październik 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Listopad 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Grudzień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 880,00 5 250,00 33 350,00
Rocznie 463 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 560,00 63 000,00 400 200,00
Wynagrodzenie pracownika 38 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Luty 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Marzec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Kwiecień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Maj 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Czerwiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Lipiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Sierpień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Wrzesień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Październik 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Listopad 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Grudzień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 600,00 zł
Rocznie 463 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 38 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 38 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 38600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 38 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 474 zł
Zaliczka na podatek 10 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 0,00 10 127,00 0,00 24 999,00
Luty 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 0,00 11 927,00 0,00 23 199,00
Marzec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 0,00 11 927,00 0,00 23 199,00
Kwiecień 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 0,00 11 927,00 0,00 23 199,00
Maj 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 0,00 11 927,00 0,00 23 199,00
Czerwiec 38 600,00 0,00 0,00 0,00 3 474,00 0,00 11 927,00 0,00 23 199,00
Lipiec 38 600,00 176,27 72,24 0,00 3 474,00 15,08 11 843,00 0,00 23 019,41
Sierpień 38 600,00 176,27 72,24 0,00 3 474,00 15,08 11 843,00 0,00 23 019,41
Wrzesień 38 600,00 176,27 72,24 0,00 3 474,00 15,08 11 843,00 0,00 23 019,41
Październik 38 600,00 176,27 72,24 0,00 3 474,00 15,08 11 843,00 0,00 23 019,41
Listopad 38 600,00 176,27 72,24 0,00 3 474,00 15,08 11 843,00 0,00 23 019,41
Grudzień 38 600,00 176,27 72,24 0,00 3 474,00 15,08 11 843,00 0,00 23 019,41
Rocznie 463 200,00 1 057,62 433,44 0,00 41 688,00 0,00 140 820,00 0,00 279 110,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 38 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 999 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.