Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 557 zł
Ubezpieczenie chorobowe 909 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 881 zł
Zaliczka na podatek 3 512 zł
Całość - kwota brutto 37 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 100,00 3 620,96 556,50 908,95 2 881,22 31 764,00 3 512,00 25 620,37
Luty 37 100,00 3 620,96 556,50 908,95 2 881,22 31 764,00 3 512,00 25 620,37
Marzec 37 100,00 3 620,96 556,50 908,95 2 881,22 31 764,00 3 512,00 25 620,37
Kwiecień 37 100,00 3 620,96 556,50 908,95 2 881,22 31 764,00 4 923,00 24 209,37
Maj 37 100,00 3 620,96 556,50 908,95 2 881,22 31 764,00 10 164,00 18 968,37
Czerwiec 37 100,00 2 200,88 338,25 908,95 3 028,67 33 402,00 10 689,00 19 934,25
Lipiec 37 100,00 0,00 0,00 908,95 3 257,19 35 941,00 11 501,00 21 432,86
Sierpień 37 100,00 0,00 0,00 908,95 3 257,19 35 941,00 11 501,00 21 432,86
Wrzesień 37 100,00 0,00 0,00 908,95 3 257,19 35 941,00 11 501,00 21 432,86
Październik 37 100,00 0,00 0,00 908,95 3 257,19 35 941,00 11 501,00 21 432,86
Listopad 37 100,00 0,00 0,00 908,95 3 257,19 35 941,00 11 501,00 21 432,86
Grudzień 37 100,00 0,00 0,00 908,95 3 257,19 35 941,00 11 501,00 21 432,86
Rocznie 445 200,00 20 305,68 3 120,75 10 907,40 36 977,91 407 868,00 68 339,00 268 570,26
Wynagrodzenie pracownika 37 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 412 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 620 zł
Fundusz Pracy (FP) 909 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 698 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 100,00 3 620,96 2 411,50 619,57 946,05 44 698,08 zł
Luty 37 100,00 3 620,96 2 411,50 619,57 946,05 44 698,08 zł
Marzec 37 100,00 3 620,96 2 411,50 619,57 946,05 44 698,08 zł
Kwiecień 37 100,00 3 620,96 2 411,50 619,57 946,05 44 698,08 zł
Maj 37 100,00 3 620,96 2 411,50 619,57 946,05 44 698,08 zł
Czerwiec 37 100,00 2 200,88 1 465,75 619,57 946,05 42 332,25 zł
Lipiec 37 100,00 0,00 0,00 619,57 946,05 38 665,62 zł
Sierpień 37 100,00 0,00 0,00 619,57 946,05 38 665,62 zł
Wrzesień 37 100,00 0,00 0,00 619,57 946,05 38 665,62 zł
Październik 37 100,00 0,00 0,00 619,57 946,05 38 665,62 zł
Listopad 37 100,00 0,00 0,00 619,57 946,05 38 665,62 zł
Grudzień 37 100,00 0,00 0,00 619,57 946,05 38 665,62 zł
Rocznie 445 200,00 20 305,68 13 523,25 7 434,84 11 352,60 497 816,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 698 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 557 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 963 zł
Zaliczka na podatek 3 161 zł
Całość - kwota brutto 37 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 100,00 3 620,96 556,50 0,00 2 963,03 26 338,00 3 161,00 26 798,95
Luty 37 100,00 3 620,96 556,50 0,00 2 963,03 26 338,00 3 161,00 26 798,95
Marzec 37 100,00 3 620,96 556,50 0,00 2 963,03 26 338,00 3 161,00 26 798,95
Kwiecień 37 100,00 3 620,96 556,50 0,00 2 963,03 26 338,00 3 161,00 26 798,95
Maj 37 100,00 3 620,96 556,50 0,00 2 963,03 26 338,00 3 161,00 26 798,95
Czerwiec 37 100,00 2 200,88 338,25 0,00 3 110,48 27 649,00 3 318,00 28 132,51
Lipiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 29 680,00 3 562,00 30 199,40
Sierpień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 29 680,00 3 562,00 30 199,40
Wrzesień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 29 680,00 3 562,00 30 199,40
Październik 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 29 680,00 3 562,00 30 199,40
Listopad 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 29 680,00 3 562,00 30 199,40
Grudzień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 29 680,00 3 562,00 30 199,40
Rocznie 445 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 37 959,63 337 419,00 2 535,00 343 323,66
Wynagrodzenie pracownika 37 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 412 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 909 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 100,00 3 620,96 2 411,50 0,00 946,05 44 078,51 zł
Luty 37 100,00 3 620,96 2 411,50 0,00 946,05 44 078,51 zł
Marzec 37 100,00 3 620,96 2 411,50 0,00 946,05 44 078,51 zł
Kwiecień 37 100,00 3 620,96 2 411,50 0,00 946,05 44 078,51 zł
Maj 37 100,00 3 620,96 2 411,50 0,00 946,05 44 078,51 zł
Czerwiec 37 100,00 2 200,88 1 465,75 0,00 946,05 41 712,68 zł
Lipiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 946,05 38 046,05 zł
Sierpień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 946,05 38 046,05 zł
Wrzesień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 946,05 38 046,05 zł
Październik 37 100,00 0,00 0,00 0,00 946,05 38 046,05 zł
Listopad 37 100,00 0,00 0,00 0,00 946,05 38 046,05 zł
Grudzień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 946,05 38 046,05 zł
Rocznie 445 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 352,60 490 381,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 799 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 046 zł
Całość - kwota brutto 37 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Luty 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Marzec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Kwiecień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Maj 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Czerwiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Lipiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Sierpień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Wrzesień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Październik 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Listopad 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Grudzień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 680,00 5 046,00 32 054,00
Rocznie 445 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 160,00 60 552,00 384 648,00
Wynagrodzenie pracownika 37 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Luty 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Marzec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Kwiecień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Maj 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Czerwiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Lipiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Sierpień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Wrzesień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Październik 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Listopad 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Grudzień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 100,00 zł
Rocznie 445 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 054 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 339 zł
Zaliczka na podatek 9 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 0,00 9 647,00 0,00 24 114,00
Luty 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 0,00 11 447,00 0,00 22 314,00
Marzec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 0,00 11 447,00 0,00 22 314,00
Kwiecień 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 0,00 11 447,00 0,00 22 314,00
Maj 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 0,00 11 447,00 0,00 22 314,00
Czerwiec 37 100,00 0,00 0,00 0,00 3 339,00 0,00 11 447,00 0,00 22 314,00
Lipiec 37 100,00 176,27 72,24 0,00 3 339,00 15,08 11 363,00 0,00 22 134,41
Sierpień 37 100,00 176,27 72,24 0,00 3 339,00 15,08 11 363,00 0,00 22 134,41
Wrzesień 37 100,00 176,27 72,24 0,00 3 339,00 15,08 11 363,00 0,00 22 134,41
Październik 37 100,00 176,27 72,24 0,00 3 339,00 15,08 11 363,00 0,00 22 134,41
Listopad 37 100,00 176,27 72,24 0,00 3 339,00 15,08 11 363,00 0,00 22 134,41
Grudzień 37 100,00 176,27 72,24 0,00 3 339,00 15,08 11 363,00 0,00 22 134,41
Rocznie 445 200,00 1 057,62 433,44 0,00 40 068,00 0,00 135 060,00 0,00 268 490,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 37 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 114 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.