Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 558 zł
Ubezpieczenie chorobowe 911 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 889 zł
Zaliczka na podatek 3 522 zł
Całość - kwota brutto 37 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 200,00 3 630,72 558,00 911,40 2 888,99 31 850,00 3 522,00 25 688,89
Luty 37 200,00 3 630,72 558,00 911,40 2 888,99 31 850,00 3 522,00 25 688,89
Marzec 37 200,00 3 630,72 558,00 911,40 2 888,99 31 850,00 3 522,00 25 688,89
Kwiecień 37 200,00 3 630,72 558,00 911,40 2 888,99 31 850,00 5 002,00 24 208,89
Maj 37 200,00 3 630,72 558,00 911,40 2 888,99 31 850,00 10 192,00 19 018,89
Czerwiec 37 200,00 2 152,08 330,75 911,40 3 042,52 33 556,00 10 738,00 20 025,25
Lipiec 37 200,00 0,00 0,00 911,40 3 265,97 36 039,00 11 532,00 21 490,63
Sierpień 37 200,00 0,00 0,00 911,40 3 265,97 36 039,00 11 532,00 21 490,63
Wrzesień 37 200,00 0,00 0,00 911,40 3 265,97 36 039,00 11 532,00 21 490,63
Październik 37 200,00 0,00 0,00 911,40 3 265,97 36 039,00 11 532,00 21 490,63
Listopad 37 200,00 0,00 0,00 911,40 3 265,97 36 039,00 11 532,00 21 490,63
Grudzień 37 200,00 0,00 0,00 911,40 3 265,97 36 039,00 11 532,00 21 490,63
Rocznie 446 400,00 20 305,68 3 120,75 10 936,80 37 083,29 409 040,00 68 612,00 269 263,48
Wynagrodzenie pracownika 37 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 621 zł
Fundusz Pracy (FP) 911 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 200,00 3 630,72 2 418,00 621,24 948,60 44 818,56 zł
Luty 37 200,00 3 630,72 2 418,00 621,24 948,60 44 818,56 zł
Marzec 37 200,00 3 630,72 2 418,00 621,24 948,60 44 818,56 zł
Kwiecień 37 200,00 3 630,72 2 418,00 621,24 948,60 44 818,56 zł
Maj 37 200,00 3 630,72 2 418,00 621,24 948,60 44 818,56 zł
Czerwiec 37 200,00 2 152,08 1 433,25 621,24 948,60 42 355,17 zł
Lipiec 37 200,00 0,00 0,00 621,24 948,60 38 769,84 zł
Sierpień 37 200,00 0,00 0,00 621,24 948,60 38 769,84 zł
Wrzesień 37 200,00 0,00 0,00 621,24 948,60 38 769,84 zł
Październik 37 200,00 0,00 0,00 621,24 948,60 38 769,84 zł
Listopad 37 200,00 0,00 0,00 621,24 948,60 38 769,84 zł
Grudzień 37 200,00 0,00 0,00 621,24 948,60 38 769,84 zł
Rocznie 446 400,00 20 305,68 13 523,25 7 454,88 11 383,20 499 067,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 689 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 558 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 971 zł
Zaliczka na podatek 3 169 zł
Całość - kwota brutto 37 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 200,00 3 630,72 558,00 0,00 2 971,02 26 409,00 3 169,00 26 871,18
Luty 37 200,00 3 630,72 558,00 0,00 2 971,02 26 409,00 3 169,00 26 871,18
Marzec 37 200,00 3 630,72 558,00 0,00 2 971,02 26 409,00 3 169,00 26 871,18
Kwiecień 37 200,00 3 630,72 558,00 0,00 2 971,02 26 409,00 3 169,00 26 871,18
Maj 37 200,00 3 630,72 558,00 0,00 2 971,02 26 409,00 3 169,00 26 871,18
Czerwiec 37 200,00 2 152,08 330,75 0,00 3 124,55 27 774,00 3 333,00 28 259,74
Lipiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 29 760,00 3 571,00 30 280,80
Sierpień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 29 760,00 3 571,00 30 280,80
Wrzesień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 29 760,00 3 571,00 30 280,80
Październik 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 29 760,00 3 571,00 30 280,80
Listopad 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 29 760,00 3 571,00 30 280,80
Grudzień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 29 760,00 3 571,00 30 280,80
Rocznie 446 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 067,65 338 379,00 2 536,00 344 300,44
Wynagrodzenie pracownika 37 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 631 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 418 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 911 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 197 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 200,00 3 630,72 2 418,00 0,00 948,60 44 197,32 zł
Luty 37 200,00 3 630,72 2 418,00 0,00 948,60 44 197,32 zł
Marzec 37 200,00 3 630,72 2 418,00 0,00 948,60 44 197,32 zł
Kwiecień 37 200,00 3 630,72 2 418,00 0,00 948,60 44 197,32 zł
Maj 37 200,00 3 630,72 2 418,00 0,00 948,60 44 197,32 zł
Czerwiec 37 200,00 2 152,08 1 433,25 0,00 948,60 41 733,93 zł
Lipiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 948,60 38 148,60 zł
Sierpień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 948,60 38 148,60 zł
Wrzesień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 948,60 38 148,60 zł
Październik 37 200,00 0,00 0,00 0,00 948,60 38 148,60 zł
Listopad 37 200,00 0,00 0,00 0,00 948,60 38 148,60 zł
Grudzień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 948,60 38 148,60 zł
Rocznie 446 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 383,20 491 612,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 197 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 059 zł
Całość - kwota brutto 37 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Luty 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Marzec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Kwiecień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Maj 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Czerwiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Lipiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Sierpień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Wrzesień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Październik 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Listopad 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Grudzień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 059,00 32 141,00
Rocznie 446 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 120,00 60 708,00 385 692,00
Wynagrodzenie pracownika 37 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Luty 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Marzec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Kwiecień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Maj 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Czerwiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Lipiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Sierpień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Wrzesień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Październik 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Listopad 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Grudzień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł
Rocznie 446 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 141 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 348 zł
Zaliczka na podatek 9 679 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 9 679,00 0,00 24 173,00
Luty 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 11 479,00 0,00 22 373,00
Marzec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 11 479,00 0,00 22 373,00
Kwiecień 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 11 479,00 0,00 22 373,00
Maj 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 11 479,00 0,00 22 373,00
Czerwiec 37 200,00 0,00 0,00 0,00 3 348,00 0,00 11 479,00 0,00 22 373,00
Lipiec 37 200,00 176,27 72,24 0,00 3 348,00 15,08 11 395,00 0,00 22 193,41
Sierpień 37 200,00 176,27 72,24 0,00 3 348,00 15,08 11 395,00 0,00 22 193,41
Wrzesień 37 200,00 176,27 72,24 0,00 3 348,00 15,08 11 395,00 0,00 22 193,41
Październik 37 200,00 176,27 72,24 0,00 3 348,00 15,08 11 395,00 0,00 22 193,41
Listopad 37 200,00 176,27 72,24 0,00 3 348,00 15,08 11 395,00 0,00 22 193,41
Grudzień 37 200,00 176,27 72,24 0,00 3 348,00 15,08 11 395,00 0,00 22 193,41
Rocznie 446 400,00 1 057,62 433,44 0,00 40 176,00 0,00 135 444,00 0,00 269 198,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 37 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 173 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.