Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 560 zł
Ubezpieczenie chorobowe 914 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 897 zł
Zaliczka na podatek 3 532 zł
Całość - kwota brutto 37 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 300,00 3 640,48 559,50 913,85 2 896,76 31 936,00 3 532,00 25 757,41
Luty 37 300,00 3 640,48 559,50 913,85 2 896,76 31 936,00 3 532,00 25 757,41
Marzec 37 300,00 3 640,48 559,50 913,85 2 896,76 31 936,00 3 532,00 25 757,41
Kwiecień 37 300,00 3 640,48 559,50 913,85 2 896,76 31 936,00 5 081,00 24 208,41
Maj 37 300,00 3 640,48 559,50 913,85 2 896,76 31 936,00 10 220,00 19 069,41
Czerwiec 37 300,00 2 103,28 323,25 913,85 3 056,37 33 710,00 10 787,00 20 116,25
Lipiec 37 300,00 0,00 0,00 913,85 3 274,75 36 136,00 11 564,00 21 547,40
Sierpień 37 300,00 0,00 0,00 913,85 3 274,75 36 136,00 11 564,00 21 547,40
Wrzesień 37 300,00 0,00 0,00 913,85 3 274,75 36 136,00 11 564,00 21 547,40
Październik 37 300,00 0,00 0,00 913,85 3 274,75 36 136,00 11 564,00 21 547,40
Listopad 37 300,00 0,00 0,00 913,85 3 274,75 36 136,00 11 564,00 21 547,40
Grudzień 37 300,00 0,00 0,00 913,85 3 274,75 36 136,00 11 564,00 21 547,40
Rocznie 447 600,00 20 305,68 3 120,75 10 966,20 37 188,67 410 206,00 68 880,00 269 950,70
Wynagrodzenie pracownika 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 623 zł
Fundusz Pracy (FP) 914 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 939 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 300,00 3 640,48 2 424,50 622,91 951,15 44 939,04 zł
Luty 37 300,00 3 640,48 2 424,50 622,91 951,15 44 939,04 zł
Marzec 37 300,00 3 640,48 2 424,50 622,91 951,15 44 939,04 zł
Kwiecień 37 300,00 3 640,48 2 424,50 622,91 951,15 44 939,04 zł
Maj 37 300,00 3 640,48 2 424,50 622,91 951,15 44 939,04 zł
Czerwiec 37 300,00 2 103,28 1 400,75 622,91 951,15 42 378,09 zł
Lipiec 37 300,00 0,00 0,00 622,91 951,15 38 874,06 zł
Sierpień 37 300,00 0,00 0,00 622,91 951,15 38 874,06 zł
Wrzesień 37 300,00 0,00 0,00 622,91 951,15 38 874,06 zł
Październik 37 300,00 0,00 0,00 622,91 951,15 38 874,06 zł
Listopad 37 300,00 0,00 0,00 622,91 951,15 38 874,06 zł
Grudzień 37 300,00 0,00 0,00 622,91 951,15 38 874,06 zł
Rocznie 447 600,00 20 305,68 13 523,25 7 474,92 11 413,80 500 317,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 757 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 939 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 943 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 560 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 979 zł
Zaliczka na podatek 3 178 zł
Całość - kwota brutto 37 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 300,00 3 640,48 559,50 0,00 2 979,00 26 480,00 3 178,00 26 943,42
Luty 37 300,00 3 640,48 559,50 0,00 2 979,00 26 480,00 3 178,00 26 943,42
Marzec 37 300,00 3 640,48 559,50 0,00 2 979,00 26 480,00 3 178,00 26 943,42
Kwiecień 37 300,00 3 640,48 559,50 0,00 2 979,00 26 480,00 3 178,00 26 943,42
Maj 37 300,00 3 640,48 559,50 0,00 2 979,00 26 480,00 3 178,00 26 943,42
Czerwiec 37 300,00 2 103,28 323,25 0,00 3 138,61 27 899,00 3 348,00 28 386,98
Lipiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 29 840,00 3 581,00 30 362,20
Sierpień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 29 840,00 3 581,00 30 362,20
Wrzesień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 29 840,00 3 581,00 30 362,20
Październik 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 29 840,00 3 581,00 30 362,20
Listopad 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 29 840,00 3 581,00 30 362,20
Grudzień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 29 840,00 3 581,00 30 362,20
Rocznie 447 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 175,61 339 339,00 2 548,00 345 277,28
Wynagrodzenie pracownika 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 425 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 914 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 316 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 300,00 3 640,48 2 424,50 0,00 951,15 44 316,13 zł
Luty 37 300,00 3 640,48 2 424,50 0,00 951,15 44 316,13 zł
Marzec 37 300,00 3 640,48 2 424,50 0,00 951,15 44 316,13 zł
Kwiecień 37 300,00 3 640,48 2 424,50 0,00 951,15 44 316,13 zł
Maj 37 300,00 3 640,48 2 424,50 0,00 951,15 44 316,13 zł
Czerwiec 37 300,00 2 103,28 1 400,75 0,00 951,15 41 755,18 zł
Lipiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 951,15 38 251,15 zł
Sierpień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 951,15 38 251,15 zł
Wrzesień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 951,15 38 251,15 zł
Październik 37 300,00 0,00 0,00 0,00 951,15 38 251,15 zł
Listopad 37 300,00 0,00 0,00 0,00 951,15 38 251,15 zł
Grudzień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 951,15 38 251,15 zł
Rocznie 447 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 413,80 492 842,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 943 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 316 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 073 zł
Całość - kwota brutto 37 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Luty 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Marzec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Kwiecień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Maj 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Czerwiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Lipiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Sierpień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Wrzesień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Październik 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Listopad 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Grudzień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 840,00 5 073,00 32 227,00
Rocznie 447 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 080,00 60 876,00 386 724,00
Wynagrodzenie pracownika 37 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Luty 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Marzec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Kwiecień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Maj 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Czerwiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Lipiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Sierpień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Wrzesień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Październik 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Listopad 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Grudzień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 300,00 zł
Rocznie 447 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 227 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 357 zł
Zaliczka na podatek 9 711 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 0,00 9 711,00 0,00 24 232,00
Luty 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 0,00 11 511,00 0,00 22 432,00
Marzec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 0,00 11 511,00 0,00 22 432,00
Kwiecień 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 0,00 11 511,00 0,00 22 432,00
Maj 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 0,00 11 511,00 0,00 22 432,00
Czerwiec 37 300,00 0,00 0,00 0,00 3 357,00 0,00 11 511,00 0,00 22 432,00
Lipiec 37 300,00 176,27 72,24 0,00 3 357,00 15,08 11 427,00 0,00 22 252,41
Sierpień 37 300,00 176,27 72,24 0,00 3 357,00 15,08 11 427,00 0,00 22 252,41
Wrzesień 37 300,00 176,27 72,24 0,00 3 357,00 15,08 11 427,00 0,00 22 252,41
Październik 37 300,00 176,27 72,24 0,00 3 357,00 15,08 11 427,00 0,00 22 252,41
Listopad 37 300,00 176,27 72,24 0,00 3 357,00 15,08 11 427,00 0,00 22 252,41
Grudzień 37 300,00 176,27 72,24 0,00 3 357,00 15,08 11 427,00 0,00 22 252,41
Rocznie 447 600,00 1 057,62 433,44 0,00 40 284,00 0,00 135 828,00 0,00 269 906,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 37 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 232 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.