Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 094 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 555 zł
Ubezpieczenie chorobowe 907 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 873 zł
Zaliczka na podatek 4 960 zł
Całość - kwota brutto 37 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 000,00 3 611,20 555,00 906,50 2 873,46 31 677,00 4 960,00 24 093,84
Luty 37 000,00 3 611,20 555,00 906,50 2 873,46 31 677,00 4 960,00 24 093,84
Marzec 37 000,00 3 611,20 555,00 906,50 2 873,46 31 677,00 4 960,00 24 093,84
Kwiecień 37 000,00 3 611,20 555,00 906,50 2 873,46 31 677,00 5 966,00 23 087,84
Maj 37 000,00 2 894,82 444,90 906,50 2 947,84 32 504,00 10 401,00 19 404,94
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Lipiec 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Sierpień 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Wrzesień 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Październik 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Listopad 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Grudzień 37 000,00 0,00 0,00 906,50 3 248,42 35 844,00 11 470,00 21 375,08
Rocznie 444 000,00 17 339,62 2 664,90 10 878,00 37 180,62 410 120,00 74 361,00 264 399,86
Wynagrodzenie pracownika 37 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 618 zł
Fundusz Pracy (FP) 907 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 000,00 3 611,20 2 405,00 617,90 943,50 44 577,60 zł
Luty 37 000,00 3 611,20 2 405,00 617,90 943,50 44 577,60 zł
Marzec 37 000,00 3 611,20 2 405,00 617,90 943,50 44 577,60 zł
Kwiecień 37 000,00 3 611,20 2 405,00 617,90 943,50 44 577,60 zł
Maj 37 000,00 2 894,82 1 927,90 617,90 943,50 43 384,12 zł
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Lipiec 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Sierpień 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Wrzesień 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Październik 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Listopad 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Grudzień 37 000,00 0,00 0,00 617,90 943,50 38 561,40 zł
Rocznie 444 000,00 17 339,62 11 547,90 7 414,80 11 322,00 491 624,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 094 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 555 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 955 zł
Zaliczka na podatek 4 465 zł
Całość - kwota brutto 37 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 000,00 3 611,20 555,00 0,00 2 955,04 26 267,00 4 465,00 25 413,37
Luty 37 000,00 3 611,20 555,00 0,00 2 955,04 26 267,00 4 465,00 25 413,37
Marzec 37 000,00 3 611,20 555,00 0,00 2 955,04 26 267,00 4 465,00 25 413,37
Kwiecień 37 000,00 3 611,20 555,00 0,00 2 955,04 26 267,00 4 465,00 25 413,37
Maj 37 000,00 2 894,82 444,90 0,00 3 029,43 26 928,00 4 578,00 26 053,09
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Lipiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Sierpień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Wrzesień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Październik 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Listopad 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Grudzień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 29 600,00 5 032,00 28 638,00
Rocznie 444 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 38 159,59 339 196,00 24 808,00 328 172,57
Wynagrodzenie pracownika 37 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 611 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 907 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 43 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 000,00 3 611,20 2 405,00 0,00 943,50 43 959,70 zł
Luty 37 000,00 3 611,20 2 405,00 0,00 943,50 43 959,70 zł
Marzec 37 000,00 3 611,20 2 405,00 0,00 943,50 43 959,70 zł
Kwiecień 37 000,00 3 611,20 2 405,00 0,00 943,50 43 959,70 zł
Maj 37 000,00 2 894,82 1 927,90 0,00 943,50 42 766,22 zł
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Lipiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Sierpień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Wrzesień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Październik 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Listopad 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Grudzień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 943,50 37 943,50 zł
Rocznie 444 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 322,00 484 209,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 43 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 032 zł
Całość - kwota brutto 37 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Luty 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Marzec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Kwiecień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Maj 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Lipiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Sierpień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Wrzesień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Październik 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Listopad 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Grudzień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 600,00 5 032,00 31 968,00
Rocznie 444 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 200,00 60 384,00 383 616,00
Wynagrodzenie pracownika 37 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Luty 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Marzec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Kwiecień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Maj 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Lipiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Sierpień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Wrzesień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Październik 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Listopad 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Grudzień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 zł
Rocznie 444 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 968 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 330 zł
Zaliczka na podatek 9 615 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 9 615,00 0,00 24 055,00
Luty 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Marzec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Kwiecień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Maj 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Lipiec 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Sierpień 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Wrzesień 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Październik 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Listopad 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Grudzień 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Rocznie 444 000,00 1 057,62 433,44 0,00 39 960,00 0,00 134 676,00 0,00 267 782,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 37 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 055 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.