Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 37400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 37 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 825 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 561 zł
Ubezpieczenie chorobowe 916 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 905 zł
Zaliczka na podatek 3 543 zł
Całość - kwota brutto 37 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 400,00 3 650,24 561,00 916,30 2 904,52 32 022,00 3 543,00 25 824,94
Luty 37 400,00 3 650,24 561,00 916,30 2 904,52 32 022,00 3 543,00 25 824,94
Marzec 37 400,00 3 650,24 561,00 916,30 2 904,52 32 022,00 3 543,00 25 824,94
Kwiecień 37 400,00 3 650,24 561,00 916,30 2 904,52 32 022,00 5 160,00 24 207,94
Maj 37 400,00 3 650,24 561,00 916,30 2 904,52 32 022,00 10 247,00 19 120,94
Czerwiec 37 400,00 2 054,48 315,75 916,30 3 070,21 33 863,00 10 836,00 20 207,26
Lipiec 37 400,00 0,00 0,00 916,30 3 283,53 36 234,00 11 595,00 21 605,17
Sierpień 37 400,00 0,00 0,00 916,30 3 283,53 36 234,00 11 595,00 21 605,17
Wrzesień 37 400,00 0,00 0,00 916,30 3 283,53 36 234,00 11 595,00 21 605,17
Październik 37 400,00 0,00 0,00 916,30 3 283,53 36 234,00 11 595,00 21 605,17
Listopad 37 400,00 0,00 0,00 916,30 3 283,53 36 234,00 11 595,00 21 605,17
Grudzień 37 400,00 0,00 0,00 916,30 3 283,53 36 234,00 11 595,00 21 605,17
Rocznie 448 800,00 20 305,68 3 120,75 10 995,60 37 293,99 411 377,00 69 145,00 270 641,98
Wynagrodzenie pracownika 37 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 625 zł
Fundusz Pracy (FP) 916 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 45 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 400,00 3 650,24 2 431,00 624,58 953,70 45 059,52 zł
Luty 37 400,00 3 650,24 2 431,00 624,58 953,70 45 059,52 zł
Marzec 37 400,00 3 650,24 2 431,00 624,58 953,70 45 059,52 zł
Kwiecień 37 400,00 3 650,24 2 431,00 624,58 953,70 45 059,52 zł
Maj 37 400,00 3 650,24 2 431,00 624,58 953,70 45 059,52 zł
Czerwiec 37 400,00 2 054,48 1 368,25 624,58 953,70 42 401,01 zł
Lipiec 37 400,00 0,00 0,00 624,58 953,70 38 978,28 zł
Sierpień 37 400,00 0,00 0,00 624,58 953,70 38 978,28 zł
Wrzesień 37 400,00 0,00 0,00 624,58 953,70 38 978,28 zł
Październik 37 400,00 0,00 0,00 624,58 953,70 38 978,28 zł
Listopad 37 400,00 0,00 0,00 624,58 953,70 38 978,28 zł
Grudzień 37 400,00 0,00 0,00 624,58 953,70 38 978,28 zł
Rocznie 448 800,00 20 305,68 13 523,25 7 494,96 11 444,40 501 568,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 37 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 825 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 45 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 37400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 37 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 561 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 987 zł
Zaliczka na podatek 3 186 zł
Całość - kwota brutto 37 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 400,00 3 650,24 561,00 0,00 2 986,99 26 551,00 3 186,00 27 015,65
Luty 37 400,00 3 650,24 561,00 0,00 2 986,99 26 551,00 3 186,00 27 015,65
Marzec 37 400,00 3 650,24 561,00 0,00 2 986,99 26 551,00 3 186,00 27 015,65
Kwiecień 37 400,00 3 650,24 561,00 0,00 2 986,99 26 551,00 3 186,00 27 015,65
Maj 37 400,00 3 650,24 561,00 0,00 2 986,99 26 551,00 3 186,00 27 015,65
Czerwiec 37 400,00 2 054,48 315,75 0,00 3 152,68 28 024,00 3 363,00 28 514,21
Lipiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 29 920,00 3 590,00 30 443,60
Sierpień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 29 920,00 3 590,00 30 443,60
Wrzesień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 29 920,00 3 590,00 30 443,60
Październik 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 29 920,00 3 590,00 30 443,60
Listopad 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 29 920,00 3 590,00 30 443,60
Grudzień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 29 920,00 3 590,00 30 443,60
Rocznie 448 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 283,63 340 299,00 2 549,00 346 254,06
Wynagrodzenie pracownika 37 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 916 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 400,00 3 650,24 2 431,00 0,00 953,70 44 434,94 zł
Luty 37 400,00 3 650,24 2 431,00 0,00 953,70 44 434,94 zł
Marzec 37 400,00 3 650,24 2 431,00 0,00 953,70 44 434,94 zł
Kwiecień 37 400,00 3 650,24 2 431,00 0,00 953,70 44 434,94 zł
Maj 37 400,00 3 650,24 2 431,00 0,00 953,70 44 434,94 zł
Czerwiec 37 400,00 2 054,48 1 368,25 0,00 953,70 41 776,43 zł
Lipiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 953,70 38 353,70 zł
Sierpień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 953,70 38 353,70 zł
Wrzesień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 953,70 38 353,70 zł
Październik 37 400,00 0,00 0,00 0,00 953,70 38 353,70 zł
Listopad 37 400,00 0,00 0,00 0,00 953,70 38 353,70 zł
Grudzień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 953,70 38 353,70 zł
Rocznie 448 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 444,40 494 073,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 016 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 37400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 37 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 086 zł
Całość - kwota brutto 37 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Luty 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Marzec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Kwiecień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Maj 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Czerwiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Lipiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Sierpień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Wrzesień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Październik 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Listopad 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Grudzień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 920,00 5 086,00 32 314,00
Rocznie 448 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 040,00 61 032,00 387 768,00
Wynagrodzenie pracownika 37 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Luty 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Marzec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Kwiecień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Maj 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Czerwiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Lipiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Sierpień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Wrzesień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Październik 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Listopad 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Grudzień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 400,00 zł
Rocznie 448 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 314 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 37 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 37400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 37 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 366 zł
Zaliczka na podatek 9 743 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 9 743,00 0,00 24 291,00
Luty 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 11 543,00 0,00 22 491,00
Marzec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 11 543,00 0,00 22 491,00
Kwiecień 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 11 543,00 0,00 22 491,00
Maj 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 11 543,00 0,00 22 491,00
Czerwiec 37 400,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 0,00 11 543,00 0,00 22 491,00
Lipiec 37 400,00 176,27 72,24 0,00 3 366,00 15,08 11 459,00 0,00 22 311,41
Sierpień 37 400,00 176,27 72,24 0,00 3 366,00 15,08 11 459,00 0,00 22 311,41
Wrzesień 37 400,00 176,27 72,24 0,00 3 366,00 15,08 11 459,00 0,00 22 311,41
Październik 37 400,00 176,27 72,24 0,00 3 366,00 15,08 11 459,00 0,00 22 311,41
Listopad 37 400,00 176,27 72,24 0,00 3 366,00 15,08 11 459,00 0,00 22 311,41
Grudzień 37 400,00 176,27 72,24 0,00 3 366,00 15,08 11 459,00 0,00 22 311,41
Rocznie 448 800,00 1 057,62 433,44 0,00 40 392,00 0,00 136 212,00 0,00 270 614,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 37 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 291 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.