Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 36700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 36 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 551 zł
Ubezpieczenie chorobowe 899 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 850 zł
Zaliczka na podatek 3 470 zł
Całość - kwota brutto 36 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 700,00 3 581,92 550,50 899,15 2 850,16 31 418,00 3 470,00 25 348,27
Luty 36 700,00 3 581,92 550,50 899,15 2 850,16 31 418,00 3 470,00 25 348,27
Marzec 36 700,00 3 581,92 550,50 899,15 2 850,16 31 418,00 3 470,00 25 348,27
Kwiecień 36 700,00 3 581,92 550,50 899,15 2 850,16 31 418,00 4 605,00 24 213,27
Maj 36 700,00 3 581,92 550,50 899,15 2 850,16 31 418,00 10 054,00 18 764,27
Czerwiec 36 700,00 2 396,08 368,25 899,15 2 973,29 32 787,00 10 492,00 19 571,23
Lipiec 36 700,00 0,00 0,00 899,15 3 222,08 35 551,00 11 376,00 21 202,77
Sierpień 36 700,00 0,00 0,00 899,15 3 222,08 35 551,00 11 376,00 21 202,77
Wrzesień 36 700,00 0,00 0,00 899,15 3 222,08 35 551,00 11 376,00 21 202,77
Październik 36 700,00 0,00 0,00 899,15 3 222,08 35 551,00 11 376,00 21 202,77
Listopad 36 700,00 0,00 0,00 899,15 3 222,08 35 551,00 11 376,00 21 202,77
Grudzień 36 700,00 0,00 0,00 899,15 3 222,08 35 551,00 11 376,00 21 202,77
Rocznie 440 400,00 20 305,68 3 120,75 10 789,80 36 556,57 403 183,00 67 261,00 265 810,20
Wynagrodzenie pracownika 36 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 613 zł
Fundusz Pracy (FP) 899 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 216 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 700,00 3 581,92 2 385,50 612,89 935,85 44 216,16 zł
Luty 36 700,00 3 581,92 2 385,50 612,89 935,85 44 216,16 zł
Marzec 36 700,00 3 581,92 2 385,50 612,89 935,85 44 216,16 zł
Kwiecień 36 700,00 3 581,92 2 385,50 612,89 935,85 44 216,16 zł
Maj 36 700,00 3 581,92 2 385,50 612,89 935,85 44 216,16 zł
Czerwiec 36 700,00 2 396,08 1 595,75 612,89 935,85 42 240,57 zł
Lipiec 36 700,00 0,00 0,00 612,89 935,85 38 248,74 zł
Sierpień 36 700,00 0,00 0,00 612,89 935,85 38 248,74 zł
Wrzesień 36 700,00 0,00 0,00 612,89 935,85 38 248,74 zł
Październik 36 700,00 0,00 0,00 612,89 935,85 38 248,74 zł
Listopad 36 700,00 0,00 0,00 612,89 935,85 38 248,74 zł
Grudzień 36 700,00 0,00 0,00 612,89 935,85 38 248,74 zł
Rocznie 440 400,00 20 305,68 13 523,25 7 354,68 11 230,20 492 813,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 348 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 44 216 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 36700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 36 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 551 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 931 zł
Zaliczka na podatek 3 126 zł
Całość - kwota brutto 36 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 700,00 3 581,92 550,50 0,00 2 931,08 26 054,00 3 126,00 26 510,02
Luty 36 700,00 3 581,92 550,50 0,00 2 931,08 26 054,00 3 126,00 26 510,02
Marzec 36 700,00 3 581,92 550,50 0,00 2 931,08 26 054,00 3 126,00 26 510,02
Kwiecień 36 700,00 3 581,92 550,50 0,00 2 931,08 26 054,00 3 126,00 26 510,02
Maj 36 700,00 3 581,92 550,50 0,00 2 931,08 26 054,00 3 126,00 26 510,02
Czerwiec 36 700,00 2 396,08 368,25 0,00 3 054,21 27 149,00 3 258,00 27 623,58
Lipiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 29 360,00 3 523,00 29 873,80
Sierpień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 29 360,00 3 523,00 29 873,80
Wrzesień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 29 360,00 3 523,00 29 873,80
Październik 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 29 360,00 3 523,00 29 873,80
Listopad 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 29 360,00 3 523,00 29 873,80
Grudzień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 29 360,00 3 523,00 29 873,80
Rocznie 440 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 37 527,61 333 579,00 2 499,00 339 416,48
Wynagrodzenie pracownika 36 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 582 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 386 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 899 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 43 603 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 700,00 3 581,92 2 385,50 0,00 935,85 43 603,27 zł
Luty 36 700,00 3 581,92 2 385,50 0,00 935,85 43 603,27 zł
Marzec 36 700,00 3 581,92 2 385,50 0,00 935,85 43 603,27 zł
Kwiecień 36 700,00 3 581,92 2 385,50 0,00 935,85 43 603,27 zł
Maj 36 700,00 3 581,92 2 385,50 0,00 935,85 43 603,27 zł
Czerwiec 36 700,00 2 396,08 1 595,75 0,00 935,85 41 627,68 zł
Lipiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 935,85 37 635,85 zł
Sierpień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 935,85 37 635,85 zł
Wrzesień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 935,85 37 635,85 zł
Październik 36 700,00 0,00 0,00 0,00 935,85 37 635,85 zł
Listopad 36 700,00 0,00 0,00 0,00 935,85 37 635,85 zł
Grudzień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 935,85 37 635,85 zł
Rocznie 440 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 230,20 485 459,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 36 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 43 603 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 36700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 36 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 991 zł
Całość - kwota brutto 36 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Luty 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Marzec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Kwiecień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Maj 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Czerwiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Lipiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Sierpień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Wrzesień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Październik 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Listopad 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Grudzień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 360,00 4 991,00 31 709,00
Rocznie 440 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 320,00 59 892,00 380 508,00
Wynagrodzenie pracownika 36 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Luty 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Marzec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Kwiecień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Maj 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Czerwiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Lipiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Sierpień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Wrzesień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Październik 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Listopad 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Grudzień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 700,00 zł
Rocznie 440 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 36 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 36700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 36 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 878 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 303 zł
Zaliczka na podatek 9 519 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 0,00 9 519,00 0,00 23 878,00
Luty 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 0,00 11 319,00 0,00 22 078,00
Marzec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 0,00 11 319,00 0,00 22 078,00
Kwiecień 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 0,00 11 319,00 0,00 22 078,00
Maj 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 0,00 11 319,00 0,00 22 078,00
Czerwiec 36 700,00 0,00 0,00 0,00 3 303,00 0,00 11 319,00 0,00 22 078,00
Lipiec 36 700,00 176,27 72,24 0,00 3 303,00 15,08 11 235,00 0,00 21 898,41
Sierpień 36 700,00 176,27 72,24 0,00 3 303,00 15,08 11 235,00 0,00 21 898,41
Wrzesień 36 700,00 176,27 72,24 0,00 3 303,00 15,08 11 235,00 0,00 21 898,41
Październik 36 700,00 176,27 72,24 0,00 3 303,00 15,08 11 235,00 0,00 21 898,41
Listopad 36 700,00 176,27 72,24 0,00 3 303,00 15,08 11 235,00 0,00 21 898,41
Grudzień 36 700,00 176,27 72,24 0,00 3 303,00 15,08 11 235,00 0,00 21 898,41
Rocznie 440 400,00 1 057,62 433,44 0,00 39 636,00 0,00 133 524,00 0,00 265 658,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 36 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 878 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.