Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 495 zł
Ubezpieczenie chorobowe 809 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 563 zł
Zaliczka na podatek 3 087 zł
Całość - kwota brutto 33 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 000,00 3 220,80 495,00 808,50 2 562,81 28 226,00 3 087,00 22 825,89
Luty 33 000,00 3 220,80 495,00 808,50 2 562,81 28 226,00 3 087,00 22 825,89
Marzec 33 000,00 3 220,80 495,00 808,50 2 562,81 28 226,00 3 087,00 22 825,89
Kwiecień 33 000,00 3 220,80 495,00 808,50 2 562,81 28 226,00 3 087,00 22 825,89
Maj 33 000,00 3 220,80 495,00 808,50 2 562,81 28 226,00 7 313,00 18 599,89
Czerwiec 33 000,00 3 220,80 495,00 808,50 2 562,81 28 226,00 9 032,00 16 880,89
Lipiec 33 000,00 980,88 150,75 808,50 2 795,39 30 810,00 9 859,00 18 405,48
Sierpień 33 000,00 0,00 0,00 808,50 2 897,24 31 942,00 10 221,00 19 073,26
Wrzesień 33 000,00 0,00 0,00 808,50 2 897,24 31 942,00 10 221,00 19 073,26
Październik 33 000,00 0,00 0,00 808,50 2 897,24 31 942,00 10 221,00 19 073,26
Listopad 33 000,00 0,00 0,00 808,50 2 897,24 31 942,00 10 221,00 19 073,26
Grudzień 33 000,00 0,00 0,00 808,50 2 897,24 31 942,00 10 221,00 19 073,26
Rocznie 396 000,00 20 305,68 3 120,75 9 702,00 32 658,45 359 876,00 57 000,00 240 556,12
Wynagrodzenie pracownika 33 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 551 zł
Fundusz Pracy (FP) 809 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 758 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,10 841,50 39 758,40 zł
Luty 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,10 841,50 39 758,40 zł
Marzec 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,10 841,50 39 758,40 zł
Kwiecień 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,10 841,50 39 758,40 zł
Maj 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,10 841,50 39 758,40 zł
Czerwiec 33 000,00 3 220,80 2 145,00 551,10 841,50 39 758,40 zł
Lipiec 33 000,00 980,88 653,25 551,10 841,50 36 026,73 zł
Sierpień 33 000,00 0,00 0,00 551,10 841,50 34 392,60 zł
Wrzesień 33 000,00 0,00 0,00 551,10 841,50 34 392,60 zł
Październik 33 000,00 0,00 0,00 551,10 841,50 34 392,60 zł
Listopad 33 000,00 0,00 0,00 551,10 841,50 34 392,60 zł
Grudzień 33 000,00 0,00 0,00 551,10 841,50 34 392,60 zł
Rocznie 396 000,00 20 305,68 13 523,25 6 613,20 10 098,00 446 540,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 33 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 826 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 758 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 495 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 636 zł
Zaliczka na podatek 2 811 zł
Całość - kwota brutto 33 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,58 23 427,00 2 811,00 23 837,38
Luty 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,58 23 427,00 2 811,00 23 837,38
Marzec 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,58 23 427,00 2 811,00 23 837,38
Kwiecień 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,58 23 427,00 2 811,00 23 837,38
Maj 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,58 23 427,00 2 811,00 23 837,38
Czerwiec 33 000,00 3 220,80 495,00 0,00 2 635,58 23 427,00 2 811,00 23 837,38
Lipiec 33 000,00 980,88 150,75 0,00 2 868,15 25 495,00 3 059,00 25 940,82
Sierpień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 26 400,00 3 168,00 26 862,00
Wrzesień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 26 400,00 3 168,00 26 862,00
Październik 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 26 400,00 3 168,00 26 862,00
Listopad 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 26 400,00 3 168,00 26 862,00
Grudzień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 26 400,00 3 168,00 26 862,00
Rocznie 396 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 33 531,63 298 057,00 2 237,00 303 275,10
Wynagrodzenie pracownika 33 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 145 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 809 zł
FGŚP 33 zł
Cała kwota 39 207 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,50 39 207,30 zł
Luty 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,50 39 207,30 zł
Marzec 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,50 39 207,30 zł
Kwiecień 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,50 39 207,30 zł
Maj 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,50 39 207,30 zł
Czerwiec 33 000,00 3 220,80 2 145,00 0,00 841,50 39 207,30 zł
Lipiec 33 000,00 980,88 653,25 0,00 841,50 35 475,63 zł
Sierpień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 841,50 33 841,50 zł
Wrzesień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 841,50 33 841,50 zł
Październik 33 000,00 0,00 0,00 0,00 841,50 33 841,50 zł
Listopad 33 000,00 0,00 0,00 0,00 841,50 33 841,50 zł
Grudzień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 841,50 33 841,50 zł
Rocznie 396 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 098,00 439 926,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 33 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 837 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 39 207 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 512 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 488 zł
Całość - kwota brutto 33 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Luty 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Marzec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Kwiecień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Maj 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Czerwiec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Lipiec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Sierpień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Wrzesień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Październik 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Listopad 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Grudzień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 4 488,00 28 512,00
Rocznie 396 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 800,00 53 856,00 342 144,00
Wynagrodzenie pracownika 33 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Luty 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Marzec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Kwiecień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Maj 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Czerwiec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Lipiec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Sierpień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Wrzesień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Październik 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Listopad 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Grudzień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 zł
Rocznie 396 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 512 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 970 zł
Zaliczka na podatek 8 335 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 33 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 8 335,00 0,00 21 695,00
Luty 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 10 135,00 0,00 19 895,00
Marzec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 10 135,00 0,00 19 895,00
Kwiecień 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 10 135,00 0,00 19 895,00
Maj 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 10 135,00 0,00 19 895,00
Czerwiec 33 000,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 10 135,00 0,00 19 895,00
Lipiec 33 000,00 176,27 72,24 0,00 2 970,00 15,08 10 051,00 0,00 19 715,41
Sierpień 33 000,00 176,27 72,24 0,00 2 970,00 15,08 10 051,00 0,00 19 715,41
Wrzesień 33 000,00 176,27 72,24 0,00 2 970,00 15,08 10 051,00 0,00 19 715,41
Październik 33 000,00 176,27 72,24 0,00 2 970,00 15,08 10 051,00 0,00 19 715,41
Listopad 33 000,00 176,27 72,24 0,00 2 970,00 15,08 10 051,00 0,00 19 715,41
Grudzień 33 000,00 176,27 72,24 0,00 2 970,00 15,08 10 051,00 0,00 19 715,41
Rocznie 396 000,00 1 057,62 433,44 0,00 35 640,00 0,00 119 316,00 0,00 239 462,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 33 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 695 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.