Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie chorobowe 764 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 423 zł
Zaliczka na podatek 2 901 zł
Całość - kwota brutto 31 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,02 26 672,00 2 901,00 21 598,46
Luty 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,02 26 672,00 2 901,00 21 598,46
Marzec 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,02 26 672,00 2 901,00 21 598,46
Kwiecień 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,02 26 672,00 2 901,00 21 598,46
Maj 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,02 26 672,00 5 573,00 18 926,46
Czerwiec 31 200,00 3 045,12 468,00 764,40 2 423,02 26 672,00 8 535,00 15 964,46
Lipiec 31 200,00 2 034,96 312,75 764,40 2 527,91 27 838,00 8 908,00 16 651,98
Sierpień 31 200,00 0,00 0,00 764,40 2 739,20 30 186,00 9 660,00 18 036,40
Wrzesień 31 200,00 0,00 0,00 764,40 2 739,20 30 186,00 9 660,00 18 036,40
Październik 31 200,00 0,00 0,00 764,40 2 739,20 30 186,00 9 660,00 18 036,40
Listopad 31 200,00 0,00 0,00 764,40 2 739,20 30 186,00 9 660,00 18 036,40
Grudzień 31 200,00 0,00 0,00 764,40 2 739,20 30 186,00 9 660,00 18 036,40
Rocznie 374 400,00 20 305,68 3 120,75 9 172,80 30 762,03 338 800,00 52 154,00 228 118,74
Wynagrodzenie pracownika 31 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 028 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 521 zł
Fundusz Pracy (FP) 764 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł
Luty 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł
Marzec 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł
Kwiecień 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł
Maj 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł
Czerwiec 31 200,00 3 045,12 2 028,00 521,04 795,60 37 589,76 zł
Lipiec 31 200,00 2 034,96 1 355,25 521,04 795,60 35 906,85 zł
Sierpień 31 200,00 0,00 0,00 521,04 795,60 32 516,64 zł
Wrzesień 31 200,00 0,00 0,00 521,04 795,60 32 516,64 zł
Październik 31 200,00 0,00 0,00 521,04 795,60 32 516,64 zł
Listopad 31 200,00 0,00 0,00 521,04 795,60 32 516,64 zł
Grudzień 31 200,00 0,00 0,00 521,04 795,60 32 516,64 zł
Rocznie 374 400,00 20 305,68 13 523,25 6 252,48 9 547,20 424 028,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 537 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 468 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 492 zł
Zaliczka na podatek 2 658 zł
Całość - kwota brutto 31 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,82 22 150,00 2 658,00 22 537,06
Luty 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,82 22 150,00 2 658,00 22 537,06
Marzec 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,82 22 150,00 2 658,00 22 537,06
Kwiecień 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,82 22 150,00 2 658,00 22 537,06
Maj 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,82 22 150,00 2 658,00 22 537,06
Czerwiec 31 200,00 3 045,12 468,00 0,00 2 491,82 22 150,00 2 658,00 22 537,06
Lipiec 31 200,00 2 034,96 312,75 0,00 2 596,71 23 082,00 2 770,00 23 485,74
Sierpień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 24 960,00 2 995,00 25 396,80
Wrzesień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 24 960,00 2 995,00 25 396,80
Październik 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 24 960,00 2 995,00 25 396,80
Listopad 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 24 960,00 2 995,00 25 396,80
Grudzień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 24 960,00 2 995,00 25 396,80
Rocznie 374 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 587,63 280 782,00 2 104,00 285 692,10
Wynagrodzenie pracownika 31 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 045 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 028 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 764 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł
Luty 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł
Marzec 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł
Kwiecień 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł
Maj 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł
Czerwiec 31 200,00 3 045,12 2 028,00 0,00 795,60 37 068,72 zł
Lipiec 31 200,00 2 034,96 1 355,25 0,00 795,60 35 385,81 zł
Sierpień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 795,60 31 995,60 zł
Wrzesień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 795,60 31 995,60 zł
Październik 31 200,00 0,00 0,00 0,00 795,60 31 995,60 zł
Listopad 31 200,00 0,00 0,00 0,00 795,60 31 995,60 zł
Grudzień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 795,60 31 995,60 zł
Rocznie 374 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 547,20 417 776,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 537 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 243 zł
Całość - kwota brutto 31 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Luty 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Marzec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Kwiecień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Maj 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Czerwiec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Lipiec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Sierpień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Wrzesień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Październik 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Listopad 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Grudzień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 960,00 4 243,00 26 957,00
Rocznie 374 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 520,00 50 916,00 323 484,00
Wynagrodzenie pracownika 31 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Luty 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Marzec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Kwiecień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Maj 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Czerwiec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Lipiec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Sierpień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Wrzesień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Październik 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Listopad 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Grudzień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00 zł
Rocznie 374 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 957 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 808 zł
Zaliczka na podatek 7 759 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 0,00 7 759,00 0,00 20 633,00
Luty 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 0,00 9 559,00 0,00 18 833,00
Marzec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 0,00 9 559,00 0,00 18 833,00
Kwiecień 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 0,00 9 559,00 0,00 18 833,00
Maj 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 0,00 9 559,00 0,00 18 833,00
Czerwiec 31 200,00 0,00 0,00 0,00 2 808,00 0,00 9 559,00 0,00 18 833,00
Lipiec 31 200,00 176,27 72,24 0,00 2 808,00 15,08 9 475,00 0,00 18 653,41
Sierpień 31 200,00 176,27 72,24 0,00 2 808,00 15,08 9 475,00 0,00 18 653,41
Wrzesień 31 200,00 176,27 72,24 0,00 2 808,00 15,08 9 475,00 0,00 18 653,41
Październik 31 200,00 176,27 72,24 0,00 2 808,00 15,08 9 475,00 0,00 18 653,41
Listopad 31 200,00 176,27 72,24 0,00 2 808,00 15,08 9 475,00 0,00 18 653,41
Grudzień 31 200,00 176,27 72,24 0,00 2 808,00 15,08 9 475,00 0,00 18 653,41
Rocznie 374 400,00 1 057,62 433,44 0,00 33 696,00 0,00 112 404,00 0,00 226 718,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 31 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 633 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.