Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 006 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie chorobowe 755 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 392 zł
Zaliczka na podatek 2 859 zł
Całość - kwota brutto 30 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 800,00 3 006,08 462,00 754,60 2 391,96 26 327,00 2 859,00 21 326,36
Luty 30 800,00 3 006,08 462,00 754,60 2 391,96 26 327,00 2 859,00 21 326,36
Marzec 30 800,00 3 006,08 462,00 754,60 2 391,96 26 327,00 2 859,00 21 326,36
Kwiecień 30 800,00 3 006,08 462,00 754,60 2 391,96 26 327,00 2 859,00 21 326,36
Maj 30 800,00 3 006,08 462,00 754,60 2 391,96 26 327,00 5 186,00 18 999,36
Czerwiec 30 800,00 3 006,08 462,00 754,60 2 391,96 26 327,00 8 425,00 15 760,36
Lipiec 30 800,00 2 269,20 348,75 754,60 2 468,47 27 177,00 8 697,00 16 261,98
Sierpień 30 800,00 0,00 0,00 754,60 2 704,09 29 795,00 9 534,00 17 807,31
Wrzesień 30 800,00 0,00 0,00 754,60 2 704,09 29 795,00 9 534,00 17 807,31
Październik 30 800,00 0,00 0,00 754,60 2 704,09 29 795,00 9 534,00 17 807,31
Listopad 30 800,00 0,00 0,00 754,60 2 704,09 29 795,00 9 534,00 17 807,31
Grudzień 30 800,00 0,00 0,00 754,60 2 704,09 29 795,00 9 534,00 17 807,31
Rocznie 369 600,00 20 305,68 3 120,75 9 055,20 30 340,68 334 114,00 51 073,00 225 363,69
Wynagrodzenie pracownika 30 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 006 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 002 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 514 zł
Fundusz Pracy (FP) 755 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 800,00 3 006,08 2 002,00 514,36 785,40 37 107,84 zł
Luty 30 800,00 3 006,08 2 002,00 514,36 785,40 37 107,84 zł
Marzec 30 800,00 3 006,08 2 002,00 514,36 785,40 37 107,84 zł
Kwiecień 30 800,00 3 006,08 2 002,00 514,36 785,40 37 107,84 zł
Maj 30 800,00 3 006,08 2 002,00 514,36 785,40 37 107,84 zł
Czerwiec 30 800,00 3 006,08 2 002,00 514,36 785,40 37 107,84 zł
Lipiec 30 800,00 2 269,20 1 511,25 514,36 785,40 35 880,21 zł
Sierpień 30 800,00 0,00 0,00 514,36 785,40 32 099,76 zł
Wrzesień 30 800,00 0,00 0,00 514,36 785,40 32 099,76 zł
Październik 30 800,00 0,00 0,00 514,36 785,40 32 099,76 zł
Listopad 30 800,00 0,00 0,00 514,36 785,40 32 099,76 zł
Grudzień 30 800,00 0,00 0,00 514,36 785,40 32 099,76 zł
Rocznie 369 600,00 20 305,68 13 523,25 6 172,32 9 424,80 419 026,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 006 zł
Ubezpieczenie rentowe 462 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 460 zł
Zaliczka na podatek 2 624 zł
Całość - kwota brutto 30 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 800,00 3 006,08 462,00 0,00 2 459,87 21 866,00 2 624,00 22 248,13
Luty 30 800,00 3 006,08 462,00 0,00 2 459,87 21 866,00 2 624,00 22 248,13
Marzec 30 800,00 3 006,08 462,00 0,00 2 459,87 21 866,00 2 624,00 22 248,13
Kwiecień 30 800,00 3 006,08 462,00 0,00 2 459,87 21 866,00 2 624,00 22 248,13
Maj 30 800,00 3 006,08 462,00 0,00 2 459,87 21 866,00 2 624,00 22 248,13
Czerwiec 30 800,00 3 006,08 462,00 0,00 2 459,87 21 866,00 2 624,00 22 248,13
Lipiec 30 800,00 2 269,20 348,75 0,00 2 536,38 22 546,00 2 706,00 22 940,15
Sierpień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 24 640,00 2 957,00 25 071,20
Wrzesień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 24 640,00 2 957,00 25 071,20
Październik 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 24 640,00 2 957,00 25 071,20
Listopad 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 24 640,00 2 957,00 25 071,20
Grudzień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 24 640,00 2 957,00 25 071,20
Rocznie 369 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 155,60 276 942,00 2 078,00 281 784,93
Wynagrodzenie pracownika 30 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 006 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 002 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 755 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 800,00 3 006,08 2 002,00 0,00 785,40 36 593,48 zł
Luty 30 800,00 3 006,08 2 002,00 0,00 785,40 36 593,48 zł
Marzec 30 800,00 3 006,08 2 002,00 0,00 785,40 36 593,48 zł
Kwiecień 30 800,00 3 006,08 2 002,00 0,00 785,40 36 593,48 zł
Maj 30 800,00 3 006,08 2 002,00 0,00 785,40 36 593,48 zł
Czerwiec 30 800,00 3 006,08 2 002,00 0,00 785,40 36 593,48 zł
Lipiec 30 800,00 2 269,20 1 511,25 0,00 785,40 35 365,85 zł
Sierpień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 785,40 31 585,40 zł
Wrzesień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 785,40 31 585,40 zł
Październik 30 800,00 0,00 0,00 0,00 785,40 31 585,40 zł
Listopad 30 800,00 0,00 0,00 0,00 785,40 31 585,40 zł
Grudzień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 785,40 31 585,40 zł
Rocznie 369 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 424,80 412 853,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 248 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 189 zł
Całość - kwota brutto 30 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Luty 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Marzec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Kwiecień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Maj 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Czerwiec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Lipiec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Sierpień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Wrzesień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Październik 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Listopad 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Grudzień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 640,00 4 189,00 26 611,00
Rocznie 369 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 680,00 50 268,00 319 332,00
Wynagrodzenie pracownika 30 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Luty 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Marzec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Kwiecień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Maj 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Czerwiec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Lipiec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Sierpień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Wrzesień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Październik 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Listopad 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Grudzień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 zł
Rocznie 369 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 611 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 772 zł
Zaliczka na podatek 7 631 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 7 631,00 0,00 20 397,00
Luty 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 9 431,00 0,00 18 597,00
Marzec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 9 431,00 0,00 18 597,00
Kwiecień 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 9 431,00 0,00 18 597,00
Maj 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 9 431,00 0,00 18 597,00
Czerwiec 30 800,00 0,00 0,00 0,00 2 772,00 0,00 9 431,00 0,00 18 597,00
Lipiec 30 800,00 176,27 72,24 0,00 2 772,00 15,08 9 347,00 0,00 18 417,41
Sierpień 30 800,00 176,27 72,24 0,00 2 772,00 15,08 9 347,00 0,00 18 417,41
Wrzesień 30 800,00 176,27 72,24 0,00 2 772,00 15,08 9 347,00 0,00 18 417,41
Październik 30 800,00 176,27 72,24 0,00 2 772,00 15,08 9 347,00 0,00 18 417,41
Listopad 30 800,00 176,27 72,24 0,00 2 772,00 15,08 9 347,00 0,00 18 417,41
Grudzień 30 800,00 176,27 72,24 0,00 2 772,00 15,08 9 347,00 0,00 18 417,41
Rocznie 369 600,00 1 057,62 433,44 0,00 33 264,00 0,00 110 868,00 0,00 223 886,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 30 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 397 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.