Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 065 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie chorobowe 769 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 439 zł
Zaliczka na podatek 2 921 zł
Całość - kwota brutto 31 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 400,00 3 064,64 471,00 769,30 2 438,56 26 845,00 2 921,00 21 735,50
Luty 31 400,00 3 064,64 471,00 769,30 2 438,56 26 845,00 2 921,00 21 735,50
Marzec 31 400,00 3 064,64 471,00 769,30 2 438,56 26 845,00 2 921,00 21 735,50
Kwiecień 31 400,00 3 064,64 471,00 769,30 2 438,56 26 845,00 2 921,00 21 735,50
Maj 31 400,00 3 064,64 471,00 769,30 2 438,56 26 845,00 5 766,00 18 890,50
Czerwiec 31 400,00 3 064,64 471,00 769,30 2 438,56 26 845,00 8 590,00 16 066,50
Lipiec 31 400,00 1 917,84 294,75 769,30 2 557,63 28 168,00 9 014,00 16 846,48
Sierpień 31 400,00 0,00 0,00 769,30 2 756,76 30 381,00 9 722,00 18 151,94
Wrzesień 31 400,00 0,00 0,00 769,30 2 756,76 30 381,00 9 722,00 18 151,94
Październik 31 400,00 0,00 0,00 769,30 2 756,76 30 381,00 9 722,00 18 151,94
Listopad 31 400,00 0,00 0,00 769,30 2 756,76 30 381,00 9 722,00 18 151,94
Grudzień 31 400,00 0,00 0,00 769,30 2 756,76 30 381,00 9 722,00 18 151,94
Rocznie 376 800,00 20 305,68 3 120,75 9 231,60 30 972,79 341 143,00 52 693,00 229 505,18
Wynagrodzenie pracownika 31 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 065 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 041 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 524 zł
Fundusz Pracy (FP) 769 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 400,00 3 064,64 2 041,00 524,38 800,70 37 830,72 zł
Luty 31 400,00 3 064,64 2 041,00 524,38 800,70 37 830,72 zł
Marzec 31 400,00 3 064,64 2 041,00 524,38 800,70 37 830,72 zł
Kwiecień 31 400,00 3 064,64 2 041,00 524,38 800,70 37 830,72 zł
Maj 31 400,00 3 064,64 2 041,00 524,38 800,70 37 830,72 zł
Czerwiec 31 400,00 3 064,64 2 041,00 524,38 800,70 37 830,72 zł
Lipiec 31 400,00 1 917,84 1 277,25 524,38 800,70 35 920,17 zł
Sierpień 31 400,00 0,00 0,00 524,38 800,70 32 725,08 zł
Wrzesień 31 400,00 0,00 0,00 524,38 800,70 32 725,08 zł
Październik 31 400,00 0,00 0,00 524,38 800,70 32 725,08 zł
Listopad 31 400,00 0,00 0,00 524,38 800,70 32 725,08 zł
Grudzień 31 400,00 0,00 0,00 524,38 800,70 32 725,08 zł
Rocznie 376 800,00 20 305,68 13 523,25 6 292,56 9 608,40 426 529,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 736 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 065 zł
Ubezpieczenie rentowe 471 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 508 zł
Zaliczka na podatek 2 675 zł
Całość - kwota brutto 31 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 400,00 3 064,64 471,00 0,00 2 507,79 22 291,00 2 675,00 22 681,65
Luty 31 400,00 3 064,64 471,00 0,00 2 507,79 22 291,00 2 675,00 22 681,65
Marzec 31 400,00 3 064,64 471,00 0,00 2 507,79 22 291,00 2 675,00 22 681,65
Kwiecień 31 400,00 3 064,64 471,00 0,00 2 507,79 22 291,00 2 675,00 22 681,65
Maj 31 400,00 3 064,64 471,00 0,00 2 507,79 22 291,00 2 675,00 22 681,65
Czerwiec 31 400,00 3 064,64 471,00 0,00 2 507,79 22 291,00 2 675,00 22 681,65
Lipiec 31 400,00 1 917,84 294,75 0,00 2 626,87 23 350,00 2 802,00 23 758,54
Sierpień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 25 120,00 3 014,00 25 559,60
Wrzesień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 25 120,00 3 014,00 25 559,60
Październik 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 25 120,00 3 014,00 25 559,60
Listopad 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 25 120,00 3 014,00 25 559,60
Grudzień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 25 120,00 3 014,00 25 559,60
Rocznie 376 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 803,61 282 696,00 2 117,00 287 646,44
Wynagrodzenie pracownika 31 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 065 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 041 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 769 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 306 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 400,00 3 064,64 2 041,00 0,00 800,70 37 306,34 zł
Luty 31 400,00 3 064,64 2 041,00 0,00 800,70 37 306,34 zł
Marzec 31 400,00 3 064,64 2 041,00 0,00 800,70 37 306,34 zł
Kwiecień 31 400,00 3 064,64 2 041,00 0,00 800,70 37 306,34 zł
Maj 31 400,00 3 064,64 2 041,00 0,00 800,70 37 306,34 zł
Czerwiec 31 400,00 3 064,64 2 041,00 0,00 800,70 37 306,34 zł
Lipiec 31 400,00 1 917,84 1 277,25 0,00 800,70 35 395,79 zł
Sierpień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 800,70 32 200,70 zł
Wrzesień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 800,70 32 200,70 zł
Październik 31 400,00 0,00 0,00 0,00 800,70 32 200,70 zł
Listopad 31 400,00 0,00 0,00 0,00 800,70 32 200,70 zł
Grudzień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 800,70 32 200,70 zł
Rocznie 376 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 608,40 420 237,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 682 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 306 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 270 zł
Całość - kwota brutto 31 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Luty 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Marzec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Kwiecień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Maj 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Czerwiec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Lipiec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Sierpień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Wrzesień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Październik 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Listopad 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Grudzień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 4 270,00 27 130,00
Rocznie 376 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 440,00 51 240,00 325 560,00
Wynagrodzenie pracownika 31 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Luty 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Marzec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Kwiecień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Maj 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Czerwiec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Lipiec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Sierpień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Wrzesień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Październik 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Listopad 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Grudzień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 400,00 zł
Rocznie 376 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 826 zł
Zaliczka na podatek 7 823 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 0,00 7 823,00 0,00 20 751,00
Luty 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 0,00 9 623,00 0,00 18 951,00
Marzec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 0,00 9 623,00 0,00 18 951,00
Kwiecień 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 0,00 9 623,00 0,00 18 951,00
Maj 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 0,00 9 623,00 0,00 18 951,00
Czerwiec 31 400,00 0,00 0,00 0,00 2 826,00 0,00 9 623,00 0,00 18 951,00
Lipiec 31 400,00 176,27 72,24 0,00 2 826,00 15,08 9 539,00 0,00 18 771,41
Sierpień 31 400,00 176,27 72,24 0,00 2 826,00 15,08 9 539,00 0,00 18 771,41
Wrzesień 31 400,00 176,27 72,24 0,00 2 826,00 15,08 9 539,00 0,00 18 771,41
Październik 31 400,00 176,27 72,24 0,00 2 826,00 15,08 9 539,00 0,00 18 771,41
Listopad 31 400,00 176,27 72,24 0,00 2 826,00 15,08 9 539,00 0,00 18 771,41
Grudzień 31 400,00 176,27 72,24 0,00 2 826,00 15,08 9 539,00 0,00 18 771,41
Rocznie 376 800,00 1 057,62 433,44 0,00 33 912,00 0,00 113 172,00 0,00 228 134,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 31 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 751 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.