Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 470 zł
Ubezpieczenie chorobowe 767 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 431 zł
Zaliczka na podatek 4 124 zł
Całość - kwota brutto 31 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 300,00 3 054,88 469,50 766,85 2 430,79 26 759,00 4 124,00 20 453,98
Luty 31 300,00 3 054,88 469,50 766,85 2 430,79 26 759,00 4 124,00 20 453,98
Marzec 31 300,00 3 054,88 469,50 766,85 2 430,79 26 759,00 4 124,00 20 453,98
Kwiecień 31 300,00 3 054,88 469,50 766,85 2 430,79 26 759,00 4 124,00 20 453,98
Maj 31 300,00 3 054,88 469,50 766,85 2 430,79 26 759,00 6 193,00 18 384,98
Czerwiec 31 300,00 2 065,22 317,40 766,85 2 533,55 27 901,00 8 928,00 16 688,98
Lipiec 31 300,00 0,00 0,00 766,85 2 747,98 30 283,00 9 691,00 18 094,17
Sierpień 31 300,00 0,00 0,00 766,85 2 747,98 30 283,00 9 691,00 18 094,17
Wrzesień 31 300,00 0,00 0,00 766,85 2 747,98 30 283,00 9 691,00 18 094,17
Październik 31 300,00 0,00 0,00 766,85 2 747,98 30 283,00 9 691,00 18 094,17
Listopad 31 300,00 0,00 0,00 766,85 2 747,98 30 283,00 9 691,00 18 094,17
Grudzień 31 300,00 0,00 0,00 766,85 2 747,98 30 283,00 9 691,00 18 094,17
Rocznie 375 600,00 17 339,62 2 664,90 9 202,20 31 175,38 343 394,00 58 587,00 225 454,90
Wynagrodzenie pracownika 31 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 035 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 523 zł
Fundusz Pracy (FP) 767 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 300,00 3 054,88 2 034,50 522,71 798,15 37 710,24 zł
Luty 31 300,00 3 054,88 2 034,50 522,71 798,15 37 710,24 zł
Marzec 31 300,00 3 054,88 2 034,50 522,71 798,15 37 710,24 zł
Kwiecień 31 300,00 3 054,88 2 034,50 522,71 798,15 37 710,24 zł
Maj 31 300,00 3 054,88 2 034,50 522,71 798,15 37 710,24 zł
Czerwiec 31 300,00 2 065,22 1 375,40 522,71 798,15 36 061,48 zł
Lipiec 31 300,00 0,00 0,00 522,71 798,15 32 620,86 zł
Sierpień 31 300,00 0,00 0,00 522,71 798,15 32 620,86 zł
Wrzesień 31 300,00 0,00 0,00 522,71 798,15 32 620,86 zł
Październik 31 300,00 0,00 0,00 522,71 798,15 32 620,86 zł
Listopad 31 300,00 0,00 0,00 522,71 798,15 32 620,86 zł
Grudzień 31 300,00 0,00 0,00 522,71 798,15 32 620,86 zł
Rocznie 375 600,00 17 339,62 11 547,90 6 272,52 9 577,80 420 337,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 454 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 470 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 500 zł
Zaliczka na podatek 3 778 zł
Całość - kwota brutto 31 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 300,00 3 054,88 469,50 0,00 2 499,81 22 221,00 3 778,00 21 498,24
Luty 31 300,00 3 054,88 469,50 0,00 2 499,81 22 221,00 3 778,00 21 498,24
Marzec 31 300,00 3 054,88 469,50 0,00 2 499,81 22 221,00 3 778,00 21 498,24
Kwiecień 31 300,00 3 054,88 469,50 0,00 2 499,81 22 221,00 3 778,00 21 498,24
Maj 31 300,00 3 054,88 469,50 0,00 2 499,81 22 221,00 3 778,00 21 498,24
Czerwiec 31 300,00 2 065,22 317,40 0,00 2 602,56 23 134,00 3 933,00 22 382,04
Lipiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 25 040,00 4 257,00 24 226,20
Sierpień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 25 040,00 4 257,00 24 226,20
Wrzesień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 25 040,00 4 257,00 24 226,20
Październik 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 25 040,00 4 257,00 24 226,20
Listopad 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 25 040,00 4 257,00 24 226,20
Grudzień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 25 040,00 4 257,00 24 226,20
Rocznie 375 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 32 003,61 284 479,00 20 803,00 275 230,44
Wynagrodzenie pracownika 31 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 055 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 035 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 767 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 300,00 3 054,88 2 034,50 0,00 798,15 37 187,53 zł
Luty 31 300,00 3 054,88 2 034,50 0,00 798,15 37 187,53 zł
Marzec 31 300,00 3 054,88 2 034,50 0,00 798,15 37 187,53 zł
Kwiecień 31 300,00 3 054,88 2 034,50 0,00 798,15 37 187,53 zł
Maj 31 300,00 3 054,88 2 034,50 0,00 798,15 37 187,53 zł
Czerwiec 31 300,00 2 065,22 1 375,40 0,00 798,15 35 538,77 zł
Lipiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 798,15 32 098,15 zł
Sierpień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 798,15 32 098,15 zł
Wrzesień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 798,15 32 098,15 zł
Październik 31 300,00 0,00 0,00 0,00 798,15 32 098,15 zł
Listopad 31 300,00 0,00 0,00 0,00 798,15 32 098,15 zł
Grudzień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 798,15 32 098,15 zł
Rocznie 375 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 9 577,80 414 065,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 498 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 257 zł
Całość - kwota brutto 31 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Luty 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Marzec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Kwiecień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Maj 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Czerwiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Lipiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Sierpień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Wrzesień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Październik 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Listopad 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Grudzień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 040,00 4 257,00 27 043,00
Rocznie 375 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 480,00 51 084,00 324 516,00
Wynagrodzenie pracownika 31 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Luty 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Marzec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Kwiecień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Maj 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Czerwiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Lipiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Sierpień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Wrzesień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Październik 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Listopad 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Grudzień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 300,00 zł
Rocznie 375 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 043 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 817 zł
Zaliczka na podatek 7 791 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 0,00 7 791,00 0,00 20 692,00
Luty 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 0,00 9 591,00 0,00 18 892,00
Marzec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 0,00 9 591,00 0,00 18 892,00
Kwiecień 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 0,00 9 591,00 0,00 18 892,00
Maj 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 0,00 9 591,00 0,00 18 892,00
Czerwiec 31 300,00 0,00 0,00 0,00 2 817,00 0,00 9 591,00 0,00 18 892,00
Lipiec 31 300,00 176,27 72,24 0,00 2 817,00 15,08 9 507,00 0,00 18 712,41
Sierpień 31 300,00 176,27 72,24 0,00 2 817,00 15,08 9 507,00 0,00 18 712,41
Wrzesień 31 300,00 176,27 72,24 0,00 2 817,00 15,08 9 507,00 0,00 18 712,41
Październik 31 300,00 176,27 72,24 0,00 2 817,00 15,08 9 507,00 0,00 18 712,41
Listopad 31 300,00 176,27 72,24 0,00 2 817,00 15,08 9 507,00 0,00 18 712,41
Grudzień 31 300,00 176,27 72,24 0,00 2 817,00 15,08 9 507,00 0,00 18 712,41
Rocznie 375 600,00 1 057,62 433,44 0,00 33 804,00 0,00 112 788,00 0,00 227 426,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 31 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 692 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.