Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 035 zł
Ubezpieczenie rentowe 467 zł
Ubezpieczenie chorobowe 762 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 415 zł
Zaliczka na podatek 2 890 zł
Całość - kwota brutto 31 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 100,00 3 035,36 466,50 761,95 2 415,26 26 586,00 2 890,00 21 530,93
Luty 31 100,00 3 035,36 466,50 761,95 2 415,26 26 586,00 2 890,00 21 530,93
Marzec 31 100,00 3 035,36 466,50 761,95 2 415,26 26 586,00 2 890,00 21 530,93
Kwiecień 31 100,00 3 035,36 466,50 761,95 2 415,26 26 586,00 2 890,00 21 530,93
Maj 31 100,00 3 035,36 466,50 761,95 2 415,26 26 586,00 5 476,00 18 944,93
Czerwiec 31 100,00 3 035,36 466,50 761,95 2 415,26 26 586,00 8 508,00 15 912,93
Lipiec 31 100,00 2 093,52 321,75 761,95 2 513,05 27 673,00 8 855,00 16 554,73
Sierpień 31 100,00 0,00 0,00 761,95 2 730,42 30 088,00 9 628,00 17 979,63
Wrzesień 31 100,00 0,00 0,00 761,95 2 730,42 30 088,00 9 628,00 17 979,63
Październik 31 100,00 0,00 0,00 761,95 2 730,42 30 088,00 9 628,00 17 979,63
Listopad 31 100,00 0,00 0,00 761,95 2 730,42 30 088,00 9 628,00 17 979,63
Grudzień 31 100,00 0,00 0,00 761,95 2 730,42 30 088,00 9 628,00 17 979,63
Rocznie 373 200,00 20 305,68 3 120,75 9 143,40 30 656,71 337 629,00 51 885,00 227 434,46
Wynagrodzenie pracownika 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 035 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 022 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 519 zł
Fundusz Pracy (FP) 762 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 37 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 100,00 3 035,36 2 021,50 519,37 793,05 37 469,28 zł
Luty 31 100,00 3 035,36 2 021,50 519,37 793,05 37 469,28 zł
Marzec 31 100,00 3 035,36 2 021,50 519,37 793,05 37 469,28 zł
Kwiecień 31 100,00 3 035,36 2 021,50 519,37 793,05 37 469,28 zł
Maj 31 100,00 3 035,36 2 021,50 519,37 793,05 37 469,28 zł
Czerwiec 31 100,00 3 035,36 2 021,50 519,37 793,05 37 469,28 zł
Lipiec 31 100,00 2 093,52 1 394,25 519,37 793,05 35 900,19 zł
Sierpień 31 100,00 0,00 0,00 519,37 793,05 32 412,42 zł
Wrzesień 31 100,00 0,00 0,00 519,37 793,05 32 412,42 zł
Październik 31 100,00 0,00 0,00 519,37 793,05 32 412,42 zł
Listopad 31 100,00 0,00 0,00 519,37 793,05 32 412,42 zł
Grudzień 31 100,00 0,00 0,00 519,37 793,05 32 412,42 zł
Rocznie 373 200,00 20 305,68 13 523,25 6 232,44 9 516,60 422 777,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 31 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 531 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 37 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 465 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 035 zł
Ubezpieczenie rentowe 467 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 484 zł
Zaliczka na podatek 2 649 zł
Całość - kwota brutto 31 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 100,00 3 035,36 466,50 0,00 2 483,83 22 079,00 2 649,00 22 464,83
Luty 31 100,00 3 035,36 466,50 0,00 2 483,83 22 079,00 2 649,00 22 464,83
Marzec 31 100,00 3 035,36 466,50 0,00 2 483,83 22 079,00 2 649,00 22 464,83
Kwiecień 31 100,00 3 035,36 466,50 0,00 2 483,83 22 079,00 2 649,00 22 464,83
Maj 31 100,00 3 035,36 466,50 0,00 2 483,83 22 079,00 2 649,00 22 464,83
Czerwiec 31 100,00 3 035,36 466,50 0,00 2 483,83 22 079,00 2 649,00 22 464,83
Lipiec 31 100,00 2 093,52 321,75 0,00 2 581,63 22 948,00 2 754,00 23 349,34
Sierpień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 24 880,00 2 986,00 25 315,40
Wrzesień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 24 880,00 2 986,00 25 315,40
Październik 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 24 880,00 2 986,00 25 315,40
Listopad 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 24 880,00 2 986,00 25 315,40
Grudzień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 24 880,00 2 986,00 25 315,40
Rocznie 373 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 31 479,61 279 822,00 2 103,00 284 715,32
Wynagrodzenie pracownika 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 035 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 022 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 762 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 100,00 3 035,36 2 021,50 0,00 793,05 36 949,91 zł
Luty 31 100,00 3 035,36 2 021,50 0,00 793,05 36 949,91 zł
Marzec 31 100,00 3 035,36 2 021,50 0,00 793,05 36 949,91 zł
Kwiecień 31 100,00 3 035,36 2 021,50 0,00 793,05 36 949,91 zł
Maj 31 100,00 3 035,36 2 021,50 0,00 793,05 36 949,91 zł
Czerwiec 31 100,00 3 035,36 2 021,50 0,00 793,05 36 949,91 zł
Lipiec 31 100,00 2 093,52 1 394,25 0,00 793,05 35 380,82 zł
Sierpień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 793,05 31 893,05 zł
Wrzesień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 793,05 31 893,05 zł
Październik 31 100,00 0,00 0,00 0,00 793,05 31 893,05 zł
Listopad 31 100,00 0,00 0,00 0,00 793,05 31 893,05 zł
Grudzień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 793,05 31 893,05 zł
Rocznie 373 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 516,60 416 545,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 31 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 465 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 230 zł
Całość - kwota brutto 31 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Luty 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Marzec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Kwiecień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Maj 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Czerwiec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Lipiec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Sierpień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Wrzesień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Październik 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Listopad 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Grudzień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 880,00 4 230,00 26 870,00
Rocznie 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 560,00 50 760,00 322 440,00
Wynagrodzenie pracownika 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Luty 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Marzec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Kwiecień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Maj 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Czerwiec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Lipiec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Sierpień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Wrzesień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Październik 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Listopad 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Grudzień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 100,00 zł
Rocznie 373 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 870 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 799 zł
Zaliczka na podatek 7 727 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 0,00 7 727,00 0,00 20 574,00
Luty 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 0,00 9 527,00 0,00 18 774,00
Marzec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 0,00 9 527,00 0,00 18 774,00
Kwiecień 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 0,00 9 527,00 0,00 18 774,00
Maj 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 0,00 9 527,00 0,00 18 774,00
Czerwiec 31 100,00 0,00 0,00 0,00 2 799,00 0,00 9 527,00 0,00 18 774,00
Lipiec 31 100,00 176,27 72,24 0,00 2 799,00 15,08 9 443,00 0,00 18 594,41
Sierpień 31 100,00 176,27 72,24 0,00 2 799,00 15,08 9 443,00 0,00 18 594,41
Wrzesień 31 100,00 176,27 72,24 0,00 2 799,00 15,08 9 443,00 0,00 18 594,41
Październik 31 100,00 176,27 72,24 0,00 2 799,00 15,08 9 443,00 0,00 18 594,41
Listopad 31 100,00 176,27 72,24 0,00 2 799,00 15,08 9 443,00 0,00 18 594,41
Grudzień 31 100,00 176,27 72,24 0,00 2 799,00 15,08 9 443,00 0,00 18 594,41
Rocznie 373 200,00 1 057,62 433,44 0,00 33 588,00 0,00 112 020,00 0,00 226 010,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 31 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 574 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.