Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie chorobowe 750 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 376 zł
Zaliczka na podatek 2 839 zł
Całość - kwota brutto 30 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 600,00 2 986,56 459,00 749,70 2 376,43 26 155,00 2 839,00 21 189,31
Luty 30 600,00 2 986,56 459,00 749,70 2 376,43 26 155,00 2 839,00 21 189,31
Marzec 30 600,00 2 986,56 459,00 749,70 2 376,43 26 155,00 2 839,00 21 189,31
Kwiecień 30 600,00 2 986,56 459,00 749,70 2 376,43 26 155,00 2 839,00 21 189,31
Maj 30 600,00 2 986,56 459,00 749,70 2 376,43 26 155,00 4 994,00 19 034,31
Czerwiec 30 600,00 2 986,56 459,00 749,70 2 376,43 26 155,00 8 370,00 15 658,31
Lipiec 30 600,00 2 386,32 366,75 749,70 2 438,75 26 847,00 8 591,00 16 067,48
Sierpień 30 600,00 0,00 0,00 749,70 2 686,53 29 600,00 9 472,00 17 691,77
Wrzesień 30 600,00 0,00 0,00 749,70 2 686,53 29 600,00 9 472,00 17 691,77
Październik 30 600,00 0,00 0,00 749,70 2 686,53 29 600,00 9 472,00 17 691,77
Listopad 30 600,00 0,00 0,00 749,70 2 686,53 29 600,00 9 472,00 17 691,77
Grudzień 30 600,00 0,00 0,00 749,70 2 686,53 29 600,00 9 472,00 17 691,77
Rocznie 367 200,00 20 305,68 3 120,75 8 996,40 30 129,98 331 777,00 50 535,00 223 976,19
Wynagrodzenie pracownika 30 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 989 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 511 zł
Fundusz Pracy (FP) 750 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,02 780,30 36 866,88 zł
Luty 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,02 780,30 36 866,88 zł
Marzec 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,02 780,30 36 866,88 zł
Kwiecień 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,02 780,30 36 866,88 zł
Maj 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,02 780,30 36 866,88 zł
Czerwiec 30 600,00 2 986,56 1 989,00 511,02 780,30 36 866,88 zł
Lipiec 30 600,00 2 386,32 1 589,25 511,02 780,30 35 866,89 zł
Sierpień 30 600,00 0,00 0,00 511,02 780,30 31 891,32 zł
Wrzesień 30 600,00 0,00 0,00 511,02 780,30 31 891,32 zł
Październik 30 600,00 0,00 0,00 511,02 780,30 31 891,32 zł
Listopad 30 600,00 0,00 0,00 511,02 780,30 31 891,32 zł
Grudzień 30 600,00 0,00 0,00 511,02 780,30 31 891,32 zł
Rocznie 367 200,00 20 305,68 13 523,25 6 132,24 9 363,60 416 524,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 30 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 189 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 459 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 444 zł
Zaliczka na podatek 2 607 zł
Całość - kwota brutto 30 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,90 21 724,00 2 607,00 22 103,66
Luty 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,90 21 724,00 2 607,00 22 103,66
Marzec 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,90 21 724,00 2 607,00 22 103,66
Kwiecień 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,90 21 724,00 2 607,00 22 103,66
Maj 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,90 21 724,00 2 607,00 22 103,66
Czerwiec 30 600,00 2 986,56 459,00 0,00 2 443,90 21 724,00 2 607,00 22 103,66
Lipiec 30 600,00 2 386,32 366,75 0,00 2 506,22 22 278,00 2 673,00 22 667,35
Sierpień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 24 480,00 2 938,00 24 908,40
Wrzesień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 24 480,00 2 938,00 24 908,40
Październik 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 24 480,00 2 938,00 24 908,40
Listopad 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 24 480,00 2 938,00 24 908,40
Grudzień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 24 480,00 2 938,00 24 908,40
Rocznie 367 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 30 939,62 275 022,00 2 065,00 279 831,31
Wynagrodzenie pracownika 30 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 989 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 750 zł
FGŚP 31 zł
Cała kwota 36 356 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,30 36 355,86 zł
Luty 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,30 36 355,86 zł
Marzec 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,30 36 355,86 zł
Kwiecień 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,30 36 355,86 zł
Maj 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,30 36 355,86 zł
Czerwiec 30 600,00 2 986,56 1 989,00 0,00 780,30 36 355,86 zł
Lipiec 30 600,00 2 386,32 1 589,25 0,00 780,30 35 355,87 zł
Sierpień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 780,30 31 380,30 zł
Wrzesień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 780,30 31 380,30 zł
Październik 30 600,00 0,00 0,00 0,00 780,30 31 380,30 zł
Listopad 30 600,00 0,00 0,00 0,00 780,30 31 380,30 zł
Grudzień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 780,30 31 380,30 zł
Rocznie 367 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 9 363,60 410 392,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 30 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 104 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 36 356 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 162 zł
Całość - kwota brutto 30 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Luty 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Marzec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Kwiecień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Maj 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Czerwiec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Lipiec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Sierpień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Wrzesień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Październik 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Listopad 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Grudzień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 480,00 4 162,00 26 438,00
Rocznie 367 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 760,00 49 944,00 317 256,00
Wynagrodzenie pracownika 30 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Luty 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Marzec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Kwiecień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Maj 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Czerwiec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Lipiec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Sierpień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Wrzesień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Październik 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Listopad 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Grudzień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 600,00 zł
Rocznie 367 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 754 zł
Zaliczka na podatek 7 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 0,00 7 567,00 0,00 20 279,00
Luty 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 0,00 9 367,00 0,00 18 479,00
Marzec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 0,00 9 367,00 0,00 18 479,00
Kwiecień 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 0,00 9 367,00 0,00 18 479,00
Maj 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 0,00 9 367,00 0,00 18 479,00
Czerwiec 30 600,00 0,00 0,00 0,00 2 754,00 0,00 9 367,00 0,00 18 479,00
Lipiec 30 600,00 176,27 72,24 0,00 2 754,00 15,08 9 283,00 0,00 18 299,41
Sierpień 30 600,00 176,27 72,24 0,00 2 754,00 15,08 9 283,00 0,00 18 299,41
Wrzesień 30 600,00 176,27 72,24 0,00 2 754,00 15,08 9 283,00 0,00 18 299,41
Październik 30 600,00 176,27 72,24 0,00 2 754,00 15,08 9 283,00 0,00 18 299,41
Listopad 30 600,00 176,27 72,24 0,00 2 754,00 15,08 9 283,00 0,00 18 299,41
Grudzień 30 600,00 176,27 72,24 0,00 2 754,00 15,08 9 283,00 0,00 18 299,41
Rocznie 367 200,00 1 057,62 433,44 0,00 33 048,00 0,00 110 100,00 0,00 222 470,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 30 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 279 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.