Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 372 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie chorobowe 720 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 283 zł
Zaliczka na podatek 2 714 zł
Całość - kwota brutto 29 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 2 714,00 20 372,03
Luty 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 2 714,00 20 372,03
Marzec 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 2 714,00 20 372,03
Kwiecień 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 2 714,00 20 372,03
Maj 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 3 833,00 19 253,03
Czerwiec 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 8 038,00 15 048,03
Lipiec 29 400,00 2 869,44 441,00 720,30 2 283,23 25 119,00 8 038,00 15 048,03
Sierpień 29 400,00 219,60 33,75 720,30 2 558,37 28 176,00 9 016,00 16 851,98
Wrzesień 29 400,00 0,00 0,00 720,30 2 581,17 28 430,00 9 098,00 17 000,53
Październik 29 400,00 0,00 0,00 720,30 2 581,17 28 430,00 9 098,00 17 000,53
Listopad 29 400,00 0,00 0,00 720,30 2 581,17 28 430,00 9 098,00 17 000,53
Grudzień 29 400,00 0,00 0,00 720,30 2 581,17 28 430,00 9 098,00 17 000,53
Rocznie 352 800,00 20 305,68 3 120,75 8 643,60 28 865,66 317 729,00 47 306,00 215 691,31
Wynagrodzenie pracownika 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 911 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 491 zł
Fundusz Pracy (FP) 720 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 35 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Luty 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Marzec 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Kwiecień 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Maj 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Czerwiec 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Lipiec 29 400,00 2 869,44 1 911,00 490,98 749,70 35 421,12 zł
Sierpień 29 400,00 219,60 146,25 490,98 749,70 31 006,53 zł
Wrzesień 29 400,00 0,00 0,00 490,98 749,70 30 640,68 zł
Październik 29 400,00 0,00 0,00 490,98 749,70 30 640,68 zł
Listopad 29 400,00 0,00 0,00 490,98 749,70 30 640,68 zł
Grudzień 29 400,00 0,00 0,00 490,98 749,70 30 640,68 zł
Rocznie 352 800,00 20 305,68 13 523,25 5 891,76 8 996,40 401 517,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 29 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 372 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 35 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 441 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 348 zł
Zaliczka na podatek 2 505 zł
Całość - kwota brutto 29 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Luty 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Marzec 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Kwiecień 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Maj 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Czerwiec 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Lipiec 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,06 20 872,00 2 505,00 21 236,86
Sierpień 29 400,00 219,60 33,75 0,00 2 623,20 23 317,00 2 798,00 23 725,41
Wrzesień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 23 520,00 2 822,00 23 931,60
Październik 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 23 520,00 2 822,00 23 931,60
Listopad 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 23 520,00 2 822,00 23 931,60
Grudzień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 23 520,00 2 822,00 23 931,60
Rocznie 352 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 29 643,62 263 501,00 1 978,00 268 109,83
Wynagrodzenie pracownika 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 911 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 720 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Luty 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Marzec 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Kwiecień 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Maj 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Czerwiec 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Lipiec 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,70 34 930,14 zł
Sierpień 29 400,00 219,60 146,25 0,00 749,70 30 515,55 zł
Wrzesień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 749,70 30 149,70 zł
Październik 29 400,00 0,00 0,00 0,00 749,70 30 149,70 zł
Listopad 29 400,00 0,00 0,00 0,00 749,70 30 149,70 zł
Grudzień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 749,70 30 149,70 zł
Rocznie 352 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 996,40 395 625,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 29 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 237 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 402 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 998 zł
Całość - kwota brutto 29 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Luty 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Marzec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Kwiecień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Maj 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Czerwiec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Lipiec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Sierpień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Wrzesień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Październik 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Listopad 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Grudzień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 998,00 25 402,00
Rocznie 352 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 240,00 47 976,00 304 824,00
Wynagrodzenie pracownika 29 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Luty 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Marzec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Kwiecień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Maj 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Czerwiec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Lipiec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Sierpień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Wrzesień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Październik 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Listopad 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Grudzień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł
Rocznie 352 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 402 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 646 zł
Zaliczka na podatek 7 183 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 29 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 7 183,00 0,00 19 571,00
Luty 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 8 983,00 0,00 17 771,00
Marzec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 8 983,00 0,00 17 771,00
Kwiecień 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 8 983,00 0,00 17 771,00
Maj 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 8 983,00 0,00 17 771,00
Czerwiec 29 400,00 0,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 8 983,00 0,00 17 771,00
Lipiec 29 400,00 176,27 72,24 0,00 2 646,00 15,08 8 899,00 0,00 17 591,41
Sierpień 29 400,00 176,27 72,24 0,00 2 646,00 15,08 8 899,00 0,00 17 591,41
Wrzesień 29 400,00 176,27 72,24 0,00 2 646,00 15,08 8 899,00 0,00 17 591,41
Październik 29 400,00 176,27 72,24 0,00 2 646,00 15,08 8 899,00 0,00 17 591,41
Listopad 29 400,00 176,27 72,24 0,00 2 646,00 15,08 8 899,00 0,00 17 591,41
Grudzień 29 400,00 176,27 72,24 0,00 2 646,00 15,08 8 899,00 0,00 17 591,41
Rocznie 352 800,00 1 057,62 433,44 0,00 31 752,00 0,00 105 492,00 0,00 213 974,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 29 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 571 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.