Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie chorobowe 696 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 206 zł
Zaliczka na podatek 2 611 zł
Całość - kwota brutto 28 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 2 611,00 19 689,79
Luty 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 2 611,00 19 689,79
Marzec 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 2 611,00 19 689,79
Kwiecień 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 2 611,00 19 689,79
Maj 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 2 867,00 19 433,79
Czerwiec 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 7 762,00 14 538,79
Lipiec 28 400,00 2 771,84 426,00 695,80 2 205,57 24 256,00 7 762,00 14 538,79
Sierpień 28 400,00 902,80 138,75 695,80 2 399,64 26 413,00 8 452,00 15 811,01
Wrzesień 28 400,00 0,00 0,00 695,80 2 493,38 27 454,00 8 785,00 16 425,82
Październik 28 400,00 0,00 0,00 695,80 2 493,38 27 454,00 8 785,00 16 425,82
Listopad 28 400,00 0,00 0,00 695,80 2 493,38 27 454,00 8 785,00 16 425,82
Grudzień 28 400,00 0,00 0,00 695,80 2 493,38 27 454,00 8 785,00 16 425,82
Rocznie 340 800,00 20 305,68 3 120,75 8 349,60 27 812,15 306 021,00 44 614,00 208 784,82
Wynagrodzenie pracownika 28 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 846 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 474 zł
Fundusz Pracy (FP) 696 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 34 216 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Luty 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Marzec 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Kwiecień 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Maj 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Czerwiec 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Lipiec 28 400,00 2 771,84 1 846,00 474,28 724,20 34 216,32 zł
Sierpień 28 400,00 902,80 601,25 474,28 724,20 31 102,53 zł
Wrzesień 28 400,00 0,00 0,00 474,28 724,20 29 598,48 zł
Październik 28 400,00 0,00 0,00 474,28 724,20 29 598,48 zł
Listopad 28 400,00 0,00 0,00 474,28 724,20 29 598,48 zł
Grudzień 28 400,00 0,00 0,00 474,28 724,20 29 598,48 zł
Rocznie 340 800,00 20 305,68 13 523,25 5 691,36 8 690,40 389 010,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 216 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 426 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 268 zł
Zaliczka na podatek 2 419 zł
Całość - kwota brutto 28 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Luty 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Marzec 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Kwiecień 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Maj 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Czerwiec 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Lipiec 28 400,00 2 771,84 426,00 0,00 2 268,19 20 162,00 2 419,00 20 514,53
Sierpień 28 400,00 902,80 138,75 0,00 2 462,26 21 887,00 2 626,00 22 269,75
Wrzesień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 22 720,00 2 726,00 23 117,60
Październik 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 22 720,00 2 726,00 23 117,60
Listopad 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 22 720,00 2 726,00 23 117,60
Grudzień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 22 720,00 2 726,00 23 117,60
Rocznie 340 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 563,59 253 901,00 1 901,00 258 341,86
Wynagrodzenie pracownika 28 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 772 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 846 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 696 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Luty 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Marzec 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Kwiecień 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Maj 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Czerwiec 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Lipiec 28 400,00 2 771,84 1 846,00 0,00 724,20 33 742,04 zł
Sierpień 28 400,00 902,80 601,25 0,00 724,20 30 628,25 zł
Wrzesień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 724,20 29 124,20 zł
Październik 28 400,00 0,00 0,00 0,00 724,20 29 124,20 zł
Listopad 28 400,00 0,00 0,00 0,00 724,20 29 124,20 zł
Grudzień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 724,20 29 124,20 zł
Rocznie 340 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 690,40 383 319,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 862 zł
Całość - kwota brutto 28 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Luty 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Marzec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Kwiecień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Maj 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Czerwiec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Lipiec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Sierpień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Wrzesień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Październik 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Listopad 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Grudzień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 720,00 3 862,00 24 538,00
Rocznie 340 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 640,00 46 344,00 294 456,00
Wynagrodzenie pracownika 28 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Luty 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Marzec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Kwiecień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Maj 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Czerwiec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Lipiec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Sierpień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Wrzesień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Październik 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Listopad 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Grudzień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,00 zł
Rocznie 340 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 556 zł
Zaliczka na podatek 6 863 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 0,00 6 863,00 0,00 18 981,00
Luty 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 0,00 8 663,00 0,00 17 181,00
Marzec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 0,00 8 663,00 0,00 17 181,00
Kwiecień 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 0,00 8 663,00 0,00 17 181,00
Maj 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 0,00 8 663,00 0,00 17 181,00
Czerwiec 28 400,00 0,00 0,00 0,00 2 556,00 0,00 8 663,00 0,00 17 181,00
Lipiec 28 400,00 176,27 72,24 0,00 2 556,00 15,08 8 579,00 0,00 17 001,41
Sierpień 28 400,00 176,27 72,24 0,00 2 556,00 15,08 8 579,00 0,00 17 001,41
Wrzesień 28 400,00 176,27 72,24 0,00 2 556,00 15,08 8 579,00 0,00 17 001,41
Październik 28 400,00 176,27 72,24 0,00 2 556,00 15,08 8 579,00 0,00 17 001,41
Listopad 28 400,00 176,27 72,24 0,00 2 556,00 15,08 8 579,00 0,00 17 001,41
Grudzień 28 400,00 176,27 72,24 0,00 2 556,00 15,08 8 579,00 0,00 17 001,41
Rocznie 340 800,00 1 057,62 433,44 0,00 30 672,00 0,00 101 652,00 0,00 206 894,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 28 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 981 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.