Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie chorobowe 691 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 190 zł
Zaliczka na podatek 2 590 zł
Całość - kwota brutto 28 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 2 590,00 19 553,74
Luty 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 2 590,00 19 553,74
Marzec 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 2 590,00 19 553,74
Kwiecień 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 2 590,00 19 553,74
Maj 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 2 674,00 19 469,74
Czerwiec 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 7 707,00 14 436,74
Lipiec 28 200,00 2 752,32 423,00 690,90 2 190,04 24 084,00 7 707,00 14 436,74
Sierpień 28 200,00 1 039,44 159,75 690,90 2 367,89 26 060,00 8 339,00 15 603,02
Wrzesień 28 200,00 0,00 0,00 690,90 2 475,82 27 259,00 8 723,00 16 310,28
Październik 28 200,00 0,00 0,00 690,90 2 475,82 27 259,00 8 723,00 16 310,28
Listopad 28 200,00 0,00 0,00 690,90 2 475,82 27 259,00 8 723,00 16 310,28
Grudzień 28 200,00 0,00 0,00 690,90 2 475,82 27 259,00 8 723,00 16 310,28
Rocznie 338 400,00 20 305,68 3 120,75 8 290,80 27 601,45 303 684,00 44 077,00 207 402,32
Wynagrodzenie pracownika 28 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 833 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 471 zł
Fundusz Pracy (FP) 691 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 975 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Luty 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Marzec 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Kwiecień 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Maj 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Czerwiec 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Lipiec 28 200,00 2 752,32 1 833,00 470,94 719,10 33 975,36 zł
Sierpień 28 200,00 1 039,44 692,25 470,94 719,10 31 121,73 zł
Wrzesień 28 200,00 0,00 0,00 470,94 719,10 29 390,04 zł
Październik 28 200,00 0,00 0,00 470,94 719,10 29 390,04 zł
Listopad 28 200,00 0,00 0,00 470,94 719,10 29 390,04 zł
Grudzień 28 200,00 0,00 0,00 470,94 719,10 29 390,04 zł
Rocznie 338 400,00 20 305,68 13 523,25 5 651,28 8 629,20 386 509,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 554 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 975 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 423 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 252 zł
Zaliczka na podatek 2 402 zł
Całość - kwota brutto 28 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Luty 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Marzec 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Kwiecień 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Maj 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Czerwiec 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Lipiec 28 200,00 2 752,32 423,00 0,00 2 252,22 20 020,00 2 402,00 20 370,06
Sierpień 28 200,00 1 039,44 159,75 0,00 2 430,07 21 601,00 2 592,00 21 978,62
Wrzesień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 22 560,00 2 707,00 22 954,80
Październik 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 22 560,00 2 707,00 22 954,80
Listopad 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 22 560,00 2 707,00 22 954,80
Grudzień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 22 560,00 2 707,00 22 954,80
Rocznie 338 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 347,61 251 981,00 1 888,00 256 388,24
Wynagrodzenie pracownika 28 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 833 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 691 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 504 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Luty 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Marzec 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Kwiecień 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Maj 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Czerwiec 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Lipiec 28 200,00 2 752,32 1 833,00 0,00 719,10 33 504,42 zł
Sierpień 28 200,00 1 039,44 692,25 0,00 719,10 30 650,79 zł
Wrzesień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 719,10 28 919,10 zł
Październik 28 200,00 0,00 0,00 0,00 719,10 28 919,10 zł
Listopad 28 200,00 0,00 0,00 0,00 719,10 28 919,10 zł
Grudzień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 719,10 28 919,10 zł
Rocznie 338 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 629,20 380 858,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 504 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 835 zł
Całość - kwota brutto 28 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Luty 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Marzec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Kwiecień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Maj 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Czerwiec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Lipiec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Sierpień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Wrzesień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Październik 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Listopad 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Grudzień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 560,00 3 835,00 24 365,00
Rocznie 338 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 720,00 46 020,00 292 380,00
Wynagrodzenie pracownika 28 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Luty 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Marzec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Kwiecień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Maj 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Czerwiec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Lipiec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Sierpień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Wrzesień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Październik 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Listopad 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Grudzień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 zł
Rocznie 338 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 538 zł
Zaliczka na podatek 6 799 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 0,00 6 799,00 0,00 18 863,00
Luty 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 0,00 8 599,00 0,00 17 063,00
Marzec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 0,00 8 599,00 0,00 17 063,00
Kwiecień 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 0,00 8 599,00 0,00 17 063,00
Maj 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 0,00 8 599,00 0,00 17 063,00
Czerwiec 28 200,00 0,00 0,00 0,00 2 538,00 0,00 8 599,00 0,00 17 063,00
Lipiec 28 200,00 176,27 72,24 0,00 2 538,00 15,08 8 515,00 0,00 16 883,41
Sierpień 28 200,00 176,27 72,24 0,00 2 538,00 15,08 8 515,00 0,00 16 883,41
Wrzesień 28 200,00 176,27 72,24 0,00 2 538,00 15,08 8 515,00 0,00 16 883,41
Październik 28 200,00 176,27 72,24 0,00 2 538,00 15,08 8 515,00 0,00 16 883,41
Listopad 28 200,00 176,27 72,24 0,00 2 538,00 15,08 8 515,00 0,00 16 883,41
Grudzień 28 200,00 176,27 72,24 0,00 2 538,00 15,08 8 515,00 0,00 16 883,41
Rocznie 338 400,00 1 057,62 433,44 0,00 30 456,00 0,00 100 884,00 0,00 205 478,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 28 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 863 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.