Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 420 zł
Ubezpieczenie chorobowe 686 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 175 zł
Zaliczka na podatek 2 149 zł
Całość - kwota brutto 28 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 000,00 2 732,80 420,00 686,00 2 174,51 23 911,00 2 149,00 19 837,69
Luty 28 000,00 2 732,80 420,00 686,00 2 174,51 23 911,00 2 149,00 19 837,69
Marzec 28 000,00 2 732,80 420,00 686,00 2 174,51 23 911,00 2 149,00 19 837,69
Kwiecień 28 000,00 2 732,80 420,00 686,00 2 174,51 23 911,00 3 666,00 18 320,69
Maj 28 000,00 2 732,80 420,00 686,00 2 174,51 23 911,00 5 779,00 16 207,69
Czerwiec 28 000,00 1 734,35 266,55 686,00 2 278,18 25 063,00 6 058,00 16 976,92
Lipiec 28 000,00 0,00 0,00 686,00 2 458,26 27 064,00 6 544,00 18 311,74
Sierpień 28 000,00 0,00 0,00 686,00 2 458,26 27 064,00 6 544,00 18 311,74
Wrzesień 28 000,00 0,00 0,00 686,00 2 458,26 27 064,00 6 544,00 18 311,74
Październik 28 000,00 0,00 0,00 686,00 2 458,26 27 064,00 6 544,00 18 311,74
Listopad 28 000,00 0,00 0,00 686,00 2 458,26 27 064,00 6 544,00 18 311,74
Grudzień 28 000,00 0,00 0,00 686,00 2 458,26 27 064,00 6 544,00 18 311,74
Rocznie 336 000,00 15 398,35 2 366,55 8 232,00 27 900,29 307 002,00 61 214,00 220 888,81
Wynagrodzenie pracownika 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 820 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 468 zł
Fundusz Pracy (FP) 686 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 734 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 000,00 2 732,80 1 820,00 467,60 714,00 33 734,40 zł
Luty 28 000,00 2 732,80 1 820,00 467,60 714,00 33 734,40 zł
Marzec 28 000,00 2 732,80 1 820,00 467,60 714,00 33 734,40 zł
Kwiecień 28 000,00 2 732,80 1 820,00 467,60 714,00 33 734,40 zł
Maj 28 000,00 2 732,80 1 820,00 467,60 714,00 33 734,40 zł
Czerwiec 28 000,00 1 734,35 1 155,05 467,60 714,00 32 071,00 zł
Lipiec 28 000,00 0,00 0,00 467,60 714,00 29 181,60 zł
Sierpień 28 000,00 0,00 0,00 467,60 714,00 29 181,60 zł
Wrzesień 28 000,00 0,00 0,00 467,60 714,00 29 181,60 zł
Październik 28 000,00 0,00 0,00 467,60 714,00 29 181,60 zł
Listopad 28 000,00 0,00 0,00 467,60 714,00 29 181,60 zł
Grudzień 28 000,00 0,00 0,00 467,60 714,00 29 181,60 zł
Rocznie 336 000,00 15 398,35 10 255,05 5 611,20 8 568,00 375 832,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 838 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 734 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 420 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 236 zł
Zaliczka na podatek 1 454 zł
Całość - kwota brutto 28 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 000,00 2 732,80 420,00 0,00 2 236,25 19 878,00 1 454,00 21 156,95
Luty 28 000,00 2 732,80 420,00 0,00 2 236,25 19 878,00 1 454,00 21 156,95
Marzec 28 000,00 2 732,80 420,00 0,00 2 236,25 19 878,00 1 454,00 21 156,95
Kwiecień 28 000,00 2 732,80 420,00 0,00 2 236,25 19 878,00 1 454,00 21 156,95
Maj 28 000,00 2 732,80 420,00 0,00 2 236,25 19 878,00 1 454,00 21 156,95
Czerwiec 28 000,00 1 734,35 266,55 0,00 2 339,92 20 799,00 1 521,00 22 138,18
Lipiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 22 400,00 1 638,00 23 842,00
Sierpień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 22 400,00 1 638,00 23 842,00
Wrzesień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 22 400,00 1 638,00 23 842,00
Październik 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 22 400,00 1 638,00 23 842,00
Listopad 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 22 400,00 1 638,00 23 842,00
Grudzień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 22 400,00 1 638,00 23 842,00
Rocznie 336 000,00 15 398,35 2 366,55 0,00 28 641,17 254 589,00 18 619,00 270 974,93
Wynagrodzenie pracownika 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 820 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 686 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 267 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 000,00 2 732,80 1 820,00 0,00 714,00 33 266,80 zł
Luty 28 000,00 2 732,80 1 820,00 0,00 714,00 33 266,80 zł
Marzec 28 000,00 2 732,80 1 820,00 0,00 714,00 33 266,80 zł
Kwiecień 28 000,00 2 732,80 1 820,00 0,00 714,00 33 266,80 zł
Maj 28 000,00 2 732,80 1 820,00 0,00 714,00 33 266,80 zł
Czerwiec 28 000,00 1 734,35 1 155,05 0,00 714,00 31 603,40 zł
Lipiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 28 714,00 zł
Sierpień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 28 714,00 zł
Wrzesień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 28 714,00 zł
Październik 28 000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 28 714,00 zł
Listopad 28 000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 28 714,00 zł
Grudzień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 714,00 28 714,00 zł
Rocznie 336 000,00 15 398,35 10 255,05 0,00 8 568,00 370 221,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 157 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 267 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 808 zł
Całość - kwota brutto 28 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Luty 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Marzec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Kwiecień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Maj 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Czerwiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Lipiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Sierpień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Wrzesień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Październik 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Listopad 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Grudzień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 400,00 3 808,00 24 192,00
Rocznie 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 800,00 45 696,00 290 304,00
Wynagrodzenie pracownika 28 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Luty 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Marzec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Kwiecień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Maj 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Czerwiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Lipiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Sierpień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Wrzesień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Październik 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Listopad 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Grudzień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 zł
Rocznie 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 231 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 4 387 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 387,00 0,00 23 231,19
Luty 28 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 387,00 0,00 23 231,19
Marzec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 387,00 0,00 23 231,19
Kwiecień 28 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 358,00 0,00 19 260,19
Maj 28 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 587,00 0,00 19 031,19
Czerwiec 28 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 587,00 0,00 19 031,19
Lipiec 28 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 509,00 0,00 18 863,99
Sierpień 28 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 509,00 0,00 18 863,99
Wrzesień 28 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 509,00 0,00 18 863,99
Październik 28 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 509,00 0,00 18 863,99
Listopad 28 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 509,00 0,00 18 863,99
Grudzień 28 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 8 509,00 0,00 18 863,99
Rocznie 336 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 89 747,00 0,00 240 200,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 28 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 231 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ