Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 485 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie chorobowe 688 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 182 zł
Zaliczka na podatek 2 580 zł
Całość - kwota brutto 28 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 2 580,00 19 485,22
Luty 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 2 580,00 19 485,22
Marzec 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 2 580,00 19 485,22
Kwiecień 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 2 580,00 19 485,22
Maj 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 2 580,00 19 485,22
Czerwiec 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 7 674,00 14 391,22
Lipiec 28 100,00 2 742,56 421,50 688,45 2 182,27 23 997,00 7 679,00 14 386,22
Sierpień 28 100,00 1 107,76 170,25 688,45 2 352,02 25 884,00 8 283,00 15 498,52
Wrzesień 28 100,00 0,00 0,00 688,45 2 467,04 27 162,00 8 692,00 16 252,51
Październik 28 100,00 0,00 0,00 688,45 2 467,04 27 162,00 8 692,00 16 252,51
Listopad 28 100,00 0,00 0,00 688,45 2 467,04 27 162,00 8 692,00 16 252,51
Grudzień 28 100,00 0,00 0,00 688,45 2 467,04 27 162,00 8 692,00 16 252,51
Rocznie 337 200,00 20 305,68 3 120,75 8 261,40 27 496,07 302 511,00 43 805,00 206 712,10
Wynagrodzenie pracownika 28 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 827 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 469 zł
Fundusz Pracy (FP) 688 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Luty 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Marzec 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Kwiecień 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Maj 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Czerwiec 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Lipiec 28 100,00 2 742,56 1 826,50 469,27 716,55 33 854,88 zł
Sierpień 28 100,00 1 107,76 737,75 469,27 716,55 31 131,33 zł
Wrzesień 28 100,00 0,00 0,00 469,27 716,55 29 285,82 zł
Październik 28 100,00 0,00 0,00 469,27 716,55 29 285,82 zł
Listopad 28 100,00 0,00 0,00 469,27 716,55 29 285,82 zł
Grudzień 28 100,00 0,00 0,00 469,27 716,55 29 285,82 zł
Rocznie 337 200,00 20 305,68 13 523,25 5 631,24 8 598,60 385 258,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 485 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 422 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 244 zł
Zaliczka na podatek 2 394 zł
Całość - kwota brutto 28 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Luty 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Marzec 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Kwiecień 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Maj 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Czerwiec 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Lipiec 28 100,00 2 742,56 421,50 0,00 2 244,23 19 949,00 2 394,00 20 297,83
Sierpień 28 100,00 1 107,76 170,25 0,00 2 413,98 21 458,00 2 575,00 21 833,05
Wrzesień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 22 480,00 2 698,00 22 873,40
Październik 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 22 480,00 2 698,00 22 873,40
Listopad 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 22 480,00 2 698,00 22 873,40
Grudzień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 22 480,00 2 698,00 22 873,40
Rocznie 337 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 239,59 251 021,00 1 887,00 255 411,46
Wynagrodzenie pracownika 28 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 743 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 827 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 688 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 386 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Luty 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Marzec 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Kwiecień 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Maj 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Czerwiec 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Lipiec 28 100,00 2 742,56 1 826,50 0,00 716,55 33 385,61 zł
Sierpień 28 100,00 1 107,76 737,75 0,00 716,55 30 662,06 zł
Wrzesień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 716,55 28 816,55 zł
Październik 28 100,00 0,00 0,00 0,00 716,55 28 816,55 zł
Listopad 28 100,00 0,00 0,00 0,00 716,55 28 816,55 zł
Grudzień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 716,55 28 816,55 zł
Rocznie 337 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 598,60 379 627,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 386 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 822 zł
Całość - kwota brutto 28 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Luty 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Marzec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Kwiecień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Maj 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Czerwiec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Lipiec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Sierpień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Wrzesień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Październik 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Listopad 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Grudzień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 480,00 3 822,00 24 278,00
Rocznie 337 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 760,00 45 864,00 291 336,00
Wynagrodzenie pracownika 28 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Luty 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Marzec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Kwiecień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Maj 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Czerwiec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Lipiec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Sierpień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Wrzesień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Październik 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Listopad 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Grudzień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 zł
Rocznie 337 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 278 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 529 zł
Zaliczka na podatek 6 767 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 0,00 6 767,00 0,00 18 804,00
Luty 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 0,00 8 567,00 0,00 17 004,00
Marzec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 0,00 8 567,00 0,00 17 004,00
Kwiecień 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 0,00 8 567,00 0,00 17 004,00
Maj 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 0,00 8 567,00 0,00 17 004,00
Czerwiec 28 100,00 0,00 0,00 0,00 2 529,00 0,00 8 567,00 0,00 17 004,00
Lipiec 28 100,00 176,27 72,24 0,00 2 529,00 15,08 8 483,00 0,00 16 824,41
Sierpień 28 100,00 176,27 72,24 0,00 2 529,00 15,08 8 483,00 0,00 16 824,41
Wrzesień 28 100,00 176,27 72,24 0,00 2 529,00 15,08 8 483,00 0,00 16 824,41
Październik 28 100,00 176,27 72,24 0,00 2 529,00 15,08 8 483,00 0,00 16 824,41
Listopad 28 100,00 176,27 72,24 0,00 2 529,00 15,08 8 483,00 0,00 16 824,41
Grudzień 28 100,00 176,27 72,24 0,00 2 529,00 15,08 8 483,00 0,00 16 824,41
Rocznie 337 200,00 1 057,62 433,44 0,00 30 348,00 0,00 100 500,00 0,00 204 770,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 28 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 804 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.