Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 432 zł
Ubezpieczenie chorobowe 706 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 237 zł
Zaliczka na podatek 2 652 zł
Całość - kwota brutto 28 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 2 652,00 19 962,88
Luty 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 2 652,00 19 962,88
Marzec 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 2 652,00 19 962,88
Kwiecień 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 2 652,00 19 962,88
Maj 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 3 254,00 19 360,88
Czerwiec 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 7 873,00 14 741,88
Lipiec 28 800,00 2 810,88 432,00 705,60 2 236,64 24 602,00 7 873,00 14 741,88
Sierpień 28 800,00 629,52 96,75 705,60 2 463,13 27 118,00 8 678,00 16 227,00
Wrzesień 28 800,00 0,00 0,00 705,60 2 528,50 27 844,00 8 910,00 16 655,90
Październik 28 800,00 0,00 0,00 705,60 2 528,50 27 844,00 8 910,00 16 655,90
Listopad 28 800,00 0,00 0,00 705,60 2 528,50 27 844,00 8 910,00 16 655,90
Grudzień 28 800,00 0,00 0,00 705,60 2 528,50 27 844,00 8 910,00 16 655,90
Rocznie 345 600,00 20 305,68 3 120,75 8 467,20 28 233,61 310 708,00 45 697,00 211 546,76
Wynagrodzenie pracownika 28 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 872 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 481 zł
Fundusz Pracy (FP) 706 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 698 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Luty 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Marzec 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Kwiecień 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Maj 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Czerwiec 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Lipiec 28 800,00 2 810,88 1 872,00 480,96 734,40 34 698,24 zł
Sierpień 28 800,00 629,52 419,25 480,96 734,40 31 064,13 zł
Wrzesień 28 800,00 0,00 0,00 480,96 734,40 30 015,36 zł
Październik 28 800,00 0,00 0,00 480,96 734,40 30 015,36 zł
Listopad 28 800,00 0,00 0,00 480,96 734,40 30 015,36 zł
Grudzień 28 800,00 0,00 0,00 480,96 734,40 30 015,36 zł
Rocznie 345 600,00 20 305,68 13 523,25 5 771,52 8 812,80 394 013,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 963 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 698 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 803 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 432 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 300 zł
Zaliczka na podatek 2 454 zł
Całość - kwota brutto 28 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Luty 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Marzec 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Kwiecień 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Maj 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Czerwiec 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Lipiec 28 800,00 2 810,88 432,00 0,00 2 300,14 20 446,00 2 454,00 20 803,46
Sierpień 28 800,00 629,52 96,75 0,00 2 526,64 22 459,00 2 695,00 22 852,01
Wrzesień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 23 040,00 2 765,00 23 443,20
Październik 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 23 040,00 2 765,00 23 443,20
Listopad 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 23 040,00 2 765,00 23 443,20
Grudzień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 23 040,00 2 765,00 23 443,20
Rocznie 345 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 995,62 257 741,00 1 931,00 262 249,03
Wynagrodzenie pracownika 28 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 811 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 872 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 706 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Luty 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Marzec 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Kwiecień 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Maj 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Czerwiec 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Lipiec 28 800,00 2 810,88 1 872,00 0,00 734,40 34 217,28 zł
Sierpień 28 800,00 629,52 419,25 0,00 734,40 30 583,17 zł
Wrzesień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 734,40 29 534,40 zł
Październik 28 800,00 0,00 0,00 0,00 734,40 29 534,40 zł
Listopad 28 800,00 0,00 0,00 0,00 734,40 29 534,40 zł
Grudzień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 734,40 29 534,40 zł
Rocznie 345 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 812,80 388 241,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 803 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 917 zł
Całość - kwota brutto 28 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Luty 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Marzec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Kwiecień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Maj 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Czerwiec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Lipiec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Sierpień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Wrzesień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Październik 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Listopad 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Grudzień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 040,00 3 917,00 24 883,00
Rocznie 345 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 480,00 47 004,00 298 596,00
Wynagrodzenie pracownika 28 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Luty 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Marzec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Kwiecień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Maj 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Czerwiec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Lipiec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Sierpień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Wrzesień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Październik 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Listopad 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Grudzień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 zł
Rocznie 345 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 883 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 592 zł
Zaliczka na podatek 6 991 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 6 991,00 0,00 19 217,00
Luty 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 8 791,00 0,00 17 417,00
Marzec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 8 791,00 0,00 17 417,00
Kwiecień 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 8 791,00 0,00 17 417,00
Maj 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 8 791,00 0,00 17 417,00
Czerwiec 28 800,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 0,00 8 791,00 0,00 17 417,00
Lipiec 28 800,00 176,27 72,24 0,00 2 592,00 15,08 8 707,00 0,00 17 237,41
Sierpień 28 800,00 176,27 72,24 0,00 2 592,00 15,08 8 707,00 0,00 17 237,41
Wrzesień 28 800,00 176,27 72,24 0,00 2 592,00 15,08 8 707,00 0,00 17 237,41
Październik 28 800,00 176,27 72,24 0,00 2 592,00 15,08 8 707,00 0,00 17 237,41
Listopad 28 800,00 176,27 72,24 0,00 2 592,00 15,08 8 707,00 0,00 17 237,41
Grudzień 28 800,00 176,27 72,24 0,00 2 592,00 15,08 8 707,00 0,00 17 237,41
Rocznie 345 600,00 1 057,62 433,44 0,00 31 104,00 0,00 103 188,00 0,00 209 726,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 28 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 217 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.