Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie chorobowe 701 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 221 zł
Zaliczka na podatek 2 631 zł
Całość - kwota brutto 28 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 2 631,00 19 826,84
Luty 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 2 631,00 19 826,84
Marzec 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 2 631,00 19 826,84
Kwiecień 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 2 631,00 19 826,84
Maj 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 3 060,00 19 397,84
Czerwiec 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 7 817,00 14 640,84
Lipiec 28 600,00 2 791,36 429,00 700,70 2 221,10 24 429,00 7 817,00 14 640,84
Sierpień 28 600,00 766,16 117,75 700,70 2 431,39 26 765,00 8 565,00 16 019,00
Wrzesień 28 600,00 0,00 0,00 700,70 2 510,94 27 649,00 8 848,00 16 540,36
Październik 28 600,00 0,00 0,00 700,70 2 510,94 27 649,00 8 848,00 16 540,36
Listopad 28 600,00 0,00 0,00 700,70 2 510,94 27 649,00 8 848,00 16 540,36
Grudzień 28 600,00 0,00 0,00 700,70 2 510,94 27 649,00 8 848,00 16 540,36
Rocznie 343 200,00 20 305,68 3 120,75 8 408,40 28 022,85 308 364,00 45 152,00 210 167,32
Wynagrodzenie pracownika 28 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 859 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 478 zł
Fundusz Pracy (FP) 701 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 34 457 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Luty 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Marzec 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Kwiecień 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Maj 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Czerwiec 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Lipiec 28 600,00 2 791,36 1 859,00 477,62 729,30 34 457,28 zł
Sierpień 28 600,00 766,16 510,25 477,62 729,30 31 083,33 zł
Wrzesień 28 600,00 0,00 0,00 477,62 729,30 29 806,92 zł
Październik 28 600,00 0,00 0,00 477,62 729,30 29 806,92 zł
Listopad 28 600,00 0,00 0,00 477,62 729,30 29 806,92 zł
Grudzień 28 600,00 0,00 0,00 477,62 729,30 29 806,92 zł
Rocznie 343 200,00 20 305,68 13 523,25 5 731,44 8 751,60 391 511,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 28 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 827 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 34 457 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 20 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 284 zł
Zaliczka na podatek 2 436 zł
Całość - kwota brutto 28 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Luty 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Marzec 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Kwiecień 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Maj 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Czerwiec 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Lipiec 28 600,00 2 791,36 429,00 0,00 2 284,17 20 304,00 2 436,00 20 658,99
Sierpień 28 600,00 766,16 117,75 0,00 2 494,45 22 173,00 2 661,00 22 560,88
Wrzesień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 22 880,00 2 746,00 23 280,40
Październik 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 22 880,00 2 746,00 23 280,40
Listopad 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 22 880,00 2 746,00 23 280,40
Grudzień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 22 880,00 2 746,00 23 280,40
Rocznie 343 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 28 779,64 255 821,00 1 918,00 260 295,41
Wynagrodzenie pracownika 28 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 791 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 859 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 701 zł
FGŚP 29 zł
Cała kwota 33 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Luty 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Marzec 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Kwiecień 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Maj 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Czerwiec 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Lipiec 28 600,00 2 791,36 1 859,00 0,00 729,30 33 979,66 zł
Sierpień 28 600,00 766,16 510,25 0,00 729,30 30 605,71 zł
Wrzesień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 729,30 29 329,30 zł
Październik 28 600,00 0,00 0,00 0,00 729,30 29 329,30 zł
Listopad 28 600,00 0,00 0,00 0,00 729,30 29 329,30 zł
Grudzień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 729,30 29 329,30 zł
Rocznie 343 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 751,60 385 780,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 28 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 659 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 890 zł
Całość - kwota brutto 28 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Luty 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Marzec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Kwiecień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Maj 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Czerwiec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Lipiec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Sierpień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Wrzesień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Październik 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Listopad 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Grudzień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 880,00 3 890,00 24 710,00
Rocznie 343 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 560,00 46 680,00 296 520,00
Wynagrodzenie pracownika 28 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 28 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Luty 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Marzec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Kwiecień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Maj 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Czerwiec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Lipiec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Sierpień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Wrzesień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Październik 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Listopad 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Grudzień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 600,00 zł
Rocznie 343 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 28 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 28 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 19 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 574 zł
Zaliczka na podatek 6 927 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 28 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 6 927,00 0,00 19 099,00
Luty 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 8 727,00 0,00 17 299,00
Marzec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 8 727,00 0,00 17 299,00
Kwiecień 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 8 727,00 0,00 17 299,00
Maj 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 8 727,00 0,00 17 299,00
Czerwiec 28 600,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 0,00 8 727,00 0,00 17 299,00
Lipiec 28 600,00 176,27 72,24 0,00 2 574,00 15,08 8 643,00 0,00 17 119,41
Sierpień 28 600,00 176,27 72,24 0,00 2 574,00 15,08 8 643,00 0,00 17 119,41
Wrzesień 28 600,00 176,27 72,24 0,00 2 574,00 15,08 8 643,00 0,00 17 119,41
Październik 28 600,00 176,27 72,24 0,00 2 574,00 15,08 8 643,00 0,00 17 119,41
Listopad 28 600,00 176,27 72,24 0,00 2 574,00 15,08 8 643,00 0,00 17 119,41
Grudzień 28 600,00 176,27 72,24 0,00 2 574,00 15,08 8 643,00 0,00 17 119,41
Rocznie 343 200,00 1 057,62 433,44 0,00 30 888,00 0,00 102 420,00 0,00 208 310,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 28 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 099 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.