Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie chorobowe 679 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 151 zł
Zaliczka na podatek 3 596 zł
Całość - kwota brutto 27 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 700,00 2 703,52 415,50 678,65 2 151,21 23 652,00 3 596,00 18 155,12
Luty 27 700,00 2 703,52 415,50 678,65 2 151,21 23 652,00 3 596,00 18 155,12
Marzec 27 700,00 2 703,52 415,50 678,65 2 151,21 23 652,00 3 596,00 18 155,12
Kwiecień 27 700,00 2 703,52 415,50 678,65 2 151,21 23 652,00 3 596,00 18 155,12
Maj 27 700,00 2 703,52 415,50 678,65 2 151,21 23 652,00 3 596,00 18 155,12
Czerwiec 27 700,00 2 703,52 415,50 678,65 2 151,21 23 652,00 7 012,00 14 739,12
Lipiec 27 700,00 1 118,50 171,90 678,65 2 315,79 25 481,00 8 154,00 15 261,16
Sierpień 27 700,00 0,00 0,00 678,65 2 431,92 26 771,00 8 567,00 16 022,43
Wrzesień 27 700,00 0,00 0,00 678,65 2 431,92 26 771,00 8 567,00 16 022,43
Październik 27 700,00 0,00 0,00 678,65 2 431,92 26 771,00 8 567,00 16 022,43
Listopad 27 700,00 0,00 0,00 678,65 2 431,92 26 771,00 8 567,00 16 022,43
Grudzień 27 700,00 0,00 0,00 678,65 2 431,92 26 771,00 8 567,00 16 022,43
Rocznie 332 400,00 17 339,62 2 664,90 8 143,80 27 382,65 301 248,00 48 599,00 200 888,03
Wynagrodzenie pracownika 27 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 801 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 463 zł
Fundusz Pracy (FP) 679 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 700,00 2 703,52 1 800,50 462,59 706,35 33 372,96 zł
Luty 27 700,00 2 703,52 1 800,50 462,59 706,35 33 372,96 zł
Marzec 27 700,00 2 703,52 1 800,50 462,59 706,35 33 372,96 zł
Kwiecień 27 700,00 2 703,52 1 800,50 462,59 706,35 33 372,96 zł
Maj 27 700,00 2 703,52 1 800,50 462,59 706,35 33 372,96 zł
Czerwiec 27 700,00 2 703,52 1 800,50 462,59 706,35 33 372,96 zł
Lipiec 27 700,00 1 118,50 744,90 462,59 706,35 30 732,34 zł
Sierpień 27 700,00 0,00 0,00 462,59 706,35 28 868,94 zł
Wrzesień 27 700,00 0,00 0,00 462,59 706,35 28 868,94 zł
Październik 27 700,00 0,00 0,00 462,59 706,35 28 868,94 zł
Listopad 27 700,00 0,00 0,00 462,59 706,35 28 868,94 zł
Grudzień 27 700,00 0,00 0,00 462,59 706,35 28 868,94 zł
Rocznie 332 400,00 17 339,62 11 547,90 5 551,08 8 476,20 375 314,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 155 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 212 zł
Zaliczka na podatek 3 343 zł
Całość - kwota brutto 27 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 700,00 2 703,52 415,50 0,00 2 212,29 19 665,00 3 343,00 19 025,64
Luty 27 700,00 2 703,52 415,50 0,00 2 212,29 19 665,00 3 343,00 19 025,64
Marzec 27 700,00 2 703,52 415,50 0,00 2 212,29 19 665,00 3 343,00 19 025,64
Kwiecień 27 700,00 2 703,52 415,50 0,00 2 212,29 19 665,00 3 343,00 19 025,64
Maj 27 700,00 2 703,52 415,50 0,00 2 212,29 19 665,00 3 343,00 19 025,64
Czerwiec 27 700,00 2 703,52 415,50 0,00 2 212,29 19 665,00 3 343,00 19 025,64
Lipiec 27 700,00 1 118,50 171,90 0,00 2 376,86 21 128,00 3 592,00 20 440,98
Sierpień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 22 160,00 3 767,00 21 439,80
Wrzesień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 22 160,00 3 767,00 21 439,80
Październik 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 22 160,00 3 767,00 21 439,80
Listopad 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 22 160,00 3 767,00 21 439,80
Grudzień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 22 160,00 3 767,00 21 439,80
Rocznie 332 400,00 17 339,62 2 664,90 0,00 28 115,60 249 918,00 18 273,00 241 793,82
Wynagrodzenie pracownika 27 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 801 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 679 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 32 910 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 700,00 2 703,52 1 800,50 0,00 706,35 32 910,37 zł
Luty 27 700,00 2 703,52 1 800,50 0,00 706,35 32 910,37 zł
Marzec 27 700,00 2 703,52 1 800,50 0,00 706,35 32 910,37 zł
Kwiecień 27 700,00 2 703,52 1 800,50 0,00 706,35 32 910,37 zł
Maj 27 700,00 2 703,52 1 800,50 0,00 706,35 32 910,37 zł
Czerwiec 27 700,00 2 703,52 1 800,50 0,00 706,35 32 910,37 zł
Lipiec 27 700,00 1 118,50 744,90 0,00 706,35 30 269,75 zł
Sierpień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 706,35 28 406,35 zł
Wrzesień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 706,35 28 406,35 zł
Październik 27 700,00 0,00 0,00 0,00 706,35 28 406,35 zł
Listopad 27 700,00 0,00 0,00 0,00 706,35 28 406,35 zł
Grudzień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 706,35 28 406,35 zł
Rocznie 332 400,00 17 339,62 11 547,90 0,00 8 476,20 369 763,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 026 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 910 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 767 zł
Całość - kwota brutto 27 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Luty 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Marzec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Kwiecień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Maj 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Czerwiec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Lipiec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Sierpień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Wrzesień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Październik 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Listopad 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Grudzień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 160,00 3 767,00 23 933,00
Rocznie 332 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 920,00 45 204,00 287 196,00
Wynagrodzenie pracownika 27 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Luty 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Marzec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Kwiecień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Maj 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Czerwiec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Lipiec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Sierpień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Wrzesień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Październik 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Listopad 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Grudzień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 700,00 zł
Rocznie 332 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 933 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 493 zł
Zaliczka na podatek 6 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 0,00 6 639,00 0,00 18 568,00
Luty 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 0,00 8 439,00 0,00 16 768,00
Marzec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 0,00 8 439,00 0,00 16 768,00
Kwiecień 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 0,00 8 439,00 0,00 16 768,00
Maj 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 0,00 8 439,00 0,00 16 768,00
Czerwiec 27 700,00 0,00 0,00 0,00 2 493,00 0,00 8 439,00 0,00 16 768,00
Lipiec 27 700,00 176,27 72,24 0,00 2 493,00 15,08 8 355,00 0,00 16 588,41
Sierpień 27 700,00 176,27 72,24 0,00 2 493,00 15,08 8 355,00 0,00 16 588,41
Wrzesień 27 700,00 176,27 72,24 0,00 2 493,00 15,08 8 355,00 0,00 16 588,41
Październik 27 700,00 176,27 72,24 0,00 2 493,00 15,08 8 355,00 0,00 16 588,41
Listopad 27 700,00 176,27 72,24 0,00 2 493,00 15,08 8 355,00 0,00 16 588,41
Grudzień 27 700,00 176,27 72,24 0,00 2 493,00 15,08 8 355,00 0,00 16 588,41
Rocznie 332 400,00 1 057,62 433,44 0,00 29 916,00 0,00 98 964,00 0,00 201 938,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 27 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 568 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.