Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie chorobowe 669 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 120 zł
Zaliczka na podatek 2 497 zł
Całość - kwota brutto 27 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 2 497,00 18 940,02
Luty 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 2 497,00 18 940,02
Marzec 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 2 497,00 18 940,02
Kwiecień 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 2 497,00 18 940,02
Maj 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 2 497,00 18 940,02
Czerwiec 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 6 465,00 14 972,02
Lipiec 27 300,00 2 664,48 409,50 668,85 2 120,15 23 307,00 7 458,00 13 979,02
Sierpień 27 300,00 1 654,32 254,25 668,85 2 225,03 24 473,00 7 831,00 14 666,55
Wrzesień 27 300,00 0,00 0,00 668,85 2 396,80 26 381,00 8 442,00 15 792,35
Październik 27 300,00 0,00 0,00 668,85 2 396,80 26 381,00 8 442,00 15 792,35
Listopad 27 300,00 0,00 0,00 668,85 2 396,80 26 381,00 8 442,00 15 792,35
Grudzień 27 300,00 0,00 0,00 668,85 2 396,80 26 381,00 8 442,00 15 792,35
Rocznie 327 600,00 20 305,68 3 120,75 8 026,20 26 653,28 293 146,00 41 354,00 201 487,09
Wynagrodzenie pracownika 27 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 775 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 456 zł
Fundusz Pracy (FP) 669 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Luty 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Marzec 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Kwiecień 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Maj 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Czerwiec 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Lipiec 27 300,00 2 664,48 1 774,50 455,91 696,15 32 891,04 zł
Sierpień 27 300,00 1 654,32 1 101,75 455,91 696,15 31 208,13 zł
Wrzesień 27 300,00 0,00 0,00 455,91 696,15 28 452,06 zł
Październik 27 300,00 0,00 0,00 455,91 696,15 28 452,06 zł
Listopad 27 300,00 0,00 0,00 455,91 696,15 28 452,06 zł
Grudzień 27 300,00 0,00 0,00 455,91 696,15 28 452,06 zł
Rocznie 327 600,00 20 305,68 13 523,25 5 470,92 8 353,80 375 253,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 180 zł
Zaliczka na podatek 2 326 zł
Całość - kwota brutto 27 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Luty 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Marzec 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Kwiecień 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Maj 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Czerwiec 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Lipiec 27 300,00 2 664,48 409,50 0,00 2 180,34 19 381,00 2 326,00 19 719,96
Sierpień 27 300,00 1 654,32 254,25 0,00 2 285,23 20 313,00 2 438,00 20 668,64
Wrzesień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 21 840,00 2 621,00 22 222,20
Październik 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 21 840,00 2 621,00 22 222,20
Listopad 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 21 840,00 2 621,00 22 222,20
Grudzień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 21 840,00 2 621,00 22 222,20
Rocznie 327 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 375,61 243 340,00 1 823,00 247 597,16
Wynagrodzenie pracownika 27 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 664 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 775 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 669 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Luty 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Marzec 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Kwiecień 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Maj 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Czerwiec 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Lipiec 27 300,00 2 664,48 1 774,50 0,00 696,15 32 435,13 zł
Sierpień 27 300,00 1 654,32 1 101,75 0,00 696,15 30 752,22 zł
Wrzesień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 696,15 27 996,15 zł
Październik 27 300,00 0,00 0,00 0,00 696,15 27 996,15 zł
Listopad 27 300,00 0,00 0,00 0,00 696,15 27 996,15 zł
Grudzień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 696,15 27 996,15 zł
Rocznie 327 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 353,80 369 782,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 713 zł
Całość - kwota brutto 27 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Luty 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Marzec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Kwiecień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Maj 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Czerwiec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Lipiec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Sierpień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Wrzesień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Październik 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Listopad 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Grudzień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 3 713,00 23 587,00
Rocznie 327 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 080,00 44 556,00 283 044,00
Wynagrodzenie pracownika 27 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Luty 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Marzec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Kwiecień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Maj 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Czerwiec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Lipiec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Sierpień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Wrzesień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Październik 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Listopad 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Grudzień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 zł
Rocznie 327 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 587 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 457 zł
Zaliczka na podatek 6 511 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 6 511,00 0,00 18 332,00
Luty 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 8 311,00 0,00 16 532,00
Marzec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 8 311,00 0,00 16 532,00
Kwiecień 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 8 311,00 0,00 16 532,00
Maj 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 8 311,00 0,00 16 532,00
Czerwiec 27 300,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00 0,00 8 311,00 0,00 16 532,00
Lipiec 27 300,00 176,27 72,24 0,00 2 457,00 15,08 8 227,00 0,00 16 352,41
Sierpień 27 300,00 176,27 72,24 0,00 2 457,00 15,08 8 227,00 0,00 16 352,41
Wrzesień 27 300,00 176,27 72,24 0,00 2 457,00 15,08 8 227,00 0,00 16 352,41
Październik 27 300,00 176,27 72,24 0,00 2 457,00 15,08 8 227,00 0,00 16 352,41
Listopad 27 300,00 176,27 72,24 0,00 2 457,00 15,08 8 227,00 0,00 16 352,41
Grudzień 27 300,00 176,27 72,24 0,00 2 457,00 15,08 8 227,00 0,00 16 352,41
Rocznie 327 600,00 1 057,62 433,44 0,00 29 484,00 0,00 97 428,00 0,00 199 106,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 27 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 332 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.