Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 009 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie chorobowe 671 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 128 zł
Zaliczka na podatek 2 507 zł
Całość - kwota brutto 27 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 2 507,00 19 008,55
Luty 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 2 507,00 19 008,55
Marzec 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 2 507,00 19 008,55
Kwiecień 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 2 507,00 19 008,55
Maj 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 2 507,00 19 008,55
Czerwiec 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 6 579,00 14 936,55
Lipiec 27 400,00 2 674,24 411,00 671,30 2 127,91 23 393,00 7 486,00 14 029,55
Sierpień 27 400,00 1 586,00 243,75 671,30 2 240,91 24 649,00 7 888,00 14 770,04
Wrzesień 27 400,00 0,00 0,00 671,30 2 405,58 26 479,00 8 473,00 15 850,12
Październik 27 400,00 0,00 0,00 671,30 2 405,58 26 479,00 8 473,00 15 850,12
Listopad 27 400,00 0,00 0,00 671,30 2 405,58 26 479,00 8 473,00 15 850,12
Grudzień 27 400,00 0,00 0,00 671,30 2 405,58 26 479,00 8 473,00 15 850,12
Rocznie 328 800,00 20 305,68 3 120,75 8 055,60 26 758,60 294 316,00 41 623,00 202 179,37
Wynagrodzenie pracownika 27 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 781 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 458 zł
Fundusz Pracy (FP) 671 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 33 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Luty 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Marzec 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Kwiecień 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Maj 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Czerwiec 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Lipiec 27 400,00 2 674,24 1 781,00 457,58 698,70 33 011,52 zł
Sierpień 27 400,00 1 586,00 1 056,25 457,58 698,70 31 198,53 zł
Wrzesień 27 400,00 0,00 0,00 457,58 698,70 28 556,28 zł
Październik 27 400,00 0,00 0,00 457,58 698,70 28 556,28 zł
Listopad 27 400,00 0,00 0,00 457,58 698,70 28 556,28 zł
Grudzień 27 400,00 0,00 0,00 457,58 698,70 28 556,28 zł
Rocznie 328 800,00 20 305,68 13 523,25 5 490,96 8 384,40 376 504,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 009 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 188 zł
Zaliczka na podatek 2 334 zł
Całość - kwota brutto 27 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Luty 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Marzec 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Kwiecień 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Maj 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Czerwiec 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Lipiec 27 400,00 2 674,24 411,00 0,00 2 188,33 19 452,00 2 334,00 19 792,19
Sierpień 27 400,00 1 586,00 243,75 0,00 2 301,32 20 456,00 2 455,00 20 814,21
Wrzesień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 21 920,00 2 630,00 22 303,60
Październik 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 21 920,00 2 630,00 22 303,60
Listopad 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 21 920,00 2 630,00 22 303,60
Grudzień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 21 920,00 2 630,00 22 303,60
Rocznie 328 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 483,63 244 300,00 1 831,00 248 573,94
Wynagrodzenie pracownika 27 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 674 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 781 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 671 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Luty 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Marzec 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Kwiecień 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Maj 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Czerwiec 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Lipiec 27 400,00 2 674,24 1 781,00 0,00 698,70 32 553,94 zł
Sierpień 27 400,00 1 586,00 1 056,25 0,00 698,70 30 740,95 zł
Wrzesień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 698,70 28 098,70 zł
Październik 27 400,00 0,00 0,00 0,00 698,70 28 098,70 zł
Listopad 27 400,00 0,00 0,00 0,00 698,70 28 098,70 zł
Grudzień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 698,70 28 098,70 zł
Rocznie 328 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 384,40 371 013,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 726 zł
Całość - kwota brutto 27 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Luty 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Marzec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Kwiecień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Maj 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Czerwiec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Lipiec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Sierpień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Wrzesień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Październik 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Listopad 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Grudzień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 920,00 3 726,00 23 674,00
Rocznie 328 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263 040,00 44 712,00 284 088,00
Wynagrodzenie pracownika 27 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Luty 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Marzec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Kwiecień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Maj 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Czerwiec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Lipiec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Sierpień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Wrzesień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Październik 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Listopad 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Grudzień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 400,00 zł
Rocznie 328 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 674 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 466 zł
Zaliczka na podatek 6 543 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 0,00 6 543,00 0,00 18 391,00
Luty 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 0,00 8 343,00 0,00 16 591,00
Marzec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 0,00 8 343,00 0,00 16 591,00
Kwiecień 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 0,00 8 343,00 0,00 16 591,00
Maj 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 0,00 8 343,00 0,00 16 591,00
Czerwiec 27 400,00 0,00 0,00 0,00 2 466,00 0,00 8 343,00 0,00 16 591,00
Lipiec 27 400,00 176,27 72,24 0,00 2 466,00 15,08 8 259,00 0,00 16 411,41
Sierpień 27 400,00 176,27 72,24 0,00 2 466,00 15,08 8 259,00 0,00 16 411,41
Wrzesień 27 400,00 176,27 72,24 0,00 2 466,00 15,08 8 259,00 0,00 16 411,41
Październik 27 400,00 176,27 72,24 0,00 2 466,00 15,08 8 259,00 0,00 16 411,41
Listopad 27 400,00 176,27 72,24 0,00 2 466,00 15,08 8 259,00 0,00 16 411,41
Grudzień 27 400,00 176,27 72,24 0,00 2 466,00 15,08 8 259,00 0,00 16 411,41
Rocznie 328 800,00 1 057,62 433,44 0,00 29 592,00 0,00 97 812,00 0,00 199 814,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 27 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 391 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.