Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie chorobowe 674 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 136 zł
Zaliczka na podatek 2 518 zł
Całość - kwota brutto 27 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 2 518,00 19 076,07
Luty 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 2 518,00 19 076,07
Marzec 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 2 518,00 19 076,07
Kwiecień 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 2 518,00 19 076,07
Maj 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 2 518,00 19 076,07
Czerwiec 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 6 694,00 14 900,07
Lipiec 27 500,00 2 684,00 412,50 673,75 2 135,68 23 480,00 7 514,00 14 080,07
Sierpień 27 500,00 1 517,68 233,25 673,75 2 256,78 24 825,00 7 944,00 14 874,54
Wrzesień 27 500,00 0,00 0,00 673,75 2 414,36 26 576,00 8 504,00 15 907,89
Październik 27 500,00 0,00 0,00 673,75 2 414,36 26 576,00 8 504,00 15 907,89
Listopad 27 500,00 0,00 0,00 673,75 2 414,36 26 576,00 8 504,00 15 907,89
Grudzień 27 500,00 0,00 0,00 673,75 2 414,36 26 576,00 8 504,00 15 907,89
Rocznie 330 000,00 20 305,68 3 120,75 8 085,00 26 863,98 295 489,00 41 893,00 202 866,59
Wynagrodzenie pracownika 27 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 788 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 459 zł
Fundusz Pracy (FP) 674 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 33 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Luty 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Marzec 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Kwiecień 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Maj 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Czerwiec 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Lipiec 27 500,00 2 684,00 1 787,50 459,25 701,25 33 132,00 zł
Sierpień 27 500,00 1 517,68 1 010,75 459,25 701,25 31 188,93 zł
Wrzesień 27 500,00 0,00 0,00 459,25 701,25 28 660,50 zł
Październik 27 500,00 0,00 0,00 459,25 701,25 28 660,50 zł
Listopad 27 500,00 0,00 0,00 459,25 701,25 28 660,50 zł
Grudzień 27 500,00 0,00 0,00 459,25 701,25 28 660,50 zł
Rocznie 330 000,00 20 305,68 13 523,25 5 511,00 8 415,00 377 754,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 27 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 33 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 196 zł
Zaliczka na podatek 2 343 zł
Całość - kwota brutto 27 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Luty 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Marzec 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Kwiecień 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Maj 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Czerwiec 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Lipiec 27 500,00 2 684,00 412,50 0,00 2 196,32 19 523,00 2 343,00 19 864,42
Sierpień 27 500,00 1 517,68 233,25 0,00 2 317,42 20 599,00 2 472,00 20 959,77
Wrzesień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 22 000,00 2 640,00 22 385,00
Październik 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 22 000,00 2 640,00 22 385,00
Listopad 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 22 000,00 2 640,00 22 385,00
Grudzień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 22 000,00 2 640,00 22 385,00
Rocznie 330 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 27 591,66 245 260,00 1 836,00 249 550,71
Wynagrodzenie pracownika 27 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 684 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 788 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 674 zł
FGŚP 28 zł
Cała kwota 32 673 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Luty 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Marzec 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Kwiecień 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Maj 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Czerwiec 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Lipiec 27 500,00 2 684,00 1 787,50 0,00 701,25 32 672,75 zł
Sierpień 27 500,00 1 517,68 1 010,75 0,00 701,25 30 729,68 zł
Wrzesień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 701,25 28 201,25 zł
Październik 27 500,00 0,00 0,00 0,00 701,25 28 201,25 zł
Listopad 27 500,00 0,00 0,00 0,00 701,25 28 201,25 zł
Grudzień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 701,25 28 201,25 zł
Rocznie 330 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 415,00 372 243,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 27 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 864 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 673 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 740 zł
Całość - kwota brutto 27 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Luty 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Marzec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Kwiecień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Maj 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Czerwiec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Lipiec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Sierpień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Wrzesień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Październik 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Listopad 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Grudzień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 3 740,00 23 760,00
Rocznie 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00 44 880,00 285 120,00
Wynagrodzenie pracownika 27 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 27 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Luty 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Marzec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Kwiecień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Maj 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Czerwiec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Lipiec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Sierpień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Wrzesień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Październik 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Listopad 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Grudzień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 zł
Rocznie 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 27 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 27 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 475 zł
Zaliczka na podatek 6 575 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 27 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 0,00 6 575,00 0,00 18 450,00
Luty 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 0,00 8 375,00 0,00 16 650,00
Marzec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 0,00 8 375,00 0,00 16 650,00
Kwiecień 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 0,00 8 375,00 0,00 16 650,00
Maj 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 0,00 8 375,00 0,00 16 650,00
Czerwiec 27 500,00 0,00 0,00 0,00 2 475,00 0,00 8 375,00 0,00 16 650,00
Lipiec 27 500,00 176,27 72,24 0,00 2 475,00 15,08 8 291,00 0,00 16 470,41
Sierpień 27 500,00 176,27 72,24 0,00 2 475,00 15,08 8 291,00 0,00 16 470,41
Wrzesień 27 500,00 176,27 72,24 0,00 2 475,00 15,08 8 291,00 0,00 16 470,41
Październik 27 500,00 176,27 72,24 0,00 2 475,00 15,08 8 291,00 0,00 16 470,41
Listopad 27 500,00 176,27 72,24 0,00 2 475,00 15,08 8 291,00 0,00 16 470,41
Grudzień 27 500,00 176,27 72,24 0,00 2 475,00 15,08 8 291,00 0,00 16 470,41
Rocznie 330 000,00 1 057,62 433,44 0,00 29 700,00 0,00 98 196,00 0,00 200 522,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 27 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.