Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie chorobowe 654 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 074 zł
Zaliczka na podatek 2 435 zł
Całość - kwota brutto 26 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 2 435,00 18 530,88
Luty 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 2 435,00 18 530,88
Marzec 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 2 435,00 18 530,88
Kwiecień 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 2 435,00 18 530,88
Maj 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 2 435,00 18 530,88
Czerwiec 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 5 781,00 15 184,88
Lipiec 26 700,00 2 605,92 400,50 654,15 2 073,55 22 789,00 7 292,00 13 673,88
Sierpień 26 700,00 2 064,24 317,25 654,15 2 129,79 23 414,00 7 492,00 14 042,57
Wrzesień 26 700,00 0,00 0,00 654,15 2 344,13 25 796,00 8 255,00 15 446,72
Październik 26 700,00 0,00 0,00 654,15 2 344,13 25 796,00 8 255,00 15 446,72
Listopad 26 700,00 0,00 0,00 654,15 2 344,13 25 796,00 8 255,00 15 446,72
Grudzień 26 700,00 0,00 0,00 654,15 2 344,13 25 796,00 8 255,00 15 446,72
Rocznie 320 400,00 20 305,68 3 120,75 7 849,80 26 021,16 286 121,00 39 739,00 197 342,61
Wynagrodzenie pracownika 26 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 736 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 446 zł
Fundusz Pracy (FP) 654 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Luty 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Marzec 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Kwiecień 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Maj 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Czerwiec 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Lipiec 26 700,00 2 605,92 1 735,50 445,89 680,85 32 168,16 zł
Sierpień 26 700,00 2 064,24 1 374,75 445,89 680,85 31 265,73 zł
Wrzesień 26 700,00 0,00 0,00 445,89 680,85 27 826,74 zł
Październik 26 700,00 0,00 0,00 445,89 680,85 27 826,74 zł
Listopad 26 700,00 0,00 0,00 445,89 680,85 27 826,74 zł
Grudzień 26 700,00 0,00 0,00 445,89 680,85 27 826,74 zł
Rocznie 320 400,00 20 305,68 13 523,25 5 350,68 8 170,20 367 749,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 531 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 132 zł
Zaliczka na podatek 2 275 zł
Całość - kwota brutto 26 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Luty 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Marzec 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Kwiecień 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Maj 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Czerwiec 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Lipiec 26 700,00 2 605,92 400,50 0,00 2 132,42 18 955,00 2 275,00 19 286,56
Sierpień 26 700,00 2 064,24 317,25 0,00 2 188,67 19 455,00 2 335,00 19 795,24
Wrzesień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 21 360,00 2 563,00 21 733,80
Październik 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 21 360,00 2 563,00 21 733,80
Listopad 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 21 360,00 2 563,00 21 733,80
Grudzień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 21 360,00 2 563,00 21 733,80
Rocznie 320 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 727,61 237 580,00 1 780,00 241 736,36
Wynagrodzenie pracownika 26 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 606 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 736 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 654 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Luty 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Marzec 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Kwiecień 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Maj 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Czerwiec 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Lipiec 26 700,00 2 605,92 1 735,50 0,00 680,85 31 722,27 zł
Sierpień 26 700,00 2 064,24 1 374,75 0,00 680,85 30 819,84 zł
Wrzesień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 680,85 27 380,85 zł
Październik 26 700,00 0,00 0,00 0,00 680,85 27 380,85 zł
Listopad 26 700,00 0,00 0,00 0,00 680,85 27 380,85 zł
Grudzień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 680,85 27 380,85 zł
Rocznie 320 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 170,20 362 399,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 287 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 631 zł
Całość - kwota brutto 26 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Luty 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Marzec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Kwiecień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Maj 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Czerwiec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Lipiec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Sierpień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Wrzesień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Październik 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Listopad 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Grudzień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 360,00 3 631,00 23 069,00
Rocznie 320 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 320,00 43 572,00 276 828,00
Wynagrodzenie pracownika 26 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Luty 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Marzec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Kwiecień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Maj 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Czerwiec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Lipiec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Sierpień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Wrzesień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Październik 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Listopad 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Grudzień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 zł
Rocznie 320 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 403 zł
Zaliczka na podatek 6 319 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 0,00 6 319,00 0,00 17 978,00
Luty 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 0,00 8 119,00 0,00 16 178,00
Marzec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 0,00 8 119,00 0,00 16 178,00
Kwiecień 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 0,00 8 119,00 0,00 16 178,00
Maj 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 0,00 8 119,00 0,00 16 178,00
Czerwiec 26 700,00 0,00 0,00 0,00 2 403,00 0,00 8 119,00 0,00 16 178,00
Lipiec 26 700,00 176,27 72,24 0,00 2 403,00 15,08 8 035,00 0,00 15 998,41
Sierpień 26 700,00 176,27 72,24 0,00 2 403,00 15,08 8 035,00 0,00 15 998,41
Wrzesień 26 700,00 176,27 72,24 0,00 2 403,00 15,08 8 035,00 0,00 15 998,41
Październik 26 700,00 176,27 72,24 0,00 2 403,00 15,08 8 035,00 0,00 15 998,41
Listopad 26 700,00 176,27 72,24 0,00 2 403,00 15,08 8 035,00 0,00 15 998,41
Grudzień 26 700,00 176,27 72,24 0,00 2 403,00 15,08 8 035,00 0,00 15 998,41
Rocznie 320 400,00 1 057,62 433,44 0,00 28 836,00 0,00 95 124,00 0,00 194 858,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 26 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 978 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.