Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie chorobowe 659 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 089 zł
Zaliczka na podatek 2 455 zł
Całość - kwota brutto 26 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 2 455,00 18 667,93
Luty 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 2 455,00 18 667,93
Marzec 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 2 455,00 18 667,93
Kwiecień 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 2 455,00 18 667,93
Maj 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 2 455,00 18 667,93
Czerwiec 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 6 010,00 15 112,93
Lipiec 26 900,00 2 625,44 403,50 659,05 2 089,08 22 962,00 7 348,00 13 774,93
Sierpień 26 900,00 1 927,60 296,25 659,05 2 161,54 23 767,00 7 605,00 14 250,56
Wrzesień 26 900,00 0,00 0,00 659,05 2 361,69 25 991,00 8 317,00 15 562,26
Październik 26 900,00 0,00 0,00 659,05 2 361,69 25 991,00 8 317,00 15 562,26
Listopad 26 900,00 0,00 0,00 659,05 2 361,69 25 991,00 8 317,00 15 562,26
Grudzień 26 900,00 0,00 0,00 659,05 2 361,69 25 991,00 8 317,00 15 562,26
Rocznie 322 800,00 20 305,68 3 120,75 7 908,60 26 231,86 288 465,00 40 274,00 198 727,11
Wynagrodzenie pracownika 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 749 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 449 zł
Fundusz Pracy (FP) 659 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 409 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Luty 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Marzec 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Kwiecień 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Maj 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Czerwiec 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Lipiec 26 900,00 2 625,44 1 748,50 449,23 685,95 32 409,12 zł
Sierpień 26 900,00 1 927,60 1 283,75 449,23 685,95 31 246,53 zł
Wrzesień 26 900,00 0,00 0,00 449,23 685,95 28 035,18 zł
Październik 26 900,00 0,00 0,00 449,23 685,95 28 035,18 zł
Listopad 26 900,00 0,00 0,00 449,23 685,95 28 035,18 zł
Grudzień 26 900,00 0,00 0,00 449,23 685,95 28 035,18 zł
Rocznie 322 800,00 20 305,68 13 523,25 5 390,76 8 231,40 370 251,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 668 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 409 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 431 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 404 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 148 zł
Zaliczka na podatek 2 292 zł
Całość - kwota brutto 26 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Luty 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Marzec 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Kwiecień 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Maj 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Czerwiec 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Lipiec 26 900,00 2 625,44 403,50 0,00 2 148,40 19 097,00 2 292,00 19 431,02
Sierpień 26 900,00 1 927,60 296,25 0,00 2 220,85 19 741,00 2 369,00 20 086,38
Wrzesień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 21 520,00 2 582,00 21 896,60
Październik 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 21 520,00 2 582,00 21 896,60
Listopad 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 21 520,00 2 582,00 21 896,60
Grudzień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 21 520,00 2 582,00 21 896,60
Rocznie 322 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 943,65 239 500,00 1 793,00 243 689,92
Wynagrodzenie pracownika 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 749 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 659 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Luty 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Marzec 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Kwiecień 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Maj 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Czerwiec 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Lipiec 26 900,00 2 625,44 1 748,50 0,00 685,95 31 959,89 zł
Sierpień 26 900,00 1 927,60 1 283,75 0,00 685,95 30 797,30 zł
Wrzesień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 685,95 27 585,95 zł
Październik 26 900,00 0,00 0,00 0,00 685,95 27 585,95 zł
Listopad 26 900,00 0,00 0,00 0,00 685,95 27 585,95 zł
Grudzień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 685,95 27 585,95 zł
Rocznie 322 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 231,40 364 860,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 431 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 658 zł
Całość - kwota brutto 26 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Luty 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Marzec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Kwiecień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Maj 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Czerwiec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Lipiec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Sierpień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Wrzesień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Październik 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Listopad 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Grudzień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 520,00 3 658,00 23 242,00
Rocznie 322 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 240,00 43 896,00 278 904,00
Wynagrodzenie pracownika 26 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Luty 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Marzec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Kwiecień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Maj 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Czerwiec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Lipiec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Sierpień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Wrzesień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Październik 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Listopad 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Grudzień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 zł
Rocznie 322 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 242 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 421 zł
Zaliczka na podatek 6 383 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 0,00 6 383,00 0,00 18 096,00
Luty 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 0,00 8 183,00 0,00 16 296,00
Marzec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 0,00 8 183,00 0,00 16 296,00
Kwiecień 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 0,00 8 183,00 0,00 16 296,00
Maj 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 0,00 8 183,00 0,00 16 296,00
Czerwiec 26 900,00 0,00 0,00 0,00 2 421,00 0,00 8 183,00 0,00 16 296,00
Lipiec 26 900,00 176,27 72,24 0,00 2 421,00 15,08 8 099,00 0,00 16 116,41
Sierpień 26 900,00 176,27 72,24 0,00 2 421,00 15,08 8 099,00 0,00 16 116,41
Wrzesień 26 900,00 176,27 72,24 0,00 2 421,00 15,08 8 099,00 0,00 16 116,41
Październik 26 900,00 176,27 72,24 0,00 2 421,00 15,08 8 099,00 0,00 16 116,41
Listopad 26 900,00 176,27 72,24 0,00 2 421,00 15,08 8 099,00 0,00 16 116,41
Grudzień 26 900,00 176,27 72,24 0,00 2 421,00 15,08 8 099,00 0,00 16 116,41
Rocznie 322 800,00 1 057,62 433,44 0,00 29 052,00 0,00 95 892,00 0,00 196 274,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 26 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 096 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.