Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie chorobowe 647 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 050 zł
Zaliczka na podatek 2 404 zł
Całość - kwota brutto 26 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 2 404,00 18 326,31
Luty 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 2 404,00 18 326,31
Marzec 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 2 404,00 18 326,31
Kwiecień 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 2 404,00 18 326,31
Maj 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 2 404,00 18 326,31
Czerwiec 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 5 441,00 15 289,31
Lipiec 26 400,00 2 576,64 396,00 646,80 2 050,25 22 531,00 7 210,00 13 520,31
Sierpień 26 400,00 2 269,20 348,75 646,80 2 082,17 22 885,00 7 323,00 13 730,08
Wrzesień 26 400,00 0,00 0,00 646,80 2 317,79 25 503,00 8 161,00 15 274,41
Październik 26 400,00 0,00 0,00 646,80 2 317,79 25 503,00 8 161,00 15 274,41
Listopad 26 400,00 0,00 0,00 646,80 2 317,79 25 503,00 8 161,00 15 274,41
Grudzień 26 400,00 0,00 0,00 646,80 2 317,79 25 503,00 8 161,00 15 274,41
Rocznie 316 800,00 20 305,68 3 120,75 7 761,60 25 705,08 282 614,00 38 929,00 195 268,89
Wynagrodzenie pracownika 26 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 716 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 441 zł
Fundusz Pracy (FP) 647 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Luty 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Marzec 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Kwiecień 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Maj 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Czerwiec 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Lipiec 26 400,00 2 576,64 1 716,00 440,88 673,20 31 806,72 zł
Sierpień 26 400,00 2 269,20 1 511,25 440,88 673,20 31 294,53 zł
Wrzesień 26 400,00 0,00 0,00 440,88 673,20 27 514,08 zł
Październik 26 400,00 0,00 0,00 440,88 673,20 27 514,08 zł
Listopad 26 400,00 0,00 0,00 440,88 673,20 27 514,08 zł
Grudzień 26 400,00 0,00 0,00 440,88 673,20 27 514,08 zł
Rocznie 316 800,00 20 305,68 13 523,25 5 290,56 8 078,40 363 997,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 326 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 108 zł
Zaliczka na podatek 2 249 zł
Całość - kwota brutto 26 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Luty 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Marzec 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Kwiecień 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Maj 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Czerwiec 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Lipiec 26 400,00 2 576,64 396,00 0,00 2 108,46 18 742,00 2 249,00 19 069,86
Sierpień 26 400,00 2 269,20 348,75 0,00 2 140,38 19 026,00 2 283,00 19 358,55
Wrzesień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 21 120,00 2 534,00 21 489,60
Październik 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 21 120,00 2 534,00 21 489,60
Listopad 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 21 120,00 2 534,00 21 489,60
Grudzień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 21 120,00 2 534,00 21 489,60
Rocznie 316 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 403,60 234 700,00 1 762,00 238 805,97
Wynagrodzenie pracownika 26 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 716 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 647 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Luty 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Marzec 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Kwiecień 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Maj 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Czerwiec 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Lipiec 26 400,00 2 576,64 1 716,00 0,00 673,20 31 365,84 zł
Sierpień 26 400,00 2 269,20 1 511,25 0,00 673,20 30 853,65 zł
Wrzesień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 673,20 27 073,20 zł
Październik 26 400,00 0,00 0,00 0,00 673,20 27 073,20 zł
Listopad 26 400,00 0,00 0,00 0,00 673,20 27 073,20 zł
Grudzień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 673,20 27 073,20 zł
Rocznie 316 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 078,40 358 707,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 590 zł
Całość - kwota brutto 26 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Luty 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Marzec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Kwiecień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Maj 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Czerwiec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Lipiec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Sierpień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Wrzesień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Październik 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Listopad 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Grudzień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 120,00 3 590,00 22 810,00
Rocznie 316 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 440,00 43 080,00 273 720,00
Wynagrodzenie pracownika 26 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Luty 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Marzec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Kwiecień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Maj 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Czerwiec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Lipiec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Sierpień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Wrzesień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Październik 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Listopad 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Grudzień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 zł
Rocznie 316 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 376 zł
Zaliczka na podatek 6 223 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 0,00 6 223,00 0,00 17 801,00
Luty 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 0,00 8 023,00 0,00 16 001,00
Marzec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 0,00 8 023,00 0,00 16 001,00
Kwiecień 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 0,00 8 023,00 0,00 16 001,00
Maj 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 0,00 8 023,00 0,00 16 001,00
Czerwiec 26 400,00 0,00 0,00 0,00 2 376,00 0,00 8 023,00 0,00 16 001,00
Lipiec 26 400,00 176,27 72,24 0,00 2 376,00 15,08 7 939,00 0,00 15 821,41
Sierpień 26 400,00 176,27 72,24 0,00 2 376,00 15,08 7 939,00 0,00 15 821,41
Wrzesień 26 400,00 176,27 72,24 0,00 2 376,00 15,08 7 939,00 0,00 15 821,41
Październik 26 400,00 176,27 72,24 0,00 2 376,00 15,08 7 939,00 0,00 15 821,41
Listopad 26 400,00 176,27 72,24 0,00 2 376,00 15,08 7 939,00 0,00 15 821,41
Grudzień 26 400,00 176,27 72,24 0,00 2 376,00 15,08 7 939,00 0,00 15 821,41
Rocznie 316 800,00 1 057,62 433,44 0,00 28 512,00 0,00 93 972,00 0,00 192 734,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 26 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 801 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.