Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie chorobowe 657 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 081 zł
Zaliczka na podatek 2 445 zł
Całość - kwota brutto 26 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 2 445,00 18 599,41
Luty 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 2 445,00 18 599,41
Marzec 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 2 445,00 18 599,41
Kwiecień 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 2 445,00 18 599,41
Maj 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 2 445,00 18 599,41
Czerwiec 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 5 896,00 15 148,41
Lipiec 26 800,00 2 615,68 402,00 656,60 2 081,31 22 876,00 7 320,00 13 724,41
Sierpień 26 800,00 1 995,92 306,75 656,60 2 145,67 23 591,00 7 549,00 14 146,06
Wrzesień 26 800,00 0,00 0,00 656,60 2 352,91 25 893,00 8 286,00 15 504,49
Październik 26 800,00 0,00 0,00 656,60 2 352,91 25 893,00 8 286,00 15 504,49
Listopad 26 800,00 0,00 0,00 656,60 2 352,91 25 893,00 8 286,00 15 504,49
Grudzień 26 800,00 0,00 0,00 656,60 2 352,91 25 893,00 8 286,00 15 504,49
Rocznie 321 600,00 20 305,68 3 120,75 7 879,20 26 126,48 287 295,00 40 009,00 198 033,89
Wynagrodzenie pracownika 26 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 742 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 448 zł
Fundusz Pracy (FP) 657 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 32 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Luty 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Marzec 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Kwiecień 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Maj 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Czerwiec 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Lipiec 26 800,00 2 615,68 1 742,00 447,56 683,40 32 288,64 zł
Sierpień 26 800,00 1 995,92 1 329,25 447,56 683,40 31 256,13 zł
Wrzesień 26 800,00 0,00 0,00 447,56 683,40 27 930,96 zł
Październik 26 800,00 0,00 0,00 447,56 683,40 27 930,96 zł
Listopad 26 800,00 0,00 0,00 447,56 683,40 27 930,96 zł
Grudzień 26 800,00 0,00 0,00 447,56 683,40 27 930,96 zł
Rocznie 321 600,00 20 305,68 13 523,25 5 370,72 8 200,80 369 000,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 599 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 32 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 140 zł
Zaliczka na podatek 2 283 zł
Całość - kwota brutto 26 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Luty 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Marzec 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Kwiecień 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Maj 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Czerwiec 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Lipiec 26 800,00 2 615,68 402,00 0,00 2 140,41 19 026,00 2 283,00 19 358,79
Sierpień 26 800,00 1 995,92 306,75 0,00 2 204,76 19 598,00 2 352,00 19 940,81
Wrzesień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 21 440,00 2 573,00 21 815,20
Październik 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 21 440,00 2 573,00 21 815,20
Listopad 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 21 440,00 2 573,00 21 815,20
Grudzień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 21 440,00 2 573,00 21 815,20
Rocznie 321 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 835,63 238 540,00 1 792,00 242 713,14
Wynagrodzenie pracownika 26 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 742 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 657 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Luty 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Marzec 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Kwiecień 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Maj 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Czerwiec 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Lipiec 26 800,00 2 615,68 1 742,00 0,00 683,40 31 841,08 zł
Sierpień 26 800,00 1 995,92 1 329,25 0,00 683,40 30 808,57 zł
Wrzesień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 683,40 27 483,40 zł
Październik 26 800,00 0,00 0,00 0,00 683,40 27 483,40 zł
Listopad 26 800,00 0,00 0,00 0,00 683,40 27 483,40 zł
Grudzień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 683,40 27 483,40 zł
Rocznie 321 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 200,80 363 629,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 359 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 23 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 645 zł
Całość - kwota brutto 26 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Luty 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Marzec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Kwiecień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Maj 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Czerwiec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Lipiec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Sierpień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Wrzesień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Październik 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Listopad 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Grudzień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 440,00 3 645,00 23 155,00
Rocznie 321 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 280,00 43 740,00 277 860,00
Wynagrodzenie pracownika 26 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Luty 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Marzec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Kwiecień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Maj 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Czerwiec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Lipiec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Sierpień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Wrzesień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Październik 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Listopad 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Grudzień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 800,00 zł
Rocznie 321 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 155 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 18 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 412 zł
Zaliczka na podatek 6 351 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 0,00 6 351,00 0,00 18 037,00
Luty 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 0,00 8 151,00 0,00 16 237,00
Marzec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 0,00 8 151,00 0,00 16 237,00
Kwiecień 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 0,00 8 151,00 0,00 16 237,00
Maj 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 0,00 8 151,00 0,00 16 237,00
Czerwiec 26 800,00 0,00 0,00 0,00 2 412,00 0,00 8 151,00 0,00 16 237,00
Lipiec 26 800,00 176,27 72,24 0,00 2 412,00 15,08 8 067,00 0,00 16 057,41
Sierpień 26 800,00 176,27 72,24 0,00 2 412,00 15,08 8 067,00 0,00 16 057,41
Wrzesień 26 800,00 176,27 72,24 0,00 2 412,00 15,08 8 067,00 0,00 16 057,41
Październik 26 800,00 176,27 72,24 0,00 2 412,00 15,08 8 067,00 0,00 16 057,41
Listopad 26 800,00 176,27 72,24 0,00 2 412,00 15,08 8 067,00 0,00 16 057,41
Grudzień 26 800,00 176,27 72,24 0,00 2 412,00 15,08 8 067,00 0,00 16 057,41
Rocznie 321 600,00 1 057,62 433,44 0,00 28 944,00 0,00 95 508,00 0,00 195 566,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 26 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 037 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.