Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie chorobowe 649 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 058 zł
Zaliczka na podatek 2 414 zł
Całość - kwota brutto 26 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 2 414,00 18 394,83
Luty 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 2 414,00 18 394,83
Marzec 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 2 414,00 18 394,83
Kwiecień 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 2 414,00 18 394,83
Maj 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 2 414,00 18 394,83
Czerwiec 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 5 554,00 15 254,83
Lipiec 26 500,00 2 586,40 397,50 649,25 2 058,02 22 617,00 7 237,00 13 571,83
Sierpień 26 500,00 2 200,88 338,25 649,25 2 098,05 23 062,00 7 380,00 13 833,57
Wrzesień 26 500,00 0,00 0,00 649,25 2 326,57 25 601,00 8 192,00 15 332,18
Październik 26 500,00 0,00 0,00 649,25 2 326,57 25 601,00 8 192,00 15 332,18
Listopad 26 500,00 0,00 0,00 649,25 2 326,57 25 601,00 8 192,00 15 332,18
Grudzień 26 500,00 0,00 0,00 649,25 2 326,57 25 601,00 8 192,00 15 332,18
Rocznie 318 000,00 20 305,68 3 120,75 7 791,00 25 810,47 283 785,00 39 201,00 195 963,10
Wynagrodzenie pracownika 26 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 723 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 443 zł
Fundusz Pracy (FP) 649 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 927 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Luty 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Marzec 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Kwiecień 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Maj 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Czerwiec 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Lipiec 26 500,00 2 586,40 1 722,50 442,55 675,75 31 927,20 zł
Sierpień 26 500,00 2 200,88 1 465,75 442,55 675,75 31 284,93 zł
Wrzesień 26 500,00 0,00 0,00 442,55 675,75 27 618,30 zł
Październik 26 500,00 0,00 0,00 442,55 675,75 27 618,30 zł
Listopad 26 500,00 0,00 0,00 442,55 675,75 27 618,30 zł
Grudzień 26 500,00 0,00 0,00 442,55 675,75 27 618,30 zł
Rocznie 318 000,00 20 305,68 13 523,25 5 310,60 8 109,00 365 248,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 26 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 927 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 142 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 116 zł
Zaliczka na podatek 2 258 zł
Całość - kwota brutto 26 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Luty 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Marzec 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Kwiecień 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Maj 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Czerwiec 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Lipiec 26 500,00 2 586,40 397,50 0,00 2 116,45 18 813,00 2 258,00 19 142,09
Sierpień 26 500,00 2 200,88 338,25 0,00 2 156,48 19 169,00 2 300,00 19 504,11
Wrzesień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 21 200,00 2 544,00 21 571,00
Październik 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 21 200,00 2 544,00 21 571,00
Listopad 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 21 200,00 2 544,00 21 571,00
Grudzień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 21 200,00 2 544,00 21 571,00
Rocznie 318 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 26 511,63 235 660,00 1 767,00 239 782,74
Wynagrodzenie pracownika 26 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 723 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 649 zł
FGŚP 27 zł
Cała kwota 31 485 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Luty 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Marzec 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Kwiecień 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Maj 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Czerwiec 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Lipiec 26 500,00 2 586,40 1 722,50 0,00 675,75 31 484,65 zł
Sierpień 26 500,00 2 200,88 1 465,75 0,00 675,75 30 842,38 zł
Wrzesień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 675,75 27 175,75 zł
Październik 26 500,00 0,00 0,00 0,00 675,75 27 175,75 zł
Listopad 26 500,00 0,00 0,00 0,00 675,75 27 175,75 zł
Grudzień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 675,75 27 175,75 zł
Rocznie 318 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 8 109,00 359 937,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 26 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 142 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 485 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 604 zł
Całość - kwota brutto 26 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Luty 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Marzec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Kwiecień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Maj 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Czerwiec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Lipiec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Sierpień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Wrzesień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Październik 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Listopad 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Grudzień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 200,00 3 604,00 22 896,00
Rocznie 318 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 400,00 43 248,00 274 752,00
Wynagrodzenie pracownika 26 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 26 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Luty 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Marzec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Kwiecień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Maj 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Czerwiec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Lipiec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Sierpień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Wrzesień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Październik 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Listopad 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Grudzień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 500,00 zł
Rocznie 318 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 26 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 896 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 385 zł
Zaliczka na podatek 6 255 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 26 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 0,00 6 255,00 0,00 17 860,00
Luty 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 0,00 8 055,00 0,00 16 060,00
Marzec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 0,00 8 055,00 0,00 16 060,00
Kwiecień 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 0,00 8 055,00 0,00 16 060,00
Maj 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 0,00 8 055,00 0,00 16 060,00
Czerwiec 26 500,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 0,00 8 055,00 0,00 16 060,00
Lipiec 26 500,00 176,27 72,24 0,00 2 385,00 15,08 7 971,00 0,00 15 880,41
Sierpień 26 500,00 176,27 72,24 0,00 2 385,00 15,08 7 971,00 0,00 15 880,41
Wrzesień 26 500,00 176,27 72,24 0,00 2 385,00 15,08 7 971,00 0,00 15 880,41
Październik 26 500,00 176,27 72,24 0,00 2 385,00 15,08 7 971,00 0,00 15 880,41
Listopad 26 500,00 176,27 72,24 0,00 2 385,00 15,08 7 971,00 0,00 15 880,41
Grudzień 26 500,00 176,27 72,24 0,00 2 385,00 15,08 7 971,00 0,00 15 880,41
Rocznie 318 000,00 1 057,62 433,44 0,00 28 620,00 0,00 94 356,00 0,00 193 442,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 26 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 860 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.