Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie chorobowe 625 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 980 zł
Zaliczka na podatek 2 310 zł
Całość - kwota brutto 25 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 2 310,00 17 713,59
Luty 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 2 310,00 17 713,59
Marzec 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 2 310,00 17 713,59
Kwiecień 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 2 310,00 17 713,59
Maj 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 2 310,00 17 713,59
Czerwiec 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 4 415,00 15 608,59
Lipiec 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 6 961,00 13 062,59
Sierpień 25 500,00 2 488,80 382,50 624,75 1 980,36 21 754,00 6 961,00 13 062,59
Wrzesień 25 500,00 395,28 60,75 624,75 2 197,73 24 169,00 7 734,00 14 487,49
Październik 25 500,00 0,00 0,00 624,75 2 238,77 24 625,00 7 880,00 14 756,48
Listopad 25 500,00 0,00 0,00 624,75 2 238,77 24 625,00 7 880,00 14 756,48
Grudzień 25 500,00 0,00 0,00 624,75 2 238,77 24 625,00 7 880,00 14 756,48
Rocznie 306 000,00 20 305,68 3 120,75 7 497,00 24 756,92 272 076,00 36 506,00 189 058,65
Wynagrodzenie pracownika 25 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 658 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 426 zł
Fundusz Pracy (FP) 625 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Luty 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Marzec 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Kwiecień 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Maj 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Czerwiec 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Lipiec 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Sierpień 25 500,00 2 488,80 1 657,50 425,85 650,25 30 722,40 zł
Wrzesień 25 500,00 395,28 263,25 425,85 650,25 27 234,63 zł
Październik 25 500,00 0,00 0,00 425,85 650,25 26 576,10 zł
Listopad 25 500,00 0,00 0,00 425,85 650,25 26 576,10 zł
Grudzień 25 500,00 0,00 0,00 425,85 650,25 26 576,10 zł
Rocznie 306 000,00 20 305,68 13 523,25 5 110,20 7 803,00 352 742,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 714 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 037 zł
Zaliczka na podatek 2 172 zł
Całość - kwota brutto 25 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Luty 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Marzec 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Kwiecień 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Maj 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Czerwiec 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Lipiec 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Sierpień 25 500,00 2 488,80 382,50 0,00 2 036,58 18 103,00 2 172,00 18 419,76
Wrzesień 25 500,00 395,28 60,75 0,00 2 253,96 20 035,00 2 404,00 20 385,81
Październik 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 20 400,00 2 448,00 20 757,00
Listopad 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 20 400,00 2 448,00 20 757,00
Grudzień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 20 400,00 2 448,00 20 757,00
Rocznie 306 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 431,60 226 059,00 1 697,00 230 014,89
Wynagrodzenie pracownika 25 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 658 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 625 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 297 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Luty 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Marzec 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Kwiecień 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Maj 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Czerwiec 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Lipiec 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Sierpień 25 500,00 2 488,80 1 657,50 0,00 650,25 30 296,55 zł
Wrzesień 25 500,00 395,28 263,25 0,00 650,25 26 808,78 zł
Październik 25 500,00 0,00 0,00 0,00 650,25 26 150,25 zł
Listopad 25 500,00 0,00 0,00 0,00 650,25 26 150,25 zł
Grudzień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 650,25 26 150,25 zł
Rocznie 306 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 803,00 347 631,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 297 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 468 zł
Całość - kwota brutto 25 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Luty 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Marzec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Kwiecień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Maj 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Czerwiec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Lipiec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Sierpień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Wrzesień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Październik 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Listopad 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Grudzień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 400,00 3 468,00 22 032,00
Rocznie 306 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 800,00 41 616,00 264 384,00
Wynagrodzenie pracownika 25 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Luty 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Marzec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Kwiecień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Maj 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Czerwiec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Lipiec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Sierpień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Wrzesień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Październik 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Listopad 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Grudzień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 zł
Rocznie 306 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 032 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 295 zł
Zaliczka na podatek 5 935 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 0,00 5 935,00 0,00 17 270,00
Luty 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 0,00 7 735,00 0,00 15 470,00
Marzec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 0,00 7 735,00 0,00 15 470,00
Kwiecień 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 0,00 7 735,00 0,00 15 470,00
Maj 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 0,00 7 735,00 0,00 15 470,00
Czerwiec 25 500,00 0,00 0,00 0,00 2 295,00 0,00 7 735,00 0,00 15 470,00
Lipiec 25 500,00 176,27 72,24 0,00 2 295,00 15,08 7 651,00 0,00 15 290,41
Sierpień 25 500,00 176,27 72,24 0,00 2 295,00 15,08 7 651,00 0,00 15 290,41
Wrzesień 25 500,00 176,27 72,24 0,00 2 295,00 15,08 7 651,00 0,00 15 290,41
Październik 25 500,00 176,27 72,24 0,00 2 295,00 15,08 7 651,00 0,00 15 290,41
Listopad 25 500,00 176,27 72,24 0,00 2 295,00 15,08 7 651,00 0,00 15 290,41
Grudzień 25 500,00 176,27 72,24 0,00 2 295,00 15,08 7 651,00 0,00 15 290,41
Rocznie 306 000,00 1 057,62 433,44 0,00 27 540,00 0,00 90 516,00 0,00 186 362,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 25 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.