Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie chorobowe 635 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 011 zł
Zaliczka na podatek 2 352 zł
Całość - kwota brutto 25 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 2 352,00 17 985,69
Luty 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 2 352,00 17 985,69
Marzec 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 2 352,00 17 985,69
Kwiecień 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 2 352,00 17 985,69
Maj 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 2 352,00 17 985,69
Czerwiec 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 4 871,00 15 466,69
Lipiec 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 7 072,00 13 265,69
Sierpień 25 900,00 2 527,84 388,50 634,55 2 011,42 22 099,00 7 072,00 13 265,69
Wrzesień 25 900,00 82,96 12,75 634,55 2 265,28 24 920,00 7 974,00 14 930,46
Październik 25 900,00 0,00 0,00 634,55 2 273,89 25 015,00 8 005,00 14 986,56
Listopad 25 900,00 0,00 0,00 634,55 2 273,89 25 015,00 8 005,00 14 986,56
Grudzień 25 900,00 0,00 0,00 634,55 2 273,89 25 015,00 8 005,00 14 986,56
Rocznie 310 800,00 20 305,68 3 120,75 7 614,60 25 178,31 276 757,00 37 581,00 191 816,66
Wynagrodzenie pracownika 25 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 684 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 433 zł
Fundusz Pracy (FP) 635 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Luty 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Marzec 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Kwiecień 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Maj 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Czerwiec 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Lipiec 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Sierpień 25 900,00 2 527,84 1 683,50 432,53 660,45 31 204,32 zł
Wrzesień 25 900,00 82,96 55,25 432,53 660,45 27 131,19 zł
Październik 25 900,00 0,00 0,00 432,53 660,45 26 992,98 zł
Listopad 25 900,00 0,00 0,00 432,53 660,45 26 992,98 zł
Grudzień 25 900,00 0,00 0,00 432,53 660,45 26 992,98 zł
Rocznie 310 800,00 20 305,68 13 523,25 5 190,36 7 925,40 357 744,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 986 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 709 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 069 zł
Zaliczka na podatek 2 206 zł
Całość - kwota brutto 25 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Luty 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Marzec 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Kwiecień 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Maj 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Czerwiec 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Lipiec 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Sierpień 25 900,00 2 527,84 388,50 0,00 2 068,53 18 387,00 2 206,00 18 708,69
Wrzesień 25 900,00 82,96 12,75 0,00 2 322,39 20 643,00 2 477,00 21 004,74
Październik 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 20 720,00 2 486,00 21 082,60
Listopad 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 20 720,00 2 486,00 21 082,60
Grudzień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 20 720,00 2 486,00 21 082,60
Rocznie 310 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 863,63 229 899,00 1 724,00 233 922,06
Wynagrodzenie pracownika 25 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 528 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 684 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 635 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 772 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Luty 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Marzec 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Kwiecień 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Maj 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Czerwiec 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Lipiec 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Sierpień 25 900,00 2 527,84 1 683,50 0,00 660,45 30 771,79 zł
Wrzesień 25 900,00 82,96 55,25 0,00 660,45 26 698,66 zł
Październik 25 900,00 0,00 0,00 0,00 660,45 26 560,45 zł
Listopad 25 900,00 0,00 0,00 0,00 660,45 26 560,45 zł
Grudzień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 660,45 26 560,45 zł
Rocznie 310 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 925,40 352 554,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 709 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 772 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 522 zł
Całość - kwota brutto 25 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Luty 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Marzec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Kwiecień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Maj 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Czerwiec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Lipiec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Sierpień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Wrzesień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Październik 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Listopad 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Grudzień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 720,00 3 522,00 22 378,00
Rocznie 310 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 640,00 42 264,00 268 536,00
Wynagrodzenie pracownika 25 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Luty 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Marzec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Kwiecień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Maj 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Czerwiec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Lipiec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Sierpień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Wrzesień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Październik 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Listopad 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Grudzień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 900,00 zł
Rocznie 310 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 378 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 331 zł
Zaliczka na podatek 6 063 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 6 063,00 0,00 17 506,00
Luty 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 7 863,00 0,00 15 706,00
Marzec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 7 863,00 0,00 15 706,00
Kwiecień 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 7 863,00 0,00 15 706,00
Maj 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 7 863,00 0,00 15 706,00
Czerwiec 25 900,00 0,00 0,00 0,00 2 331,00 0,00 7 863,00 0,00 15 706,00
Lipiec 25 900,00 176,27 72,24 0,00 2 331,00 15,08 7 779,00 0,00 15 526,41
Sierpień 25 900,00 176,27 72,24 0,00 2 331,00 15,08 7 779,00 0,00 15 526,41
Wrzesień 25 900,00 176,27 72,24 0,00 2 331,00 15,08 7 779,00 0,00 15 526,41
Październik 25 900,00 176,27 72,24 0,00 2 331,00 15,08 7 779,00 0,00 15 526,41
Listopad 25 900,00 176,27 72,24 0,00 2 331,00 15,08 7 779,00 0,00 15 526,41
Grudzień 25 900,00 176,27 72,24 0,00 2 331,00 15,08 7 779,00 0,00 15 526,41
Rocznie 310 800,00 1 057,62 433,44 0,00 27 972,00 0,00 92 052,00 0,00 189 194,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 25 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 506 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.