Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie chorobowe 632 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 004 zł
Zaliczka na podatek 2 342 zł
Całość - kwota brutto 25 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 2 342,00 17 917,17
Luty 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 2 342,00 17 917,17
Marzec 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 2 342,00 17 917,17
Kwiecień 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 2 342,00 17 917,17
Maj 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 2 342,00 17 917,17
Czerwiec 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 4 757,00 15 502,17
Lipiec 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 7 044,00 13 215,17
Sierpień 25 800,00 2 518,08 387,00 632,10 2 003,65 22 013,00 7 044,00 13 215,17
Wrzesień 25 800,00 161,04 24,75 632,10 2 248,39 24 732,00 7 914,00 14 819,72
Październik 25 800,00 0,00 0,00 632,10 2 265,11 24 918,00 7 974,00 14 928,79
Listopad 25 800,00 0,00 0,00 632,10 2 265,11 24 918,00 7 974,00 14 928,79
Grudzień 25 800,00 0,00 0,00 632,10 2 265,11 24 918,00 7 974,00 14 928,79
Rocznie 309 600,00 20 305,68 3 120,75 7 585,20 25 072,92 275 590,00 37 319,00 191 124,45
Wynagrodzenie pracownika 25 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 677 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 431 zł
Fundusz Pracy (FP) 632 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 31 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Luty 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Marzec 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Kwiecień 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Maj 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Czerwiec 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Lipiec 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Sierpień 25 800,00 2 518,08 1 677,00 430,86 657,90 31 083,84 zł
Wrzesień 25 800,00 161,04 107,25 430,86 657,90 27 157,05 zł
Październik 25 800,00 0,00 0,00 430,86 657,90 26 888,76 zł
Listopad 25 800,00 0,00 0,00 430,86 657,90 26 888,76 zł
Grudzień 25 800,00 0,00 0,00 430,86 657,90 26 888,76 zł
Rocznie 309 600,00 20 305,68 13 523,25 5 170,32 7 894,80 356 494,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 917 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 31 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 387 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 061 zł
Zaliczka na podatek 2 198 zł
Całość - kwota brutto 25 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Luty 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Marzec 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Kwiecień 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Maj 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Czerwiec 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Lipiec 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Sierpień 25 800,00 2 518,08 387,00 0,00 2 060,54 18 316,00 2 198,00 18 636,46
Wrzesień 25 800,00 161,04 24,75 0,00 2 305,28 20 491,00 2 459,00 20 850,01
Październik 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 20 640,00 2 477,00 21 001,20
Listopad 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 20 640,00 2 477,00 21 001,20
Grudzień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 20 640,00 2 477,00 21 001,20
Rocznie 309 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 755,60 228 939,00 1 715,00 232 945,29
Wynagrodzenie pracownika 25 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 677 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 632 zł
FGŚP 26 zł
Cała kwota 30 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Luty 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Marzec 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Kwiecień 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Maj 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Czerwiec 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Lipiec 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Sierpień 25 800,00 2 518,08 1 677,00 0,00 657,90 30 652,98 zł
Wrzesień 25 800,00 161,04 107,25 0,00 657,90 26 726,19 zł
Październik 25 800,00 0,00 0,00 0,00 657,90 26 457,90 zł
Listopad 25 800,00 0,00 0,00 0,00 657,90 26 457,90 zł
Grudzień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 657,90 26 457,90 zł
Rocznie 309 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 894,80 351 323,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 636 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 22 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 509 zł
Całość - kwota brutto 25 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Luty 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Marzec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Kwiecień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Maj 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Czerwiec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Lipiec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Sierpień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Wrzesień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Październik 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Listopad 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Grudzień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 640,00 3 509,00 22 291,00
Rocznie 309 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 680,00 42 108,00 267 492,00
Wynagrodzenie pracownika 25 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Luty 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Marzec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Kwiecień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Maj 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Czerwiec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Lipiec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Sierpień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Wrzesień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Październik 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Listopad 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Grudzień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 800,00 zł
Rocznie 309 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 291 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 322 zł
Zaliczka na podatek 6 031 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 6 031,00 0,00 17 447,00
Luty 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 7 831,00 0,00 15 647,00
Marzec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 7 831,00 0,00 15 647,00
Kwiecień 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 7 831,00 0,00 15 647,00
Maj 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 7 831,00 0,00 15 647,00
Czerwiec 25 800,00 0,00 0,00 0,00 2 322,00 0,00 7 831,00 0,00 15 647,00
Lipiec 25 800,00 176,27 72,24 0,00 2 322,00 15,08 7 747,00 0,00 15 467,41
Sierpień 25 800,00 176,27 72,24 0,00 2 322,00 15,08 7 747,00 0,00 15 467,41
Wrzesień 25 800,00 176,27 72,24 0,00 2 322,00 15,08 7 747,00 0,00 15 467,41
Październik 25 800,00 176,27 72,24 0,00 2 322,00 15,08 7 747,00 0,00 15 467,41
Listopad 25 800,00 176,27 72,24 0,00 2 322,00 15,08 7 747,00 0,00 15 467,41
Grudzień 25 800,00 176,27 72,24 0,00 2 322,00 15,08 7 747,00 0,00 15 467,41
Rocznie 309 600,00 1 057,62 433,44 0,00 27 864,00 0,00 91 668,00 0,00 188 486,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 25 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 447 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.