Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie chorobowe 620 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 965 zł
Zaliczka na podatek 2 290 zł
Całość - kwota brutto 25 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 2 290,00 17 576,55
Luty 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 2 290,00 17 576,55
Marzec 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 2 290,00 17 576,55
Kwiecień 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 2 290,00 17 576,55
Maj 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 2 290,00 17 576,55
Czerwiec 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 4 187,00 15 679,55
Lipiec 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 6 906,00 12 960,55
Sierpień 25 300,00 2 469,28 379,50 619,85 1 964,82 21 581,00 6 906,00 12 960,55
Wrzesień 25 300,00 551,44 84,75 619,85 2 163,96 23 794,00 7 614,00 14 266,00
Październik 25 300,00 0,00 0,00 619,85 2 221,21 24 430,00 7 818,00 14 640,94
Listopad 25 300,00 0,00 0,00 619,85 2 221,21 24 430,00 7 818,00 14 640,94
Grudzień 25 300,00 0,00 0,00 619,85 2 221,21 24 430,00 7 818,00 14 640,94
Rocznie 303 600,00 20 305,68 3 120,75 7 438,20 24 546,15 269 732,00 35 967,00 187 672,22
Wynagrodzenie pracownika 25 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 645 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 423 zł
Fundusz Pracy (FP) 620 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Luty 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Marzec 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Kwiecień 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Maj 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Czerwiec 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Lipiec 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Sierpień 25 300,00 2 469,28 1 644,50 422,51 645,15 30 481,44 zł
Wrzesień 25 300,00 551,44 367,25 422,51 645,15 27 286,35 zł
Październik 25 300,00 0,00 0,00 422,51 645,15 26 367,66 zł
Listopad 25 300,00 0,00 0,00 422,51 645,15 26 367,66 zł
Grudzień 25 300,00 0,00 0,00 422,51 645,15 26 367,66 zł
Rocznie 303 600,00 20 305,68 13 523,25 5 070,12 7 741,80 350 240,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 021 zł
Zaliczka na podatek 2 155 zł
Całość - kwota brutto 25 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Luty 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Marzec 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Kwiecień 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Maj 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Czerwiec 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Lipiec 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Sierpień 25 300,00 2 469,28 379,50 0,00 2 020,61 17 961,00 2 155,00 18 275,29
Wrzesień 25 300,00 551,44 84,75 0,00 2 219,74 19 731,00 2 368,00 20 076,35
Październik 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 20 240,00 2 429,00 20 594,20
Listopad 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 20 240,00 2 429,00 20 594,20
Grudzień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 20 240,00 2 429,00 20 594,20
Rocznie 303 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 215,62 224 139,00 1 684,00 228 061,27
Wynagrodzenie pracownika 25 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 645 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 620 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 059 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Luty 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Marzec 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Kwiecień 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Maj 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Czerwiec 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Lipiec 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Sierpień 25 300,00 2 469,28 1 644,50 0,00 645,15 30 058,93 zł
Wrzesień 25 300,00 551,44 367,25 0,00 645,15 26 863,84 zł
Październik 25 300,00 0,00 0,00 0,00 645,15 25 945,15 zł
Listopad 25 300,00 0,00 0,00 0,00 645,15 25 945,15 zł
Grudzień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 645,15 25 945,15 zł
Rocznie 303 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 741,80 345 170,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 275 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 059 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 441 zł
Całość - kwota brutto 25 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Luty 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Marzec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Kwiecień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Maj 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Czerwiec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Lipiec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Sierpień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Wrzesień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Październik 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Listopad 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Grudzień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 240,00 3 441,00 21 859,00
Rocznie 303 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 880,00 41 292,00 262 308,00
Wynagrodzenie pracownika 25 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Luty 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Marzec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Kwiecień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Maj 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Czerwiec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Lipiec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Sierpień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Wrzesień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Październik 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Listopad 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Grudzień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 zł
Rocznie 303 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 859 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 277 zł
Zaliczka na podatek 5 871 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 0,00 5 871,00 0,00 17 152,00
Luty 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 0,00 7 671,00 0,00 15 352,00
Marzec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 0,00 7 671,00 0,00 15 352,00
Kwiecień 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 0,00 7 671,00 0,00 15 352,00
Maj 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 0,00 7 671,00 0,00 15 352,00
Czerwiec 25 300,00 0,00 0,00 0,00 2 277,00 0,00 7 671,00 0,00 15 352,00
Lipiec 25 300,00 176,27 72,24 0,00 2 277,00 15,08 7 587,00 0,00 15 172,41
Sierpień 25 300,00 176,27 72,24 0,00 2 277,00 15,08 7 587,00 0,00 15 172,41
Wrzesień 25 300,00 176,27 72,24 0,00 2 277,00 15,08 7 587,00 0,00 15 172,41
Październik 25 300,00 176,27 72,24 0,00 2 277,00 15,08 7 587,00 0,00 15 172,41
Listopad 25 300,00 176,27 72,24 0,00 2 277,00 15,08 7 587,00 0,00 15 172,41
Grudzień 25 300,00 176,27 72,24 0,00 2 277,00 15,08 7 587,00 0,00 15 172,41
Rocznie 303 600,00 1 057,62 433,44 0,00 27 324,00 0,00 89 748,00 0,00 184 946,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 25 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 152 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.