Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie chorobowe 615 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 949 zł
Zaliczka na podatek 2 269 zł
Całość - kwota brutto 25 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 2 269,00 17 440,50
Luty 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 2 269,00 17 440,50
Marzec 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 2 269,00 17 440,50
Kwiecień 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 2 269,00 17 440,50
Maj 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 2 269,00 17 440,50
Czerwiec 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 3 960,00 15 749,50
Lipiec 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 6 851,00 12 858,50
Sierpień 25 100,00 2 449,76 376,50 614,95 1 949,29 21 409,00 6 851,00 12 858,50
Wrzesień 25 100,00 707,60 108,75 614,95 2 130,18 23 419,00 7 494,00 14 044,52
Październik 25 100,00 0,00 0,00 614,95 2 203,65 24 235,00 7 755,00 14 526,40
Listopad 25 100,00 0,00 0,00 614,95 2 203,65 24 235,00 7 755,00 14 526,40
Grudzień 25 100,00 0,00 0,00 614,95 2 203,65 24 235,00 7 755,00 14 526,40
Rocznie 301 200,00 20 305,68 3 120,75 7 379,40 24 335,45 267 396,00 35 435,00 186 292,72
Wynagrodzenie pracownika 25 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 632 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 419 zł
Fundusz Pracy (FP) 615 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Luty 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Marzec 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Kwiecień 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Maj 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Czerwiec 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Lipiec 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Sierpień 25 100,00 2 449,76 1 631,50 419,17 640,05 30 240,48 zł
Wrzesień 25 100,00 707,60 471,25 419,17 640,05 27 338,07 zł
Październik 25 100,00 0,00 0,00 419,17 640,05 26 159,22 zł
Listopad 25 100,00 0,00 0,00 419,17 640,05 26 159,22 zł
Grudzień 25 100,00 0,00 0,00 419,17 640,05 26 159,22 zł
Rocznie 301 200,00 20 305,68 13 523,25 5 030,04 7 680,60 347 739,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 005 zł
Zaliczka na podatek 2 138 zł
Całość - kwota brutto 25 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Luty 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Marzec 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Kwiecień 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Maj 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Czerwiec 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Lipiec 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Sierpień 25 100,00 2 449,76 376,50 0,00 2 004,64 17 819,00 2 138,00 18 130,82
Wrzesień 25 100,00 707,60 108,75 0,00 2 185,53 19 427,00 2 331,00 19 766,88
Październik 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 20 080,00 2 410,00 20 431,40
Listopad 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 20 080,00 2 410,00 20 431,40
Grudzień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 20 080,00 2 410,00 20 431,40
Rocznie 301 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 24 999,65 222 219,00 1 671,00 226 107,64
Wynagrodzenie pracownika 25 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 450 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 632 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 615 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 29 821 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Luty 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Marzec 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Kwiecień 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Maj 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Czerwiec 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Lipiec 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Sierpień 25 100,00 2 449,76 1 631,50 0,00 640,05 29 821,31 zł
Wrzesień 25 100,00 707,60 471,25 0,00 640,05 26 918,90 zł
Październik 25 100,00 0,00 0,00 0,00 640,05 25 740,05 zł
Listopad 25 100,00 0,00 0,00 0,00 640,05 25 740,05 zł
Grudzień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 640,05 25 740,05 zł
Rocznie 301 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 680,60 342 709,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 131 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 29 821 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 686 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 414 zł
Całość - kwota brutto 25 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Luty 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Marzec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Kwiecień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Maj 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Czerwiec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Lipiec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Sierpień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Wrzesień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Październik 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Listopad 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Grudzień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080,00 3 414,00 21 686,00
Rocznie 301 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 960,00 40 968,00 260 232,00
Wynagrodzenie pracownika 25 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Luty 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Marzec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Kwiecień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Maj 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Czerwiec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Lipiec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Sierpień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Wrzesień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Październik 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Listopad 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Grudzień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 100,00 zł
Rocznie 301 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 686 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 259 zł
Zaliczka na podatek 5 807 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 0,00 5 807,00 0,00 17 034,00
Luty 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 0,00 7 607,00 0,00 15 234,00
Marzec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 0,00 7 607,00 0,00 15 234,00
Kwiecień 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 0,00 7 607,00 0,00 15 234,00
Maj 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 0,00 7 607,00 0,00 15 234,00
Czerwiec 25 100,00 0,00 0,00 0,00 2 259,00 0,00 7 607,00 0,00 15 234,00
Lipiec 25 100,00 176,27 72,24 0,00 2 259,00 15,08 7 523,00 0,00 15 054,41
Sierpień 25 100,00 176,27 72,24 0,00 2 259,00 15,08 7 523,00 0,00 15 054,41
Wrzesień 25 100,00 176,27 72,24 0,00 2 259,00 15,08 7 523,00 0,00 15 054,41
Październik 25 100,00 176,27 72,24 0,00 2 259,00 15,08 7 523,00 0,00 15 054,41
Listopad 25 100,00 176,27 72,24 0,00 2 259,00 15,08 7 523,00 0,00 15 054,41
Grudzień 25 100,00 176,27 72,24 0,00 2 259,00 15,08 7 523,00 0,00 15 054,41
Rocznie 301 200,00 1 057,62 433,44 0,00 27 108,00 0,00 88 980,00 0,00 183 530,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 25 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 034 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.