Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 17 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie chorobowe 622 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 973 zł
Zaliczka na podatek 2 300 zł
Całość - kwota brutto 25 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 2 300,00 17 645,07
Luty 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 2 300,00 17 645,07
Marzec 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 2 300,00 17 645,07
Kwiecień 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 2 300,00 17 645,07
Maj 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 2 300,00 17 645,07
Czerwiec 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 4 302,00 15 643,07
Lipiec 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 6 934,00 13 011,07
Sierpień 25 400,00 2 479,04 381,00 622,30 1 972,59 21 668,00 6 934,00 13 011,07
Wrzesień 25 400,00 473,36 72,75 622,30 2 180,84 23 982,00 7 674,00 14 376,75
Październik 25 400,00 0,00 0,00 622,30 2 229,99 24 528,00 7 849,00 14 698,71
Listopad 25 400,00 0,00 0,00 622,30 2 229,99 24 528,00 7 849,00 14 698,71
Grudzień 25 400,00 0,00 0,00 622,30 2 229,99 24 528,00 7 849,00 14 698,71
Rocznie 304 800,00 20 305,68 3 120,75 7 467,60 24 651,53 270 910,00 36 241,00 188 363,44
Wynagrodzenie pracownika 25 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 651 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 424 zł
Fundusz Pracy (FP) 622 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Luty 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Marzec 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Kwiecień 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Maj 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Czerwiec 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Lipiec 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Sierpień 25 400,00 2 479,04 1 651,00 424,18 647,70 30 601,92 zł
Wrzesień 25 400,00 473,36 315,25 424,18 647,70 27 260,49 zł
Październik 25 400,00 0,00 0,00 424,18 647,70 26 471,88 zł
Listopad 25 400,00 0,00 0,00 424,18 647,70 26 471,88 zł
Grudzień 25 400,00 0,00 0,00 424,18 647,70 26 471,88 zł
Rocznie 304 800,00 20 305,68 13 523,25 5 090,16 7 772,40 351 491,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 25 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 029 zł
Zaliczka na podatek 2 164 zł
Całość - kwota brutto 25 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Luty 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Marzec 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Kwiecień 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Maj 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Czerwiec 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Lipiec 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Sierpień 25 400,00 2 479,04 381,00 0,00 2 028,60 18 032,00 2 164,00 18 347,52
Wrzesień 25 400,00 473,36 72,75 0,00 2 236,85 19 883,00 2 386,00 20 231,08
Październik 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 20 320,00 2 438,00 20 675,60
Listopad 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 20 320,00 2 438,00 20 675,60
Grudzień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 20 320,00 2 438,00 20 675,60
Rocznie 304 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 25 323,65 225 099,00 1 685,00 229 038,04
Wynagrodzenie pracownika 25 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 651 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 622 zł
FGŚP 25 zł
Cała kwota 30 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Luty 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Marzec 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Kwiecień 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Maj 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Czerwiec 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Lipiec 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Sierpień 25 400,00 2 479,04 1 651,00 0,00 647,70 30 177,74 zł
Wrzesień 25 400,00 473,36 315,25 0,00 647,70 26 836,31 zł
Październik 25 400,00 0,00 0,00 0,00 647,70 26 047,70 zł
Listopad 25 400,00 0,00 0,00 0,00 647,70 26 047,70 zł
Grudzień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 647,70 26 047,70 zł
Rocznie 304 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 7 772,40 346 401,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 25 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 348 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 30 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 21 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 454 zł
Całość - kwota brutto 25 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Luty 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Marzec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Kwiecień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Maj 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Czerwiec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Lipiec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Sierpień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Wrzesień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Październik 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Listopad 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Grudzień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 320,00 3 454,00 21 946,00
Rocznie 304 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 840,00 41 448,00 263 352,00
Wynagrodzenie pracownika 25 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 25 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Luty 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Marzec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Kwiecień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Maj 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Czerwiec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Lipiec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Sierpień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Wrzesień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Październik 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Listopad 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Grudzień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 400,00 zł
Rocznie 304 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 25 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 25 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 17 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 286 zł
Zaliczka na podatek 5 903 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 25 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 0,00 5 903,00 0,00 17 211,00
Luty 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 0,00 7 703,00 0,00 15 411,00
Marzec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 0,00 7 703,00 0,00 15 411,00
Kwiecień 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 0,00 7 703,00 0,00 15 411,00
Maj 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 0,00 7 703,00 0,00 15 411,00
Czerwiec 25 400,00 0,00 0,00 0,00 2 286,00 0,00 7 703,00 0,00 15 411,00
Lipiec 25 400,00 176,27 72,24 0,00 2 286,00 15,08 7 619,00 0,00 15 231,41
Sierpień 25 400,00 176,27 72,24 0,00 2 286,00 15,08 7 619,00 0,00 15 231,41
Wrzesień 25 400,00 176,27 72,24 0,00 2 286,00 15,08 7 619,00 0,00 15 231,41
Październik 25 400,00 176,27 72,24 0,00 2 286,00 15,08 7 619,00 0,00 15 231,41
Listopad 25 400,00 176,27 72,24 0,00 2 286,00 15,08 7 619,00 0,00 15 231,41
Grudzień 25 400,00 176,27 72,24 0,00 2 286,00 15,08 7 619,00 0,00 15 231,41
Rocznie 304 800,00 1 057,62 433,44 0,00 27 432,00 0,00 90 132,00 0,00 185 654,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 25 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 17 211 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.